Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
Aoroz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L.& E. κΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.751 .Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 6 Matοu 2020
Tpageía: 0. TÇaßENMa 11- IQANNINA 453 33 • Tn. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Με τον εκσυγχρονισμό της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. .
TENOE ETHN EMAA TAN
XOMATEPON
ΟΚ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επταχύνουμε τις αδειοδοτήσεις, | aτόη o Γαννιτες καταναλωτές βρίστονται σε σύγυση
χωρίς εκπτσεις στο περιβάλλον
Ο Επιλύονται προβλήματα με τους δασικούς χάρτες
Η αγορά προσπαθεί
να βρει το.. βηματισμό της!
. Με ην ψήpιση χθες βράδ
Του νόμου για Τον εκσυγχρονισμό
ης περιβαλλοντικής νοpοθεσίας ,
μπαίνει ένα rέλος στην ατέλετη
Στο Τραπέζι ν' ανοίξει η εστίαση πριν την 1η Ιούνιου
Έως 16 δισ. ευρ στην αγορά το 2020
γραφειοκρατία mou επικρατεί επί
δεκαετίες ανάμεσα στις υπηρεσίες
Την έκδοση αδεν και εν rέλε
. Αρχισε δειλά- δειλά η επα
νεκκίνηση της εμπορικής δραστηριoτητας στη χρα , καθς ήδη σπό Δευτέρα άνοξαν κάποιες επχειρήσεις , πpοσπαντας να yna
για την πpοστασία Του περιβάλλοPENOPTAZ
ντος Οπως Τόνισε χαρακτηριστικά
ο Πρωθυπουργός δεκάδες επενδύσεις καθυστερούν εξατίας Των δυ σλετουργιν που υπάρχουν.
Παράλληλα λύνοντ πρβλήματα που έχουν προκληβε με τους δασικούς χάρτες που έχουν προκαλσεινευροό κλονισμό σε χιλιάδες διοκτήτες ανήτων σε όλη η χρα κα
ειδικότερα στην Ηπεpo
ο Πρωθυπουργός Κυράκος ΜηENOPTAZ
ρήσουν τα νέα συστηρά μέτρα λε
Τουργίας oχι πάνταμε επυχία
( στην Ηπειρο τη Δευτέρα και μέ
: χριχθες το μεσημέρι επιβλήθηκαν
5 πρόστιμα για μη τήρηση της ε .
λάχτστης απόστασης -11η σελ
Η Ηπειρος πρόλαβε μεν να κλείσει ης χωματερές , έει όμως
TpoBjuarra pe TOUç Saocoos yapris....
-------------------------------------Τσοτάκης στην ομιλία του αντέκροσε όλες Τς αmoσες Της αιπολτευ σης και ορσμένων πεpβαλλοντικν
οργανσεων , Τονίζο Η προοαρμογή στη να
: καθημερινότητα δεν εαυ για
κανέναν εύκολη υπόθεση,Ε
την αγωνία για mν επόμενη
μέρα να είναι έκδηλη στην
, εστίαoη και Τον Τουραμό..
Οι 20μαθητές τουyanvοέρχονται στο Πελβινάτ .
KOPANOIOE: tuverta wa mapmytve
0. mupópanto n Mnepo
Γενικό το αίτημα για επαναλειτουργία
Eπιμένει να οσει
tn Aiuvn o OIA. OíAIOÇ!
Gel. 12
του Δημοτικού Σχολείου Πωγωνιανής!
Ανανοίξε ξανά, η Κβωτός του Κόσμουν θα φέρει κιάλλα παιδιά στην ακρτκή
κωμάπολη . Συνάντηση της Διευθύντριάς ης με την Χφυπ. Παιδείας
Θαχαθούνμικροί αμπελουργοί - aμβυκούχοι
. Οκ Φίλιππας Φίλιος ,
που βρίσκεται στην moλmκή
σκηνή πάνω
από σαράντα
χρόνια δε λη
va norugoz!
Τον διάρισε ο
ΣΥΡΙΖΑ (είνaι
και μέλος mς
NΕ Ιωανννων) πρόεδρο rου
Φορέα Διαχείρισης Της Λίμνης
- 11g otk
Να αρθεί η απαγόρευση
στην πληση χύμα τοίπουρου!
Δεκάδες σχολεία-κυpίως δεν άνοιξε κανένα
VÉD oxokeio aE
χωριό Του Νομού
Ταίες δεκαετίες σ' όλη την Ηπεpo , Ιωσνων ή γ
σημάδι κι αυτό της φθίνουσυς πλη- τονικν , αφού
παδιά δεν υπάρ χουν, εν τα λίγα
Μέσα στο δο αυτό διάστημα που ζουν ακόpα
σε κάποον οικ
Δημοτικ - πoυ λεπουργούσαν σε
xuprá, épadav AouKÉro ng Tekeu
ν Την απόουρση της σχετικής εγκυκλίου ζητάει το ΚΚΕ
. Πολλοί κλάδοι έχουν σήμε .
ρα, λόγω mς κρίσης που προκάλεσε η πανδημία Του κορωνοίού,
ανάγκη στήριδης για να επιβ
σουν και να συνεχίσουν m δραστηριότητά ouς r auτούς περ.
Aaufávovra Kaı or purpoi aum
λοκαλλιεργητές και παραγωγοί
θυσμιακά πορείας που γνωρίζει η
ορεiνή κυρίως ύπαnθpος χωρα.
Παμβτιδας και
Με ΣΑΤκαι με προϋπολογισμό 19,2 εκ. ευρ.
Στα σκαριάν η αναβάθμιση του
οδοφωτισμού στο Δήμο Ιωαννιτν
: σμό μεταιρέρντα
καθημερηνά σε
σχολεία καντνν
ή τιο μακρινν κωμοπόλεων .
Οστόσο, από τη νέα σχαλική
χρονά ενδεχεται να πάρει ξανά ζωή
ένα Δημοτικό που
Κατά την περίοδο της καραντίνας . .
Οργίασε και στην Ήπειρο
Τοίπουρο ο οποίοι είναι πλέον
ανημέτωποι και με την απαγόρευ-.
ση ης χήσης rων ονομασν
τσίπουρο, και τσικουδιά, στα
χύμα προίόντα που διαθέτουν
Ο ανταωνσμός τον οποίο υφiστανται από Τς βιο ν ippiηηφοτκή ατοαυη ης Οκ. Επmνn oιαέγα δμοτρατούται
• Eva onuavmκό έργο γιαστο Δήμο
bωoντν , η εντρ γεακή αναβάθμιση
Του οδικού και αστι
tuμα νποίεονμας
πολα ου Δήμου loaτπν.
η ενδοοικογενειακή βία
/ Βαρύς οπλισμός εντοπίστηκε χθες στη Θεσπρωτία
. Μήνας καραντίνας
ήταν ο Απρίλος και ο.
συστηροί περορισμοί
σης μετακνήσεις λόγω
κορωνοίού είχαν σαν σ
ποτέλεσμα να μεu0ούν
oruavnká Kan or ouAdg
Ψεις Της ΕΛΑΣ για διά φορα αδικήματα στην
Ήπειρο . Οστόσο από το
απολογιστικό-1η σε .
κού φωmσμού έγει
δρομολογηθεί μεν
Iel. 2
AIABAZTE EHMEPA:
Anuor
ναντά όμως αν δράσεις από την αVImoliTEuan.
Το έργο προωeετ μέσω της διας διαδικασίας ( μηχανισμός ELENA)
που επέλεξε η Περοφέρεια για το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δτuο και την
οποία την περασμένη εβδομόδα ακολούθησε και ο Δήμος
ouΠόυ ατό 2τίmυς τμπο από
TΛΟΜΟΝΗ α iτιp mλήn
Eel. 2
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ 7
2noeh.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Eν αναμένεται νέα τηλεδιάσκεψη την Παρασκευ
<Χάσμν για τις αποδοχές
μεταξύ ΠΑΕ και ποδοσφαιριστν
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
XPONOTPAOIKA
ο Ελληνας, το μικροτσίπ
και το εμβόλιο . .
Ένας συνολικός σχεδιασμός
για αναβάθμιση του σχολείου!
> oyα οΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΟκής Κθηγης
Πien buvibυhripος Λaδηuu ΕrapeiςΕίδος
>ράpειο ΠΑΝΝΗΣ . ΛΕΒΕΛΕΙΚΑ
- Δισφωνούν για το ποσοστό μείωσής Τους. .
.Μετά nς ομάδες της Super
League 1 που επαηήλθαν χτες
: στις προπονήσεις , κάι ανάλογο
•O Kófi Nn,i
9 Αξιολογντας συνολικά και από άποψη πα δαγωγική το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας (Υ.ΠΑLO.) για την αναβάθμση του σχολείου, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε
ότn , τουλάχστον σε επίπεδο διακήρυξης περιλαμβάνει αρκετά σημεία, τα οποία , αν εφαμοστούν στην πράξη, θα συμβάλουν στην
ποοτική αναβάθμιση του σχολείου , όπως είναιη κατάρτιση νέων
αναλυτικν προγραμμάτων, οι νέες ενδιαφέρουσες θεματικές ενό .
Τητες, η επιμόρφωση Των εκπαιδευτικν, ο εσωερικός κανον
σμός λειτουργίας του σχολείου κ.λπ. Οστόσο , λόγoι
Εθνικού Εργαστηρίου Ε
Bioaopákas
της Ουχάν, Εδειχνε πολύ ανήσυχος μετά από ένα πε.
AkoúyTno Ons 04:37 Enuepi
το κινητό 5G με χέρι
piepyo pa Tou
ματα ρα Γ
Του έτρεμε στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι Του και
γuρισε προς το μέρος της γυναίκας που ήταν ξαπλωμένη δίπλα Του.
Εκείνη, τράβηξε με τα δυο της χέρια το μεταξωτό σεντόνι γιασ να κα
λύψει το γυμνό της στήβος και τον κοίταζε με Τρόμο στα μάτια
-i έγινε αγάτη μου; τόλμησε να τον ρωτήσει ελικά
alour Su pgrino DA IDLBAprtDAD
νες ημέρες και με ης ομάδες mης
League 2, ανάμεσα Τους
: και Τον ΠΑΣΓιάνννα α oποίες
Ψήφσαν υπέρ της επανέναρξης
: Των προπονήστων και πλέον ο
ναμένουν την rυπική έγκριση Του
Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη γάθν και ουτό αφο- 11ησελ .
EAAAAA
Αυγενάκη . Υπάρχε όμως ένα α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα