Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 6.5.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7347
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Δέσμη μέτρων στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα
Βορείου Ελλάδος
Έως τις 15 Ιουνίου
15 IoU
Karapohij
υταιοδοτικόνελόν
mrη δήλωση των αδειν ειδικού σκοπού
EK. σε Δήμους Που
φΑοξειουν Προσφυες κου σκοπού των εργαζομένων για τους μήνες Μάρτιο, Απρλιο και
Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 θα Πρέπει να δηλωθούν οι άδειες ειδιΜάιο, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Kοινωνικν Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Σε περίττωση νέας Παράτασης
του μέτρου της άδειας εδικού
σκοπού , η γνωστοποίηση των
στοχείων λήψης άδειας εδικού
Πέφτει ξανά η τιμή του
aυ ζρης αργου πετρελαίου στην Ασία
κανονικής άδαας γίνεται κατά το
Πρτο δεκαπεθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της
άδειας ειδικού σκοπού με το
ανωτέρω απολογιστικό έντυπο.
Οι Τιμές Του πετρελαίου κατέγραφαν πτση λιού του West Texas Intermed iate ( MT)
ξανά στην αγορά της Ασίας, αμέσως μετά αμερικανικού αργού αναφοράς , υποχωρτην έναρξη των συναλλαγν , καθς οι
ανησυχίες για την υπερπαραγωγή και την δολάρια . Εν η τιμή του βαρελιού του Brent
έλλειψη αποθηκευτικν δυνατοτήτν προ- Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 3%
φανς αναδύθηκαν ξανά .Η τιμή του βαρε
ούσε νωρίτερα κατά περίπου 89% , στα 18,19
Πρααρετιότο
δοχοριστικό
Προτισίς στα τεξ
στα 25,56 δολάρια.
Ahpa OTIÇ
Η τρέχουσα οικονομικά επιζήμια πτυξης και Τροεξάπλωση
νόσου COVID-19 επεξεργάστη κε αναφέρει η σχε- Πα ράδοσης και
δεν φαίνεται να
επηρεάζει
κλάδο
νωπν οπωροκβρίου-Απριλίου, προδιαγραφν HORECA ( ξενο-νύεται από την
ηπευτικν. αυτές ΠαρουσιάΣύμφωνα
στοιχεία αναγγε- Τικά
λιν εξαγωγν Πορεία συγκρΤ
του Υπουργείου κά
Αγροτικής Ανά - αντίστοιχο πε- ράς
ό αντίστοιχης
και κρίσης κάνοντας
ελληνικά
της φίμων, τα οποία διάστημα. Οπως αύξησης χρόνου οπωροκηπευτικά
Προιόντα περ ζήτητα στις διεθαγορές
Τική ανακοίνωση, κόστους αλλά και
η ζήτηση για
ΣΕΒΕ για Το διάστημα Σεπτεμ-Τρόφιμα υψηλν ιδίων του κλάδου όπως αποδεικTOV
Αδεια οδήγησης:
την απλεια μερ- νεις
Ψηφιακά η παραλαβή
της προσωρινά
onapokgneutiKóv
και διατροφικής δοχεία, εστιατόρ- ενίσχυση
catering ), εξαγωγν .
με ζουν μία σημαν- αξίας, παρά Τις ια,
ανοδική όποιες δυσχέρει-ενισχύθηκε κατά
ες σε θέματα τη διάρκεια της
κυρίως μεταφο-υγειονομικής
Created by Universal Document Converter