Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
4ΡΩΙΝΗ
Maïou
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7500
Τιμή Φύλλου 0.506
KOAIKOE
Ψήφισμα
του Περιφερειακού
Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας
για την Προστασία της
Πρτης Κατοικίας
Οδηγός
για τη νέα κανονικότητα
Συνέχεια στην 5
VΜετάβαση
στην " ελευθερία" με
αυστηρές συστάσεις,
μάσκες και αγωνία
Τέλος ΑΦΜ και
Συνέχεια στην 10
- Ερχεται ο νέος
προσωπικός αριθμός για
όλες τις συναλλαγές μας
Πρεμιέρα Πανελλαδικν
στις 15 Ιουνίου
Συνέχεια στην 14
Συνέχεια στην 11
Ποιοι δήμοι
& ΠΟΙΟΙ ομοί είχαν
τα περισσότερα
κρούσματα
JUMB9
Επίσημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε,,
Συνέχεια στην 7
Πωs θα αναδειχτούν
ΕΦΗΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΙ
TPEBENA
οι Κυπελλούχοι
13ns OKTUBpiou 15.
των Ε.Π.Σ.
- Η επίσημη ανακοίνωση
tns ENO
HONAIA
Συνέχεια στην 20