Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ ΔΕUTEPΑΣ
6σελίδες για την Aγιάλεια
Sport
Πς θα ολοκληρωθον
τα πρωτα0ήματα μπάσκεπ
Εotiaoa κaι uoριo n ον
Bav Aripa ya pciconn uekiy
Kuvöuku avoouyxpůrnonç 12,5 o €.
ακαζητά nuδιο μκά την πανonna .
e an r dr
BoóvTES
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ
ΤHE ΠΟΛΗE
ερήμω
n Avret
Partte
NPOTOBOYAJA:
AIAAKTOPIKA
ZE BIOMHXANIEI
Sapn. uku NIuhias feaiu
ginnrel
, aaK riste , astetpes
O IHMEI ZEPKEI TE TPENO
THE YnarEIDIDIKIHE EMN
IK. INHANDYOI ITHM enta
LEH NOENE THN
Η ΕΟΛΤΕΙΚ ΠΡΙΧΟΡΑ
10.F ATTH E AIEXLIKHEH NE
TEpnng earhacr pmvlwe
ΕΠΗΛΑ ΤΗΜ ΕΠΓΙΑ MΡA3
TOPIYI ANINAPKT DYE
ΔΑΑAIΤΕ
DREmvmearin
EKTITOIE
Ebekag p
O KOPONOior
ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΕΝΑ
ENAITEAMA
PADOYN
Ψεκαστείτε, ψωνίστε , τελεισατε
woaa rali
Xaptba ya am Copeatas
ΦΕΑΜΑΙΑΣ
ANAKOINDEH pÜTO.
erVEO 10%
ArCanoNAMACY TA RAS A
ETAMPIOOKROCEONAC
TOWTONnI.OEKO
A ia uig oe 2610 312530
n. ma 6981 933337 I Tousferec
GLAANSor IMPEN eorAs
NANraAADAE
OREAOROR