Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 05.05.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6526
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψε απόφαση
Διαγυνισμός για χατεδάφιση 60 αυθαρέτον στην Ατική
Ενας εντελς διαφορετικός κόσμος μπορεί να προκύψει
πό ξιμάνση τα μητί λόν χιρονοή
Πολλά στοιχεία της ζωής μας έχουν αλλάξει
μετά την Covid-19, τονίζει ο Gary Cohn, πρωην Ανοδος λιαδιευθυντής του
Economic Council. Μεταξύ αυτν και το πς
πληρνουμε.
ΕΛΣΤΑT:
αμερικανικού Νational
νικν πωλήσεων 4,7%
Ο ίδιος τονίζει σε άρθρο του στους
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΑΣΤΑT) ανακοίνωσε τους
Δείκτες Κύκλου Εργασιν και
Financial Times ότι δεν έχει ακουμπή - χου στο Λιανικό Ειπόριο, με
έτος βάσης 2015= 100,0 και.
ΣΕΒ: Τι προτείνει
για στήριξη εργαζομένων χαι
επιχειρήσεων
σει ούτε ένα νόμισμα τις τελευταίες | μήνα αναφοράς τον Φεβρουάφ 10 2020 , η εξέλιξη των οποίων,
σύμφωνα με στοιχεία προσωρι
νά και διορθωμένα ως ποος τον
λειστικά σε ηλεκτρονικά συστηματα ρυθμό εργσιμων ημερν τυπ
πέντε εβδομάδες χαι στηρίζεται αποκπληρωμν και πιστωτικές κάρτες.
κού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου
Εργασιν κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του
Φεβρουαρίου 2019 , παρουσίασε
αύξηση 4,7% και σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιανουαρίου 2020, αύξηση 0,5%.
) ΣΕΒ
Πτόση 9,1%
στις τιμές χονδρικής
στη βιομηχανία
Στη νέα φάση που εισέρχεται η κοινωνία μας με την άρση
του lockdown, είναι εκ των ων ουκ άνευ να αλλάξουν
προς το αποτελεσματικότερο και οι αντίστοιχες πρακτικές στήριξης των εισοδη μάτων και της απασχόλησης. Στο
πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η στήριξη των επιχειρήσεων , για συγμεκριμένο χρονικό διάστημα , με βάση
τον γλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκουν (ΚΑΔ), αφενός περιορίζει τον κύκλο των πληττό μενων επιχειρήσεων , ενό, σε μερικές περιπτσεις , έχει ως
αποτέλεσμα και την αυθαίρετη επιλογή κλάδων προς
στήριξη , αι αφετέρου δεν λαμβάνει υπόψη τον βαθμό
κατά τον οποίο πλήττονται.
Ο Γενικός Δείτης Τιμν
Παραγωγού στη Βιομηχανία
( σύνολο εγχριας και εξω
τερικής αγοράς) , με έτος Ελληνικής
βάσης 2015=100,0 και μήνα Αοχής , ο Γενικός Δείκτης
αναφοράς τον Μάρτιο 2020,
σύγκριση
αντίστοιχο
Μαρτίου 2019 , παρουσία σε
μείωση 9,1% έναντι αύξησης
4,4% που σημειθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση των
δεικτν του έτους 2019 με το
Ο Γενικός Δείκτης Ογκου
( κύκλος εργασιν σε σταθερές
τιμές ) , κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου
αύξηση 3,5% και σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιανουαρίου 2020 αύξηση 1,3% .
2018.
2019,
παρουσίασε
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Στατιστικής
κατά τον μήνα Μάρτιο 2020,
σε σύγκριση με τον δείκτη
του Φεβρουαρίου 2020, παρ
ουσίασε μείωση 7,4% έναντι
αύξησης
σημειθημε
αντίστοιχη σύγκριση των
δειχτν του έτους 2019.
εποχικά
Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιν , κατά τον μήνα Φεβρουάρ10 2020 , σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Ιανουα
Qίου 2020 παρουσίασε μείωση
1,6%.
διορθωμένος
δείκτη
Created by Universal Document Converter