Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΟΥΛΟΥ 10102 - ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1E- ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜAΪΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Στις 610,39 μονάδες
Avodoç 1,33%
Mcapaiidava
Επιστρεπτέα
προκαταβολή και
για τις ατομικές
επιχειρήσεις
χωρίς προσωπικό
TOChEId
Σελ . 5
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Σελ. 3
ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΑΞΟΝΕΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωτιά
Το Πρτο ελληνικό τεστ ανίχνευσης κοΣχέδιο στήριξης και επανεκκίνη σης
του ελληνικού τουρισμού
ωνοϊού για ασυμτωματικούς και μη φοEN
τασκεύασε μία ελληνική εταιρεία βιοτε χνολογίας από την Λάρισα, η Prognosis
Biotech. Στα τέλη Μαϊου ξεκινούν οι Πρτες αποστολές σε Ηνωμένο Βασίλειο,
Ισπανία , Βραζιλία, Ελβετία και ΗΠΑ όπου
και Προορίζεται και το μεγαλύτερο κομ μάτι της Πρτης Παρτίδα των τεστ. Πίσω
από την ελληνική ιστορία επιτυχίας κρύβονται δύο Έλληνες επιστήμονες, οι οποί .
οι αφού ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές
τους σπουδές, αποφάσισαν να συνεργαστούν το 2011-μέσα στην κρίση-δημιουρνντας την εταιρία Prognosis Biotech.
Μέχρι Πριν λίγους μήνες η εταιρία από
την Λάρισα ήταν γνωστή , διεθνς , στον
τομέα της βιομηχανίας τροφίμων καταφέρνοντας να πλασαριστεί μεταξύ των 5-6
μεγαλύτερων Παικτν της συγκεκριμένης
εξειδικευμένης αγοράς. Μεταξύ άλλων ει δικεύεται στην ασφάλεια ελέγχου νοθείας
νάλακτος καθς και σε άλλα διαγνωστικά
τεστ για τον Ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων τα οποία χρησιμοποιούν στον ΠοιοΤ κό τους έλεγχο εταιρίες-παγκόσμιοι κοdooooí ónws n Nestle, n Ferrero, n
Cargill , η Lactalis κλπ. Ανάμεσα στους Πελάτες της στην Ελλάδα συγκαταλένονται
γαλακτοβιομηχανίες και εταιρίες τροφίΆρνηση
των καθηγητν
για επιστροφή
στα θρανία
Σελ. 2
ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 35 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ
Σελ. 8
ΛΟΓΩ ΓΑΛΛΙΑΣ
Kavava
Κανένας νέος θάνατος
Ο ΠΟΥ ζητά έλεγχο
για Προγενέστερα
κρούσματα κορωνοϊού
10 νέα κρούσματα
Kpoúo
Άλλη μια φορά λοιπόν αναδεικνύεται το
ελληνικό δαιμόνιο και η εφευρετικότητα.
Σελ. 6
Σελ. 4
Ο λογικός