Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήθεια
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σγολιάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Σελ.3
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4664-ΕΤΟΣ 17ο
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2020
TIMH 0,50
THA: 24410 80888
Η ελευθερία έφερε ουρές..
. Ο κόσμος βγήκε
μαζικά στους δρόtATATMO
μους καu άρχισε
κούρεμα κι
Koparo
Ψνια.
RED SPOT
RED SPOT
RED SPOT
. Ωράριο, πρωί
09.00 – 14.00 kai
απόγευμα 18.0021.00 θα έχουν τα
καταστήματα της
Καρδίτσας
ZɛA. 5
Περιφέρεια
Ενημέρωση για τη λει- Βελτινει το δρόμο από
τουργία των υπηρεσιν Γκρόπα Προς Ανθηρό
στα όρια του νομού Τρικάλων η Περιφέρεια
Θεσσαλίας
του Δήμου Καρδίτσας
και των Αθλητικν
EcA. 11
EɛA. 9
AAHOEIA:
Παρεμβάσεις σε αρδευτικά καινάλια
Ζητείται υπάλληλος
. Και
φράγματα
ενόψει της
αρδευτικής
περιόδου
Ζητείται από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της
Καρδίτσας, υπάλληλος γραφείου κατά προτίμηση
με γνσεις προγραμμάτων λογιστικής.
Πληροφορίες στο τηλ. 24410808886977200595 Γιργος Αμβροσίου
Βιογραφικό στο [email protected] ianews.gr
EcA. 6
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
KopðÍToa
( EATA