Πρωτοσέλιδο Μαχητής Γρεβενών:Recognized text:
Inyaonnd bavea
Στα σκαριά νέο πρόγραμμα
επιδότησης των δόσεων
Σχέδιο επιδότησης εργασίας
|Νέα κανονικότητα
νλες οι αλλαγές και τα νέα μέτρα
για 1 εκ . μισθωτούς
Πως θα καλύπτει το κράτος το 60% του μιαθού
novo, epbitouv enbdenon unvalas bbons
Zcrída 9
Σελίδα 1Ο
Σελίδα 11
Maxneńs
ΚΕαμέφι στήριξης
Τρίτη
Μαϊου
Αριθ φύλλου 616
Ε ΜΗΕβδομαδιαία εφημερίδα Γρεβενν tuή φ100
ΚΑΔΙΚΟΣ
Επιδότηση δόσης 90%
για ενήμερα στεγαστικά
γιανοικοκυρι και αχειφήσες
για το επό μενο
χρονικό διάστημα μετά
1 την άρση των μέτρων
για τον κορονοϊό
>Αυτήν την εβδομάδα ξεκινούν δύο
νέοι κύκλοι ένταξης
Αναπτυξιακό
00EURG
OEURO
Σελίδα 6
Προσωρινό
δίπλωμα οδήγη σης:
Με ένα " κλικ"
ZeAíða 13
Ερχεται το "ψηφιακό
γκισέ" : Τι είναι και πς
θα λειτουργεί
Από αύριο επιστρέφουν οι καθηγητές σε
γυμνάσια και λύκεια
η χορήγησή του
Από αύριο Τετoρτη 6 Μalou θα
mptrei o nanyntéçeuv yuvaolav
και των λυείων να βρίσκονται στις
Ισχολεκές μονόδες προεμένου να
προετοpαστεί η εnavαλεπουργία
| ων σχολείων της Δεντεροβάθpιας
Εoιαίδευοη, ούμφωνα με εγούο
| του υnουργtίου Παεiaς nou στάλ
0ο στις διε 0ύνοεις tτaίδενσης
Aπό τα nepaπάνw εξapούνται ο
cnaibeutuoi nou unnpetoiv er Eδκά Σολεία (INLAE Δ )
Σόμφωνα με την εγεύελιο, Οα αoAouetoouv veútepeç evnuepbecs
ue Aentouepeie nnpooples na
|οδηίες για την ομαλή tκavαλεν
Σελίδα 16
voupyla vwv ooleiav.
Σελίδα 16.
iGrevena.gr
Η πύλη της δική σας ενημέρωσης
Κόσμος, Ελλάδα, ρεπορτάζ,οικονομία, τεχνολογία, απόψεις, εφημερίδες,
τοπικά νέα,sports, TV, video , διαφημίσεις, αγορές,μικρές αγγελίες, κ.α φένα κλίκ κοντά σας!