Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ανέλαβε τα
καθήκοντά του ο
νέος Εκτελεστικός
Γραμματέας
της Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας
Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

σελ ~ 2

Τα καταστήματα της
Κοζάνης προετοιμάζονται
για την επόμενη μέρα

σελ ~ 24

Δεκάδες παιδιά με
ειδικές ανάγκες και στην
Κοζάνη είναι έγκλειστα στο σπίτι
σελ ~ 24

Κοζάνη: «Έξυπνη
Πόλη» - Μαθητικός
διαγωνισμός
καινοτομίας

7219

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 7

Καλλιόπη Βέττα:
«Οι κάτοικοι της
Δυτικής Μακεδονίας
γνωρίζουν καλά ότι
αυτά που λέει ο
κ. Μητσοτάκης δεν
ανταποκρίνονται
στην
πραγματικότητα»

σελ ~ 5

Δήμος Κοζάνης:
Σε λειτουργία ο
διαδραστικός χάρτης
επιχειρηματικής
και οικονομικής
δραστηριότητας

σελ ~ 12

Συνάντηση του σωματείου
ιδιοκτητών καφετεριών
καφεζαχαροπλαστειών Κοζάνης
«Ερμής» με το Θόδωρο Καρυπίδη
Οι προτάσεις για απαλλαγή τελών,
οικονομικές ελαφρύνσεις,
διάσωση των θέσεων εργασίας
Διαδικτυακή
ημερίδα με θέμα
«Μαθαίνω
στο Σπίτι &
Πληροφορική
Παιδεία» θα
πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη
7 Μαΐου

σελ ~ 5

Βόντσα Βασιλική
Διευθύντρια
Δευτεροβάθμιας
Εκ/σης Π.Ε. Κοζάνης:
Η επιστροφή
των μαθητών
στα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 13

σελ ~ 3