Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ACONAS
Ξεκινά η επαναλειτουργία
λαϊχν αγορν
των Δήμου Αβδήρων
και Τοπείρου
με την συμμετοχή μόνο παραγωγν,
κ Επαγγελματιν παλητν προίόντuν γις
ειδν ατομκής καθυριόττητας και οιακής φροντίδας
KAOHMEPINH
E O HME-PI
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
TETAPTH 6 MAÍOY 2020- A. iau SS3. Euç 370, 0,50 EYPS -I MAKEMONIAI 4 TINEANHHO 24IIT
http://www.agonas.gr e-mail:agonaSxangmailcom - TEKTIKÉ ikog ng EIHEE KRA. KATA 1858
"Η εστίαση απαιτεί
XEALAA 11
επαιτεί
Κορονοϊός
Οι 8 ενισχύσεις
| σε επιχειρη ματίες ,
εργαζομένους,
ανέργους τον Μάιο
δεν "
Διαμαρτυρία εστιατορίων
και καφε- μπαρ σήμερα στην Πλατεία
ΨEmptylchaire"
Τα Σωματείο Επα .
γελμαπν με Καταστή
ματα Υγειονομικού Εν
διαφέροντος Ξάνθης
και το Σωματείο ΚαφέΜπαρ Ξάνθης , συμμε
τέχουν στην Πανευρω .
παίκή εκδήλωση δια"empty
τα Σωματεία Επαγγελματιν με Καταστήμα τα Υγειονομικού Ενδια φέροντος και Καφέ .
Μπαρ, καλούν όλους
τους επαγγελματίες
των κλόδων να συμμε
τέχουν σήμερα δυναμκά στη διαμαρτυρία, η
οποία θα πραγματοποι ηθεί στο κέντρο της
Εάνθης , στις 19:00 το
απόγευμα ,
οι άδειες καρέκλες
πρέπει να γεμίσουν το
κέντρο της Πόλης και
μαρτυρίας
chairs ', η οποία θα λο βει χρα σήμερα Τ.
τάρτη 6 Μαίou και ρα
19.00 το απόγευμα σε
διάφορες nόλεις της
Ελλάδας ,
Τις εκδηλσεις θα
υλοποιήσουν τα πρω το βάθμια σωματεία
στην Ξάνθη.
Πιο συγκεκριμένα,
ZEALAA
Έrαβη έργου
yο σταλείτο μήνυμα | "Προμήθεια- τοποθέηση εξοτλισμο
για την ανοβάμιση παιδικν χιρν
α οκτ οικισμούς
του Δήμου Αβδήρων"
ότι : "η εστίαση απα.
τείδεν επαιτε .
μ Κεντρική
Ελατεία Ξάνθης
Καραντίνα:
Τέλος για δύο οικισμούς στο Ν.Ξάνθης
Λήξη συναγερμού
στο δήμο Μύκης
SEAIAA3
ZEALAA 11
Μακελεύεται εσαεί η Πόλη
που μοίρατης είναι μόνο η ήττα .
ράγει ο Μydης Σπανιδης
δερωτήματα
από το ΚΙΝΑΛ
για την προστασία
της πρτης
κατοικίας
κίνημα
αλλαγής
EEAIAA 10 #UEVOUUE ONITI
ZEAIAAS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα