Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρα Σταυρίδον Ι. Συλιανή
APAMA, TPITH 5 MAÏOY 2020
Περίοδος Β' 1974 Ap. φύλλου 6830-12.104
0,50 €
0οχάρτηφ του κορωνοϊού στην Ελλάδα
Οι αριθμοί,
η διασπορά και
οι νομοί με μηδενικά
κρούσματα
Δειλά-δειλά εντείνονται
ατο την παλιά Δράμα..
Έφυγε από τη ζωή
ο διακεκριμένος
αστροφυσικός
Γιάννης Σειραδάκης
| Η παρουσία του στο Νικηφόρο Δράμας
τον Σεπτέμβριο του 2019
και τα δρομολόγια
ZYPNOBON
του Υπερα στικού και
Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας
Δηλσεις των προέδρων του Υπερασηκού και Ασηικού ΚΤΕΛ Δράμας στον n.T
Η ΑΕΙΟΒΡΗΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ RΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ
NAPAMEBOPIOT TPAMMHE TAN EMHNOBOYATAPIΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
93 κρούσματα στην Περιφέρεια Αν.
| Μακεδονίας-Θράκης τα 6 στη Δράμα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Ξεκίνησε χθες σταδιακά η επαναλειτουργία
των Τακτικν Εξωτερικν Ιατρείων και
Δηλσεις της προέδρου του Συλλόγου Κουρέων Κομμωτν Ν. Δράμας στον Λ.Τ.
Ευλαβική η τήρηση των κανόνων
ο προγραμματισμός τακτικν χειρουργείων | με μάσκες και απολύμανση εργαλείων
στα κομμωτήρια της Δράμας
Πού είναι και που όχ υποχρεωτική η μάσκα
Του Θανόση Πολυμένη
ΙΔΗ, aπό χθες, η χρα έχι περάοει οε μα άα κανονικότητα , όπως έμενε τολκά να λέγεται Mετά
Ιαπό 42ημέρες καραντίνας , η Ελλάδα προσταθεί να
ετστρέφα oε ένα διαφορετικό κόομο, οοποίος αναμένεται
να είναι ακόμα πιο δύοκολος από ατόν που μέχρι χθες
yupitaue.
Και ολόγος, φυσκά , της απαραίτητης τήρηρης των με
τφων, όπως ησχολαστυή καθαριότητα το οχολαστικόπλύσμο των χερν με νeρό και οαπούν, την τοποθέτηση στο
πρόοωπό μας της μάσκας και ότι άλλο επιβάλλεται, προ
καιμένου να προστατευ τούμε όλοι από τον κορωνοό και
την πιθανότητα της εξάτλωοής του
Το στοίημα είναι μεγάλο και είναι αναγκαίο να το κερδί
σουμε, και όλα, ο καθένας από εμάς προοωτικάνα βγεινκητής, κα ηχρα με τις δοο το δυνατό λίγότερeς απλεος
σε επίτεδο υγείας του πληθυσμού
Ήδη, όπως είναιγνωστό, από χθες επαναλεπουργούν τα
ββλιοτωλεία, τα καταστήματα με γραφοή λη καταοτή 0α τ ηomoa onμεoe aρχά ότ, ήδη από την
ματα υπολογιστν και λογισμκο , τηλεπτικουνωνακού εξοπλισμού , αθλητικν ειδν, ανθέων ΚΤEΟ κομμωτήρια,
κέντρα ακοθητικής , καταστήματαα για γυάλιομα uτοημά - κάνουμε. .
των, οπτκά
Πρόκατα για μια δύακολη φάοη που επιβάλλειδιαίτερη όλη κατάσταοη , μας λέει ότι βαοά eυχάριστο δεν είνα για
προοοή Όπλο μας η ευλαβοή τήρηση των κανόνων αομιής προσταοίας, υγενής, αλλά και ευβύνης . χέρα πλ ουμε, αποστάοεις κρατάμε , μάσκες φοράμε , είτε άτου
είναι αταραίτητο, είπε όπου aυτό ουνοτάτα Τηρούμε τους μάσκα κ μετά ατό κάθε πελάτη θα πρέπει να ατολυμαί
κανόνες μεταίνησης και κονωνικής επαφής
Δεν μετακνούμαστε άοκατα , δεν φεύγουμε εκτός του κοντά το ένα με το άλλο , οτε να μην υπόρχει ουγκένΝαμού καιτωνορέων που emmpeπονται , δον ουγχρωτζόμα τρωση κόσμου στα μαγα .
