Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 06.05.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6527
Καταργούνται οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις
Υπ. Εργασίας: Με την πρότη σύνταξη η χαταβολή του εφάταξ
Τι θα γίνει με τον έξτρα δανεισμό του Δημοσίου
Iláç Ba zvnpoóv
ρυ, δυνεικά χαι χιμές οε συνθήχες πανδηάας
Πόση θα είναι η ζημιάν του 2020 και πόση μπορεί να καλυφθεί το 2021, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΟΙΚ. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για
τους φόρους σε εισόδημα και περιουσία . Τι θα
γίνει με τον έξτρα δανεισμό του Δημοσίου.
Ανοιχτά στο
κοινό Πεδίο του
Αρεως, Αττικό
Αλσος και πάρκο
Τοίτση
Η Περιφέρεια Αττικής με εντολή του Περιφερειάρχη Γ.
Το 2020 ο τυφνας της πανδημίας θα χτυπήσει Πατούλη και αφού προηγήθημε
καταλυτικά την ελληνική οικονομία , με ύφεση τηλεφωνκή επικοινωνία με τον
4,70 στο καλό σενάριο και 7,9% στο δυσμενές, Υφυπου ργό Πολιτικής Προ
Χαρδαλιά ,
πρωτογενές έλλειμμα 1,9% στο βασικό σενάριο προχωρά στο άνοιγμα των
στασίας
Πρόστιμα σε εταιρείες
ταχυμεταφορν, κατασχέθηκαν μάσκες κα αντισηπτικά
και 2,8% στο δυσμενές, εκτίναξη της ανεργίας | Πάρχων και Αλσν που είναι
στην αρμοδιάτητά της προκειμένου να είναι στη διάθεση των
πολιτν για ατομική άθληση
στο 19,9% του εργατικού δυναμικού και <έκρηξην του δημόσιου χρέους στο 188,8% του ΑΕΠ
από 176,6 % του ΑΕΠ πέρυσι.
και ψυχαγωγία.
ο Περιφερειάρχης Αττικής
έχει ζηπήσει να τηρούνται όλοι
οι κανόνες του υγειονομικού
πρωτοκόλλου και να ληφθούν
τα αναγμαία μέτρα για την
τήρηση των συνθημν υγιεινής
και ασφαλούς λειτουργίας .
Ενότητα: Επιασε πάτο η
εμπιστοσύνη στις συνδικαλιστικές οργανσεις
Μετά τη σχετική απόφαση
ανοίγουν μεταξύ άλλων τα
πάρκα, του Πεδίου του Αρεως,
Αντνης Τρτσης, του Αλσους Φινόπουλου και του Ατπικού
Άλσους.
COVID-19
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοιννει την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα
των μηχανισμν ελέγχου για την εποπτεία της αγοράς
στο σύνολο της επικράτειας:
1) Κατά το χρονικό διάστημα από 27.04.2020 έως και
02.05.2020 διενεργήθηκαν συνολικά 144 έλεγχοι χαι.
βεβαιθηκαν 12 παραβάσεις.
2) Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Ασυνομία και την συνδρομή των τοπικν δημοτηχν και περιφερειαγν αρχν , πραγματοποιήθημαν
επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετπιση φαινομένων
όπως η μη δήλωση των αποθεμάτων σύμρωνα με την
ΚΥΑ Β 1481/17.04.2020, αθέμιπες εμποριμές πρακτικές
και η μη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας στις λαϊκές
αγορές
περασμένη
εβδομάδα
χοίνωσή της η παράταξη ΕνότTny
( 28/4/2020) δημοσιεύθηκε μα
μεγάλη έρευνα (που πραγματοποιείται κάθε χρόνο ) με θέμα
τον δείχτη εμπιστοσύνης των
πολιτν σε θεσμούς ή δομές .
Από την έρευνα αυτή προχύπτει
ότι από τους είνοσι πέντε βασι.
aούς θεσμούς η εμπιστοσύνη των
πολιτν προς τις συνδικαλιστι νές οργανσεις βρίσκεται στην
τελευταία θέση μαζί με τις μη
Κυβερνητικές
(ΜΚΟ ) , υπογραμμίζει σε ανα ητα.
Αυτή η μόνιμη απαξίωση του
συνδικαλιστικού κινήματος οπό
την ίδια την κονωνία πρέπει να
μας αφυπνίσει όλους . Είναι.
πραγματυκά θλιβερό κάθε χρόνο
να παρακολουθείς την ματραπύλα και την πλήρη απαξίωση
ενός συνδικαλιστικού κινήματος ,
ξεκομμένο από τους εργαζόμε νους και βαθιά υποτιμημένο από
όλους τους κοινωνικούς εταίροuς, σημεινει μεταξύ άλλων .
Οι χροι θα παραμένουν
ανοιχτοί σύμφωνα με το ωρd ιο που ίσχυε πριν από τη λήψη
των μέτρων πρόληψης.
Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη
ο Περιφερειάρχης επισημαίνει
ότι είναι ανάγκη να συνεχιστεί
η αυστηρή τήρηση των μέτρων
κοινωνικής αποστασιοποίησης
και μετά την άρση των μέτρων .
οργανσεις
Created by Universal Document Converter