Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αυγενάκης: αθα πηγαίνουμε βήμα
βήμα για τις ομαδικές προπονήσεις
Iel 15
NEOIASANEZ
Τετάρτη 6
Μαΐου 2020
Αρ. Φύλλου 6567
Τμή 0,60Ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @neoiagones.gr | www.neo iago nes.gr
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ ΗΣΗΜΗΠΕΡΙΟΥ
Spunie APETHMAAAMH
Προς δμοπράτηση η αναβάθμση
του ιστομκού κέπρου
Τους ορους διακήρυ5ης για την
δημοπρατηση του tργου αναβαθμισης του δικτύου εμπορικν οδν
στο ιστορικό κέντρο των Ιωανννων ενεκρινε κατα την τελευταία
tng auveðplaan n OKovopnn Emτροπη του Δημου .
Προκειτα για το Πρωτο και μεγαλοτερο υnοέργο της πρaζης για το
Ανοκτό Κέντρο Εμηορίου nου txe
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Προγραμμα Ανταγωνστικότητα , Eχειρηματικότητα και Καινοτομία και
χρηματοδοτε ίται με κονδυλια του
ΠΑ ΤΟΝΟΜΜΟΣΧΕΙΟ ΤΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φωνές πίνω από το .
χυμένο γάλα
ΕΣΠΑ.
EA. 7
ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑNΙΝΩΝ
Ζπά την επαναλειτουργία
των σχολικν κυλικείων
Το Επμελητήριο Ιωανννων αntoreide ae pia aupa Ynoupyeluv emστολη για την Επαναλειτουργία των
σχολικν κυλικείων της χρας .
Eναι Πραγματικά Παράδοξο και
δημιουργεί ελογες anopiες η εκ
νέου αναστολη λειτουργίας και η
anasla nou debrve n KuBepvnon
στον κλάδο των σχολικν κυλικε! ων της χρας
EA. 16
Κορωνοϊός Κανένα νέο
θετικό δείγμα στην Ήπειρο
Κανένα νέο δείγμα aετικό στον
κορωνοϊο δεν Προέκυψε μετά και τα
x8εσινα διαγνωστικά εστ στο
κέντρο αναφοράς του cσvid 19 στο
NavemompiaK o Noookopelo lawavAνοπαρκτα ntαv τα αντανακλαστικά του Δημου Ιωανντν κυρως κα της Περιφέρειας Ηπεlρου δευτερευόντως σε
ότι αφορα το ναμοσχέδιο για το εριβάλλον nou ουσιαστικά αλλά τε εντελς το τοnio για τους Φορείς Διακείρισης onως αυτός της Παμβτας
Μια nαρουσία ενος αντιπερφερειαρχη κι ενος αντιδημάρχου σε μα συνεντευξη τυπου μα μέρα Πρν την ψήφιση
του νομοσχεδίου σίγουρα δεν μπορε να δωρη δεί πολιτική δέση.
EA. 8
vtvuv.
Αναλυτικα. η εζελgn της Πανδημίας
του κορωναίαυ, μέχρι την Τρίτ το
peonpepi, oupquva pe tny evnpeHneEA. 4
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ
Πάνω από 2 τύνους Προϊόντων
Πρόσφερε η ΔΩΔΩΝΗ
voaoKopela
| Πραϊοντα nou Sentpασαν τους 2 τονους
| Πρόσφερε η ΩΩΝΗ κορυφαία γαλακτοBiqunxavla mg Hnelpou ov teheuralo eva
| μηνα για την υnοστηρζη των ευnaθων αμαδων σε Hπαρο , Αρτα Πρεβεzα, Θεσπρωτία
| και Αθηνα υnοστηplzοντος την κονή eθνική
npoonateia yna tny avtipenimon mg navanulog
Στο πλαίσο του δευρυμένου πρoγράμματος
| εταιρικής ωθνης *Η Γeon του Καλού., η
| εταιρεία στά8ηκε στο ηλευρό εκατοντάδων
| οικογενεων και ατομων Πoυ aνηκουν σε
|ευnaθels ομάδες , διαθέτον τας υψηλής Πoo| τητας γαλακτοκομικα πpooντα ια τmν
Ι κάλυψη των διατροφικν τους αναγκν .
| Προσφέροντας Παράλληλα
noooma uAKOD uyuovopKo0 eviapepoνως Yα τις ανάγκες του Πανπιστημικού
NoooKopelou lwavvivuv.
Δήμος Ζίτσας: Πρόταση
για μέτρα απο mv
αξωματική αντιπολίτευση
Να σταθεί στο οψος των περιστάσεων αnέναντι στους δημότες και να
ασκοληθ σοβαρά με μέτρα ελ φρυνσης nολιτν κα npήσεων
anό τις επinτσες της Πανδημίας .
καλει τη διοίκηση του Δημου
Ζκσας, η nαράταξ κ Αυτο διοικητικη
Συνεργασία. Η oικονομική κατάσταση του Δημου εζάλλου επτρέπει
Ήταν έτοιμος για... πόλεμο
arpavtcn
αντίστοιχες γενναlες οικονομικά
ΒΑΡΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΡΕΘ ΗΚΕ ΣΕΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΕΛ 3
anoφάσες , σημεινεται .
ΣΕΛ. 2