Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Μαΐου 2020 | Αρ. φύλλου 612 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Εκτός φυσικού αερίου η Πελοπόννησος, υποστηρίζει η «Ν.Π.»
«Ψεύτικα αποδείχθηκαν τα μεγάλα λόγια
του κ. Νίκα, αφού σύμφωνα με απόφαση
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
εξαιρέθηκαν όλες οι πόλεις της Πελοποννήσου από την έλευση του φυσικού αερίου. Στο συγκεκριμένο 5ετές πρόγραμμα
με ενέργειες της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής είχαν ενταχθεί στην πρώτη
φάση οι πόλεις Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο,
Τρίπολη και Μεγαλόπολη και στην δεύ-

τερη φάση οι πόλεις Καλαμάτα και
Σπάρτη» επισημαίνει η «Νέα Πελοπόννησος», παράταξη του Πέτρου Τατούλη.
«Ζητάμε άμεσα την ανάκληση της εξαίρεσης της Πελοποννήσου, η οποία δημιουργεί μεγάλο αναπτυξιακό πρόβλημα
στην Περιφέρειά μας και συρρίκνωση της
τοπικής μας οικονομίας στις ιδιαίτερες,
κρίσιμες στιγμές που αντιμετωπίζουμε»
καταλήγει η «Νέα Πελοπόννησος».

Κάτι τρέχει... στην πέραν του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αριστερά
Ως ασυνήθιστη ενέργεια, πλην όμως
επαινετή, καταγράφεται η χθεσινή αποστολή από το e-mail του περιφερειακού
συμβούλου της «Αγωνιστικής Συνεργασίας
Πελοποννήσου» και εξέχοντος μέλους της
Πολιτικής Γραμματείας της ΛΑ.Ε, Θανάση
Πετράκου, Επίκαιρης Ερώτησης της βουλευτού Αθηνών του ΜέΡΑ 25, Σοφίας
Σακοράφα, προς τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη
Βρούτση, σχετικά με την Περικοπή Συντάξεων των Συνταξιούχων με αγροτικό
κλήρο.
Και καθώς το τελευταίο διάστημα ο κ.
Πετράκος παρουσιάζει έντονη πολιτική
δραστηριότητα, με εμπεριστατωμένες κάθε
φορά παρεμβάσεις σε περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, μας γεννήθηκε η ιδέα
μήπως το στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας
οδοιπορεί προς το ΜέΡΑ 25.
Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε πως καθώς το
κόμμα του στερείται κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ζήτησε από τη βουλευτή τού
ΜέΡΑ 25 να κάνει τη σχετική Επερώτηση.
Προς επιβεβαίωση των λεχθέντων του
επικοινωνήσαμε και με το έτερο σημαίνον
περιφερειακό στέλεχος της ΛΑ.Ε., Σαράντο Αλεξανδρή, ο οποίος μας ανέφερε
και για άλλη Επερώτηση, σχετική με τη
ΔΕΗ, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος ―τότε― βουλευτής Στάθης Παναγούλης. Όπερ και δεν υφίσταται θέμα...
Οι προαναφερθέντες υπήρξαν άλλοτε
στελέχη του ενιαίου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και δεν βιαζόμαστε να εξαγάγουμε συμπεράσματα,
απλώς καταγράφουμε το γεγονός.
*******
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση
Θέμα: Περικοπή Συντάξεων των Συνταξιούχων με αγροτικό κλήρο
Ανησυχία και αίσθηση αδικίας δημιουργήθηκε στους συνταξιούχους από την εγκύκλιο Φ.80000/οικ.14032/571/3-4-20, για
την ερμηνεία άρθρου 27 του ν.4670/2020
(υποπεριπτώσεις β. 1,2,3,4). Αυτή προβλέπει
ότι οι συνταξιούχοι (πλην τ. ΟΓΑ) που
έχουν αγροτικό εισόδημα θα πληρώνουν
από 01.03.2021 ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον 121 ευρώ το μήνα, δηλ. 1452 ευρώ
ετησίως. Επίσης προβλέπει και την περικοπή κατά 30% των συντάξεων όσων έχουν
αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000
ευρώ.
Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές, για τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές όσων κατόχων αγροτικής γης δεν είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, είναι εντελώς άδικες.
Επειδή, ιδίως κατά στη σημερινή κρίσιμη
συγκυρία επανεκκίνησης της οικονομίας
είναι αναγκαία η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Επειδή είναι εντελώς άστοχες ρυθμίσεις
που οδηγούν σε απόκρυψη εισοδημάτων ή
σε αποχή από παραγωγική δραστηριότητα.
Επειδή είναι βέβαιη η απώλεια δημοσίων

εσόδων εάν τεθούν εκτός οικονομικής αποτύπωσης του επίσημου αγροτικού τομέα οι
συνταξιούχοι με αγροτικό εισόδημα.
Επειδή στις περιπτώσεις αυτές η καλλιέργεια του μικρού -συνήθως-κλήρου, εκτός
από την προσωπική συναισθηματική έχει
και σημαντική κοινωνική αξία αφού προσφέρει συμπλήρωμα χαμηλών εισοδημάτων.
Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές στερούν, χωρίς
λόγο, τη δυνατότητα καλλιέργειας του κλήρου σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.
Επειδή προκύπτει ανάγκη τροποποίησης
του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 έτσι ώστε
να είναι δυνατή η διατήρηση της μικρής
πατρικής περιουσίας από τους συνταξιούχους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Υπάρχει πρόθεση τροποποίησης του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, ώστε να είναι
δυνατή η διατήρηση της πατρικής περιουσίας από τους καλλιεργητές ή – έστω – με
τη θέσπιση ευλόγου αντιστοίχου ορίου εισοδήματος ως προς την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις
ανωτέρω κατηγορίες (υποπερ. β. 1,2,3,4);
Αθήνα 04/05/2020
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Σοφία Σακοράφα