Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηπείροu-Ιδρυτήs Ευe. Τzάλλαs-Έτos 90-Αp. Φιλλου 24799-Πέμπτη 7 Μαΐου 2020-060 ε
ΟΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ
θέλει να εκλείψει το
μαριύριο της σταγόνας
Ξεκίνησε ο σχεδιασμός
για τη Γ' Εθνική
Δηλνει διαθεσιμότητα
για Β ' Εθνική
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 13
r. ZAWAE
Τρέφει Προσδοκίες
για τρένο
Ολο το φάσμα των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, από καθηγητές μέχρι σχολικές
καθαρίστριες , αλλά και οι γονείς, εκφράζουν τις επιφυλάξεις για την επιστροφή στα θρανία
NPOBAHMATIZEI
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
Την ηεnoίθnon ότι μπopεί να κατο
στεί εφικτή n αδnροδρομική σύνδεoη της Hεiρou, εκφρόζει ο επ κεφαλής της noράταξης Κονό
των Ηneιρωτν Πργος Ζάψος
ο onoίoς ζτά να unoβληθεί άμεοα
aτημα στο υnoupγείο Υnoδoμν
και Μετοφορν
ΣΕΛΙΔΑ 4
Στη Βουλή
οι καταγγελίες
Γa οκάνδαλο στην δη ΥΠΕ με την
υπερτιμολόγηση ατομικν μέτρων
npoστασίας" κάνει λόγο ο βου λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Πολάκης
nou κατέθεσε για το θέμα επίκαιρη
ερωτηση στη Βουλή , δίνοντας ουνέχαα σε ένα Βέμα το οnoίo ανe δειξε αρχικά με αναρτήσεις του στο
facebook.
Δύσκολη εξίσωσην
η εξεταστική του
Ιουνίου και στα
Πανεπιστήμια, με τον
Πρύτανη Τρ Αλμπάνη
να τονίζει ότι οι
γενικές συνελεύσεις
των τμημάτων θα
Πρέπει να έχουν
τον τελευταίο
λόγο Ανοιχτό το
ενδεχόμενο της
εξαποστάσεως
Προφορικής εξέτασης
Προκειμένου να
αποφευχθούν οι
μετακινήσεις
ΣΕΛΙΔΑ θ
Μια διαμαρτυρία
με άδειες καρέκλες
Με εκατοντόδες δδειες καρέκλες
κάλυψον όλη την επηφνεια της κε
ντρικής ηλατείας των Ιωσννίνων
ιδιοκτήτες κατοστη μάτων καφέ κα
εστίαoης . συμμετέχοντος στην na νευρωηαίκή ουμβολική διαμαρτυρία με την ονομασία αόδειες καρέ .
κλεφ.
EEAIAA 6
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Ζητά στήριξη
για τα μέλη του
ΣΕΛΙΔΑ 7
AA. KAXPIMANHE
ΣΦΟΔΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,
ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠο ΤΗ ΔΗΜ0ΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Ενύνει τη φωνή του με τα υπόλο na καλλιτεκνικά σωματεία και το ς
εργαζόμενους στον χρο του Πολτισμού , το Σωματείο Μουσικν Lωανίνων αΗ Αλληλοβοήθεια μηροστό στην τραγκή κατάσταση nou
άαμορφνεται για τους εργαζόμε
νους και δημιουργούς
Στάθηκε
Φουντνει η κόντρα για τα led
στα καλά σηημεία
Χαρακτηριστικά ίδατερης σφοδρότητας anoκτά η σύγκροuσn γιατο Βέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού στον δήμο Ιωσνντν καθς τη οκληρή ονακοίνωση της napάταξης είω
άνννα 2023 εναντίαν της δημοτικής οpκής ακολουθεί μία ακόμη πo ακληρή της Ενότητας Πολτν - Νέα Πάννενα . Στο επκεντρο των διαφωνιν φαίνεται να βρίακονται δύο σημεία της όλης & αδικασίας , nou έχουν να κάνουν οpενός με το ύψος του προύπλογισμού του έργου, αφετέρου με
τον βαθμό εμπλοκής της neριφέρεας Ηnείρου στα στόδια μελέτης, ωρίμανσης εnλογής διοδικο oίας και δημοηράτηoης του έργου . Η δημοτική αρχή επλέγα να μην anoτά nρος το napov εnί ης
ουαίας, εν θέση Πήρε και ο neριφερειάρχης Ηnείρου Αλ Καριμάνης .
Στα θετικά oημεία του νόμου για τον εκουγκρονσμό της neριβαλλοντικής νομοθεσίας εστίασε ο Περιφερειόρχης Ηnaρου Αλ. Κοχριμάνης , με τη θέση του όμως για τους Φορείς
Διακείρισης Προστατευόμενων Πeριοχν να είναι διαφορετική anό αυτή nou εξέφρασε ηρν λίγες ημέρες ο ανιπερφe .
ραάρχης κα εxηρόσωnος της nεριφέρειας στο ΔΣ του ΦΔ.
Νμνης Παμβτιδας Β. Γopyόλης
EEAIAA 6
Ξεκινά
η κατασκευή
της οδού Νιάρχου
EEAIAA 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
EEALAA 4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ BΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ το ΚΑΣ
Δέσμευση Μενδνη για χρηματοδότηση.
αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές
instagram
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 4