Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νέο εργασιακό τοπίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH J 19
g 771234 "567119
Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.2 12
Νέο εργασιακό τοπίο
TONÍO
Control Power Services
Tel: 210 6728890, e-mail: [email protected]
Τουλάχιστον τρεις ταχύτητες εργαζομένων διαμορφνονται αυτό τον μήνα
Έγκριση της Κομισιόν
Καθεστς εγγυήσεων
με 2,25 δισ. ευρ
Τουλάχιστον τρεις ταχύτητες εργαζομένων Μάιο, δεν διακρίνονται μόνο μεταξύ επιχειρή -σ
διαμορφνονται από σήμερα και για όλο τον
Μάιο σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, καθς
ξεκινά το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας μετά
μερική ή σε εκΠεριτροπής εργασία με αλλαγή
σεων ή κλάδων , αλλά και μεταξύ συναδέλφων σύμβασης, βάσει Παλαιότερων διατάξεων . 3. Μι
σθωτοί Που επιστρέφουν από την αναστολή στη
θέση εργασίας και τον μισθό Που είχαν τον Φε
την απόλυτη καραντίνα, Στη δεύτερη φάσn της Πρτο στάδιο ης απόλυτης καραντίνας και τί βρουάριο. Κάθε ταχύτηταν έχει τις ιδιαιτερότητές
της, κυρίως όσον αφορά τις απολαβές, εν ξε
των ιδιωτικν επιχειρήσεων απελευθερνεται ράταση του Μαΐου. 2. Μισθωτοί που μπαίνουν χωριστή κατηγορία και σίγουρα καθόλου αμε
λητέα είναι όσοι θα απολυθούν ή θα βρεθούν
βάνονταιμε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα - τουργίας, δηλαδή στο νέο έκτακτο σύστημα εκ γενικά εκτός.. νυμφνος τον Μάιο (Π.χ. με λήξεις
Περιτροπής εργασίας που Προβλέπει δουλειά συμβάσεων ορισμένου χρόνου Που δεν θα ανα
δύο εβδομάδες τον μήνα κατ' ελάχιστον και μισό νεωθούν) , αλλά και τους επόμενους μήνες , καθς
τεθούν σε εφαρμογή και νέα μέτρα. Οι ταχύτητες μισθό. Στην ίδια ταχύτητα ανήκουν και εργαζό- σταδιακά θα λήγουν τα επιμέρους χρονικά όρια
της Προστασίας απότις απολύσεις. σελ. 2
στον ίδιο εργοδότη . Αναλυτικά, οι τρεις ταχύτητες
είναι: 1. Μισθωτοί Που ήταν σε αναστολή στο
Την τροποnοίηση του ελληνικού καθεσττος
εγγυήσεων , το οΠοί με διαθέσιμα 2,250 δια .
ευρ, Προερχόμενα από το κράτος και την E.Ε.
θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις Που Πλήττονται
από την Πανδημία του κορονοίού, ενέκρινε η
Ευρωπαϊκή Επτροπή. Με την τροΠοΠοίηση αυξά νεται ο Προϋπολογισμός του κατά 250 εκατ
ευρ, εν επεκτείνεται η Πρόσβαση σε αυτοαΠασχολούμενους και επιΙχειρήσεις του τομέα της
υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας . σελ.6
Πανδημίας του κορονοϊού κι εν η λειτουργία θενται εκ νέου σε αναστολή στην 30ήμερη Πασταδιακά εβδομάδα την εβδομάδα, επαναλαμ
στο σύστημα του προσωπικού ασφαλούς λειμέτρα Που εφαρμόστηκαν για πρτη φορά τον
Μάρτιο, εν Προετοιμάζεται το έδαφος για να
Που οριοθετούνται, τουλάχιστον για τον μήνα
μενοι Που Περνούναπό την Πλήρη απασχόληση
Δεξαμενόπλοια
Στην επόμενη φάση
πέρασε σήμερα η χρα
ΥΠοχωρούν οι ναύλοι
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στους ναύλους
των δεξαμενόπλοιων το τελευταίο διάστημα. Οι
ναύλοι των VLCCS στον κόλπο του Μεξικού
μειθηκαν κατά 28% την προηγούμενη εβδομάδα. Το κόστος ταξίδιού ενός VLCC από τις
ΗΠΑ στην Κίνα μειθηκε κατά 1,5 εκατ. δολ. σε
μία ημέρα και 4,5 εκατ δολ . σε μία εβδομάδα ,
στα 11,5 εκατ. δολάρια . Η διαδρομή από Βραζλία προς Κίνα μειθηκε κατά w20 σε σύγκριση
με δυο τρεις μέρες νωρίτερα. σελ 13
Χαλάρωση μέτρων Περιορισμού
Στην πρτη φάση της χαλάρω- οκυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ
σης των μέτρων Περιορισμού, με
άρση της γενικής καραντίνας και στόχος της χαλάρωσης των μέ
επανέναρξη Πληθρας δραστη τρων είναι να πάψουν οι Πολίτες
ριοτήτων της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής , Πέρασε από
σήμερα το πρωί ολόκληρη η x
Καθίσταται Πλέον
λιος Πέτσας, σημεινοντας ότι
Aegean
Λιγότερες αεροπορικές
μετά την πανδημία
να μένουν κλεισμένοι στα σπίια
τους και να κινούνται με ασφά
λεια. Ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε ,
υποχρεω Πάντως, ότι τίΠοτε δεν είναι ορι
τική η χρήση μάσκας σε κλει- στικό και αναγνρισε ότι η Πολιστούς χρους και μέσα μεταφο
ράς, εν οιαρκές θα παρακολου- νερά Από σήμερα επαναλειτου ρ
θούν συνεχς τα αποτελέσματα γούν το λιανικό εμπόριο βιβλίου
της συντεταγμένης εξόδου Προκειμένου να δσουν το πράσινο γραφικής ύλης, ΗY, αθλητικού
φως για περισσότερες κελευθε - εξοπλισμού, ανθέων, τα ΚΤΕΟ,
ρίες. κΟ φόβος είναι τρα ο εx
θρός δήλωσε χθες , λίγες ρες κέντρα αισθητικής και τα καταΠριναπό την άρση του lockdown , στήματα οπτικν . σελ45
τεία κινείται σε αχαρτογράφητα
Στις προκλήσεις Που αντιμετπισε και αντιμετωπίζει ο αεροπορικός κλάδος αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος της Aegean Airlines Ευτύχης Βασιλάκης σε πρόσφατη διαδικτυακή συζήτηση,
εκτμντας ότι θα μείνουν Πολύ λιγότερες
αεροπορικές εταιρείες σε λειτουργία και εκφράζοντας την ευχή τα κράτη να μην επηρεάσουν
τον ανταγωνισμό στις αερομεταφορές . σελ . 12
Η Ευρπη επιστρέφει δειλά στην κανονικότητα
τα καταστήματα εφημερίδων και
Έπετα από εβδομάδες περιορισμού στο σπίτ, στο Πλαίσιο Προστασίας κατά της διασποράς
του Covid-19, ένα μέρος της Ευρπης αρχίζει και Πάλι να αναπνέει Πιο ελεύθερα, καθς σε
Πολλές χρες αρχίζουν από σήμερα να χαλαρνουν τα μέτρα περιορισμού και να επιτρέπουν
τη σταδιακή επαναλειτουργία της οικονομίας. σελ 18
τα κομμωτήρια, τα κουρεία, τα
Αεροπορικά δρομολόγια
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ
Ενστάσεις
του εμπορικού καλείται να λύσει
κόσμου για
τα μέτρα
Καθυστερούν
οι αποφάσεις
για διανομή
μερισμάτων
Τον γόρδιο δεσμό
FRANCHISE
0 Covid-19 φέρνει Πτση
τζρου έως 50% και λουκέτα
η κυβέρνηση
Άνοιγμα καταστημάτων
Συγκράτηση της οικονομικής ύφεσης
Εισηγμένες
Οι διεθνείς τάσεις και τα αμυντικά χαρακτηρστικά του μοντέλου franchise-Στο 5% τα
λουκέτα στην ελληνική αγορά με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις. σελ. 16
σελ.14
Οι ενστάσεις και η δυσαρέ
σκεια ότι μΠορεί να δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου αν
ταγωνισμού για το άνοιγμα της
Πλειονότητας των καταστημά
των στις 11 και όχι σήμερα, βρέ
θηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης του Προέδρου της ΕΣΕΕ
Γ. Καρανίκα με τον υφ. Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση. σελ . 6
Έναν οικονομικό γόρδιο δεσμό θα επιχειρήσει
να λύσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
μέσα στους επόμενους μήνες. Σε συνθήκες πλήρους
αβεβαιότητας, ο κυρίαρχος στόχος είναι να συγκρα. Η επανέναρξη
τηθούν η ύφεση κάτω από το 5% και η ανεργία κάτω
από το 20%. Η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει να των πτήσεων
Κπέσει χρήμαν στην αγορά . Έτσι, εκτός από τα μέτρα
στήριξης του θακρινει
Vηση θα αρχίσει να ξεδιπλνει το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα τις ακλαδικές Πολιτικές , σελ.3
Με καθυστέρηση θα μάθουν
οι επενδυτές το τελικό άθροισμα
των μερισμάτων που θα διανεμηθί
για το 2019, Που ήταν η Πιο κερδοφόρος χρονιά μετά τm δεκαετή
κρίση. Πολλές διοικήσεις εισην
μένων δημοσιοποιούν m μερ
σματική τους Πολιτική ταυτόχρονα
με ν ανακοίνωση των ετήσιων
αποτελεσμάτων τους. σελ. 15
Ξενοδοχεία
Executive
Ηγεσία σε κρίση
Τα χαρακτηριστικά του ανθεκτικού ηγέτη εν
μέσω Πανδημίας-Τι συνιστούν διεθνείς
οίκοι. Οι Προκλήσεις για το ανθρπινο δυναμικό . σελ. 17
Μαΐου Που ανακοινθηκαν , η κυβέρ
το άνοιγμα
LA. XA. 628,25 (-2,13%) ▼ DOW JONES 23.723,69 (-2,55%) ▼
FTSE 100 5.763,06 (-2,34%)▼ DAX 30 10.861,64 (-2,22%)▼ CAC 40 4.572,18(-2,12%) ▼ XPYEOE 1.658,1V
NETPEAAIO 14,85 A
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 10978 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κλάας Κνοτ (ΕΚΤ): Υπάρχει ο κίνδυνος να μην κάνουμε αρκετά για να μετριαστεί ο πληθωρισμός
  Οποιαδήποτε συζήτηση για υπερβολικά αυστηρή νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι «λίγο αστεία» σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Κλάας…Κλάας Κνοτ (ΕΚΤ): Υπάρχει ο κίνδυνος να μην κάνουμε αρκετά για να μετριαστεί ο πληθωρισμός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΕΛ.ΑΣ.: «Έκοψε» πάνω από 20.000 κλήσεις σε 97.000 ελέγχους την τελευταία εβδομάδα
  Συνεχίζονται σε τακτική βάση οι τροχονομικοί έλεγχοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, με βάση τις πάγιες εντολές της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από 20…ΕΛ.ΑΣ.: «Έκοψε» πάνω από 20.000 κλήσεις σε 97.000 ελέγχους την τελευταία εβδομάδα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Αλήθειες και Ψέματα για το 1821 και τον φόνο του Καποδίστρια»: Νέο βιβλίο του Νίκου Γερακάρη
  Στις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν γεγονότα συνταρακτικά. Αδελφοκτόνοι εμφύλιοι, δολοφονίες, αυτοκτονίες, μίση, πάθη, έρωτες, αλλά και φιλέλληνες που αποδείχθηκαν απατεώνες. Ομιλητές ήταν ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνος…«Αλήθειες και Ψέματα για το 1821 και τον φόνο του Καποδίστρια»: Νέο βιβλίο του Νίκου Γερακάρη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Δεκέμβριος ξεκινά με μια vegan φιέστα
  Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης θα γίνει λίγο πιο «πράσινη» στις 3 και 4 Δεκεμβρίου από τις 10.00 έως τις 21.00, καθώς πρόκειται να φιλοξενήσει τη Vegan Fiesta Hellas, μια μη-κερδοσκοπική…Ο Δεκέμβριος ξεκινά με μια vegan φιέστα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ο Γιάννης νίκησε τον Λούκα κι εκείνος υποκλίθηκε
  Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταλυτικός στη νίκη των Μπακς επί των Μάβερικς και ο μεγάλος αντίπαλός του, Λούκα Ντόντσιτς αναγνώρισε την επιρροή του Έλληνα σούπερ σταρ στο παιχνίδι, ενώ τον…Ο Γιάννης νίκησε τον Λούκα κι εκείνος υποκλίθηκε - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