στε με παρέες άνω των 10 ατόμων . Όπως υπογραμμζουν Υποχροωτική η μόσκα
α ειδικοί ο ός είνα εδ και τοστοίχημα των επόμενων
εβδομάδων είναι o δύοκολο , πο σύνθετο κυ eξapemκά μαζής μεταφοράς , στα ΤΑΧ , στα ασανοέρ στα Νοσοκο
σημαντικό . Να μείνουμε ασφαλείς , να μην δοουμε χρόνο μεία , οτα κτρεία και στα διαωνοτικά κέντρα
κοι τρότο στον ιό να μεταδοθεί
Κουρείς κοι κομμωτήρια
Ηνέα πραγματικότητα της επόμενης ημέρας , είνα διαφορετή γα όλους, Από τη μια στγμή στην άλλη, θα πρe ατα, διαγωoτικά κέντρα καμμωτήρα και κέντρα αοθη
πει να προοαρμοστούμε όλοι στις νέες συνθήες Από τις τή
πο δύονολες περαττοες των ελεύθερων επαγελματν
είναι τα κουρeία και τα κομμωτήρ, τα οτοία θα πρέπει να πτες κομμωτηρίων κ.λπ &ίεται ισχυρή ούστααη για χρήon
κλείνουν ραντεβού μετους πελάτες τους και να τηρούν αυ- μάσκος ή καλύμματος προσπου eφόοον είναι εφoτό .
στηρούς κανόνες για τα μέτρα προστασίας.
Στον Πρωνό Τύπον δέχ
θηκε να μιλήσε η πρόεδρος
του Συλόγου Κουρέων
Κομμωτν Ν . Δράμας κα
ΩΤΟ ΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Η είσοδος του ασθενή στο χρο του
Νοσοκομείου γίνεται μετά από τον αντί
στοοχο έλεγχα, από τους νοσηλευτές και
λογικού-Ανοσολογκού-Αματολογού φύλακες στην εξωτερική πύλη , από 1
και Ακπνοδιαγνωστικν Εργαστηρίων ασeενή σε Οφθαλμολογικό και Νεuρολο από , με μειωμένα ραντεβού έως τρeς γκό Ιατρείο ανά ρα και από τρες ασθ
ασθενείς ανά ρα και έως 12 ανά ημέρα νείς ανά ρα στα υπόλοτα ιατρεία κα
έως 12 ανά ημέρα ανά ιατρείο, (ακολουeάνησε σταδιακά από χθες η en -ναλετουργία των Τακτικν Εξωτερικw Ιατρείων (.Ε), Μκρορο
ανά ατρείο.
Η είσοδος των ασθενν από την Κενν θεί πίνακας στην 5η σελ ).
τρική Πλη γνετα 10 λεττά πρw από το
πρτη μέρα ο κόσμος έκλειοε τα ραντεβού του στα κομ μωτήρα, τονίζeι όμως ότι ίναι δύοκολες οι συνθήκες εργοσίες με τις μάσκες και τις αποστεροεις που πρέπει να
Προς αποφυγή του συγορωισμού , το
ραντεβού τους, δηλαδή τόσο χρόνο πριν Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο του Μαeυτ
το προγραμματισμένο ραντεβού τους , κού - Γυνακολογικού Τμήματος θα πραγόσος απαπείται για τη δήλωση προσ - ματοποείται στον 20 όροφο του
λευσής τους και την αποχρηση του Νοσοκομείου , στον χρο που βρίσκεται
ουπέρηχος της Κλνκής, καθς υπάρχει
Ο ασθενής θα είναι ενημερωμένος από ξεχωριστή είσοδος καιχρος αναμονής,
ατότε οι ασθενείς δεν χρeιάeτα να πεp
το Τηλεφωνικό Κέντρο με τον αρθμό νούν μέσα από την Mαευτική Aκ .
Η Ετανολεπουργία των Απογευματνν
ομοίως ενημερωμένη με την αντίστοιχη Ιατρείων θα επανεξεταστεί μετά την επα καλετουργία των πρωνν ΤΕΙ και ανάλογα με τα δεδομένα κα.
τις οδηγίες που θα πα
ρασχεθούν από
Υπουργείο Υγeίας
Η είσοδος των Τακτικν Εξωτερικν Ιaτρείων που παρέμενε
έως τρα κλειστή , με
επαναλειτουργία
Τμήματος των Tακτικν
Εξωτερικν κτρείον θα
παραμένει ανοιχτή κατά
τις ρες λεπουργίας
Στην ερτηρη για το πς αντιμετωπίζουν οιπελάτες την
κανέναν , εν ο πελάτης δεν είναι υποχρeωμένος να φοράει
μάσκα
Όπως η ίδα σημεινει, άθε λίγο πρέπει να αλλάζουμε
προηγούμενου ασθενή
την Γραμματεία Εξωτεροκν Ιατρείων ή
νονται τα εργαλεία και τα ραντεβού να μην είναι αρκετά
προσέλευσής του στο εκάστοτε ατρεί .
ανά Εί, 0α είναι και η πύλη
Η μάακα είνα υποχρεωτυή για τους πολίτες στα μέσα
Η μάσκα είναι υποχρεωτκή για τους εργαζόμενους στα
ΜΜM , ΤA, στα super marset , καπαστήματα τροφμων που
διαχειρίζονται μη τυποποημένα τρόφμα, σε νοσοκομεία
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Στους υπόλοτους κλειστούς χρους , γραφεία , ετιο Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
auTÓV.
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεξέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
σελ5η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
BARCOM
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση-Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
C 2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tiávea Sinda Gaç akıóméca,
μοάτνστροωτο
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791/2521 10 4962
ά Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα