Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OI AYNTIOI XPYEDNOYN TON MIENEAPKI
• Tlow v Aeped Mag at
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.. . ΠΡΩΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 3!
BAAMAOYENA:
"EKANA TH
ΣΟΣΤΗ ΕΙΑΟΠ"
KOKKIVOS
μρωτα8λητής
03 óvo nou unoomoka rov «Special Pedro tou Oumacodt
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
EATPO TBY RAPAABTSY AG TON RRAK 20YEANEYPIZE EREAA BA SPOISYTOITE CAS
KOKKIVOS
Τρωταθλητής
TLEIAES
| TAYPOE
2Ο Μαρινάκης.
ΜΑΡΤΙΝΣ
APXILAN
IA OPFAMA
*DEAS MA MEO, Oee BBAY KAAA ETEN BAYMOLAKS
TAYPOE
ANOITMA
BEZENKOO
EOPYAO
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 32
TI BEAE
ONEAPO
KOAANMENOE
noE Τ αξ
npót(E KA TON OPYAG ZOYN
• Repweirepai
T l PENTH
JOPIOI AAC
HAPADIAAH)
KERAIZE
MPEEYT
Moprvoxg. deIXVEI
tqu adAoya
QIdooopios
AAotUTO uAdoyouc
, Eaptlepfa
TKedamales
Birpneno
Δευτέρα 4 Μαΐου 2020
ΑP. ΦΥΛ. 120
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,50
POETA
PAAAA
Evxagiorovpe
Είστε οι ήρνές μας!
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ!
|EOLO90SOLLLI6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα