Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
skywalker
SLAROOPUI .
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 5.5.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7346
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βαριά πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων
Βορείου Ελλάδος
Παράταση
έως 10 Μαου
YnOYPrEIO EPFAZIAI & KOINANIKON AIOAMIIO
Πότε ελιμόνονταιτα
tη αιδματα ε
φγοφιεος
δαντόν τυιαυύν
για τα ΙΒAΝ Των μακροχρόνια ανέργων
Μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, Που έληγε η
αρχική προθεσμία υποβολής ΙBAN, 120.000 από τους
συνολικά 168.000 δικαιούχους είχαν επικαιροποιήσει,
επιβεβαισει ή καταχωρίσει στοιχεία
Η Διοίκηση του ΟΑEA αποψ
άσισε την Πaράταση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής
καταβολής της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης μακροχρόνια ονέργων έως και την
Κυριακή 10 Μtou.
Ιούνιο οι διαγωνισμοί για δύο
ΣΔΙΤ φοιτητικν κατοικιν
Για Τις 23 Ιουνίου Προγραμματίστηκε η λοιπν εκπαιδευτικν και ερευνητικν
εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία του
κατασκευής κτιρίων φοιτητικν εστιν του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , Πρου - 94 εκατ . ευρ . Πρόκειται για δύο από τα
Πολογισμού 105,5 εκατ. ευρ.Πέντε ημέρες Τρία έργα κατασκευής φοιτητικν εστιν με
νωρπερα, στις 18 Ιουνίου, οι κατασκευαστικοί όμιλοι θα εκδηλσουν ενδιαφέρον για ο
έργο της κατασκευής φοιτητικν εστιν και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Προϋπολογισμού
Α6. Γεωργιάδης:
Πληρθηκε το 87%
των επιταγν παρά
την προστασία
Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) Που βρίσκονται σε εξέλιξη.
METATIBETAI Via To Amonsine aE
Δημοσιεύθηκε σε
ΦΕΚ η νέα Πράξη ήδη σε αναστοΠου βρίσκονται κατάαναλογία με εργαζόμενος, καττατου μισθείναι
533 ού, καθς αλλάτα 800 ευρ Που
Νομοθετικού λή , Να σημειωθεί αντιστοιχούσαν ευρ, για 30 ζει το χρονοTa
2021 1
paiépon rou
Περιεχομένου ότι δεν αναφέρε
Κπάγωμα ημέρες αναστο- διάγραμμα δια2n
που Προβλέπει ται το ύψος της συμβάσεων για λής Στην ΠΝΠ βουλεύσεων Που
μεταξύ άλλων οικονομικής 45ημέρες, Αν περιλαμβάνεται Προβλέπει ο σχε
Τ. Θεοδωρικάκος
Αυξηση χρων για
Τραπεζοκαθίσματα
KOTÖTOTOU puoboi
επέκταση ενίσχυσης που
αυτό ισχύει το επίσης, διάταξη Τικός νόμος
του μέτρου της
αναστολής συγκεκριμένοι
θα λαμβάνουν οι
αντατο Ποσό σύμφωνα με την
οποία μετατί θε
Tai yia TOv Iavoυάριο Του 2021 η
Που θα μπορεί να
συμβάσεων, για εργα ζόμενοι, λάβει ως απο
εκτιμάται όμως ημίωση από το
εργαζόμεν ων ότι θα καθοριστεί κράτος
κάθε αύξηση
Created by Universal Document Converter