Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποιοι θα πάρουν χρατική επιδότηση για τη δόση 1ης κατοικίας
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5716 Τρίτη 05.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Σταίκούρας:
Βρούτσης:
Το επόμενο διάστημα θα δούμε την ανεργία
να ανεβαίνει
>>> TeA.
>>> Tɛk.
Επιχειρείν:
Σε νέα φάση
η υποβολή
δηλσεων
Εξετάζεται η μείωση ΦΠΑ στην
εστίαση
Πς στιναλετουγνήνα ΕΙΑΣ
Μαθητείας και τu ΕKτw
ETCON
EITAZ
Η υποβολή των δηλσεων
ΟΣΔΕ μπαίνει σε νέα φάση
και απαιτείται μεγάλη υπευθυνότητα από όλους, αναφ
έρεται σε σχετική ανακοίνω
Ο στόχος της έγκαιρης και
έγνυρης ολοκλήρωσης του
έργου, με ταυτόχρονη προ
στασία της υγείας 650.000
παραγωγν και 3.000 εργαζομένων και των οικογενειν τους, μόνο εύκολος
δεν θα είναι και σε αυτόν το
XCU Ta IEK tov OAEA
στόχο
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ως Φορέας
Συντονισμού , θα συμβάλει
με όλες της τις δυνάμεις.
Προς αποκατάσταση και
μόνο της πραγματικότητας
θα θέλαμε να ενημερσουμε
ότι η GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας έως το τέλος του
Ύρεση 10% φέτος και εκτίναξη τον
ελληνκού χρέους
NOMED
με ένα δίκτυο 460
πιστοποιημένων ΚΥΔ σε
όλη τη χρα . Τα ενεργά
ΚΥΔ τα οποία δεν έχουν
επεκτείνει τη σύμβασή τους
είναι 42 , αυτά και μόνο
αφορά η επιστολή του
ΟΠΕΚΕΠΕ που τα καλεί να
καταθέσουν τις συμβάσεις
εντός δεκαημέρου, όπως
απαιτεί το πλαίσιο.
Σύμφωνα με την ελβετική τρά πεζα UBS η φετινή συρρίχνω
ση του ΑΕΠ πιθανότατα θα
σεις, επισημαίνει η UBS.
Η UBS πιστεύει ότι ο δείκτης
είναι κοντά στο 10% ναι ίσως χρέους προς το ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 200% φέτος, κάτι που
αποτελεί τεράστιο πλήγμα για
την ανάκαμψη της χρας .
Ωστόσο , η απόφαση της ΕΚΤ
να συμπεριλάβει τα ομόλογα
της Ελλάδας στο ειδικό πρό
γραμμα αγορν ομολόγων για
την πανδημία (PEPP) ατοτE
λεί χρίσιμη υποστήριξη.
κά έσοδα αυτό το καλοκαίρι Αυτό τογεγονός, καθς και το
γεγονός ότι το μεγελύτερο
Οι προοπτικές αξιολόγησης μέρος του ελληνικού χρέους
έχει τη μορφή των μαροχρόνιων δανείων και η χρα
διαθέτει ένα σημαντικό μαξ
ακόμη μεγαλύτερη.
Ο οίχος επικαλείται το βαού
οικονομικό κόστος της πανδημίας , η επίδραση της οποίας
οποία είναι δύσκολο να εκτιμ
Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την ομόφωνη
απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού, η Διοίκηση του ΟΑΕA αποφάσισε τη σταδιακή επαναλειτουργία των εχπαιδευτικν
δομν του ΟΟγανισμού ως εξής
ηθεί στον πιο σημαντικο τουο ιστικό τομέα της χρας ,
καθς τα περισσότερα σχετι Ο κάθε πρόεδρος σωματείου, συνδέσμου , ομοσπον- |
δίας ή συνομοσπονδίας μπορεί να χρησιμοποιεί τη σφοαγίδα του κατά τοδοκούν , η
πραγματικότητα
αριθμν όμως εκθέτει για
ακόμη μία φορά αδαείς και
Ψεύτες.
ΕΙΧΕΙΡEΙΝ συνεχίζει να
χτίζει τις συνεργασίες της
στη βάση του αμοιβαίου
σεβασμού , με προσήλωση
στη νομιμότητα χωρίς συμβιβασμούς και επτσεις .
μπορεί να χαθούν.
Η εκπαιδευτική λειτουογία των Εταγγελματικν
Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητείας τείνεται μέχρι τις 12 Ιουνίου.
και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής
(ΙΕΚ ) θα επανέλθει στις 18
Το διδακτικό έτος των
ΕΠΑΣ Μαθητείας επε
της Ελλάδας μειθηκαν σε
σταθερές από θετικές από
τους οίκους εξιολόγησης της
Fitch Ratings, Standard &
Ρoor's και DBRS και επιβε- στηρίζουν
Το έτος κατάρτισης των ΙΕΚ
μετρητά
Κατάρτισης
ΟΑΕΛ θα επεκταθεί ανάλομε
UTOτρέχουσα
βαιθημαν οι προηγούμενες πιστωτική αξιολόγηση και τις
σταθερές προοπτικές
δυτική βαθμίδα της χρας , χρας, καταλήγει η UBS, εν
σύμφωνα με τις προσδονίες περιμένει τη Μοοdys στις 8
γα με την ειδικότη τα και τη
δυνατότητα
εργαστηριακν μαθημάτων.
Maïov.
διεξαγωγής
αξιολογήσεις για την επεντους και τις δικές τους εκτιμή- Μαΐου.
Created by Universal Document Converter