Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡ ΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: L & E . ΚκΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.-ΔΕΥΤΕΡΑ4 Maiou 2020-Αρ. φύλλου 835- Τιμή 0,80
TOIKHMA- TIA ENOMENH MEPA!
ONOYE H
Ο ίμρα ριοίουμ απότο στίς, ολάπρέπει το μείουμε οσφοίεί .
Βαρύ το τίμημα του κορωνοiού
και για τα χωριά της Ηπείρου!
p Με αυστηρούς κανόνες η επαναλειτουργία των καταστημάτων
. Επιστροφή σε μερική κανονικότητα από σήμερα , καθς η
πρτη άρση mωv έκτακτων μέ
Τρων που είχαν ληφθεί για ην α .
ποιροπή της διασποράς Του κο
ρωνοίού , είναι γεγονός . Τέλος
στην αποστολή ms για έξοδο από το σπίn, σταδιακό άνοιγμα κά
Η οιξη προχυράε, ολλά η κύηση σατό θυμίζα. eνο λόγο τον μέτρων περιορισμού
mς αυκλοφορίας . Ερχεται καλοκαίριχυρίς πονηγύρα πουυντονεύουο την ύπαθρο..
. Δεν είναι μόνο οι πόλεις που
παρουσίσζαν εικόνα tpημάς
Την περίοδο Της καραντίνας στη
χρα μας Το διο συνέβη και στα
απομακρυσμένα ορενά χωριά της
Ηπείρου , η πλειοψηφία των οποί
ων, που αυτή πην άνουξη μοιάζουν
πιο εγκαταλειμμένα από ποτέ Υ
PENOPTAZ
ποων επιχειρήσεων και κυρίως
συστηροί κανόνες Τήρησης υγιενής και αποστάσεων, είναι τα νέα
δεδομένα στην καθημερινόητα
όλων μας
Στο μεταξύ, από σήμερα Δευτέρα αναλαμβάνουν δράση και οι
πρτες Κινητές Ομόδες ΕΟΔΥ ια
την αντημετπιση mς νόσου
coVID-19 Σταδιακά , και σύμφωνα
με ης ανάγκες και τον σχεδιασμό
του Οργανσμού , θα προσληφθούν διοημικοί υπάλληλο σε όλη την ΕPENOPTAZ
Ηνέέα καθημερινόπητα που διαμορφνεται από σήμερα δεν
: είναι καθολου εύκολη! Μπορεί να βγαίουμε από το στ,
: dpως οφελουμε όλοι με την υπεύθυνη στάση μας να μείνου με αoφαλείς και να μην πάνε χαμένες οι θοσίες όλων!
Μπορεί να ήρθαν λγοι απόδημα
για να περάσουν το διάστημα αυτό
σε πιο αoφαλείς συνθήκες κα μακριά
από τον κορωνοί , όμως τα μέτρα aπαγόρευσης ης κικλοφορίας εμπό
Από σήμερα λαπόν ανεβάζουν : δισαν Τους συνήθεις επιοκέπτες Των
χωριν μας να μεταβαίνουν σ ' αuά
| Δύσκολο έως απίθανο είναι να εππραπούν το καλοκαί: ριτα παραδοσιακά πανηγύρια και τα κοινά τραπέζα
στα χωριά, καθς ως εκδηλσεις απoτελούν αφορμή
-----------------------------------500 νοσηλευτές , 500 οδηγοί και 100
Ανεβάζουν ρολ .
περάτεa
ρολά pβλιωπωλεία, E --11η σεΑ
συνωσπσμού εκατοντάδων ανθpπων. .
------------------ --------------------------Na pnei tédoç ounv peiMan
EVOIKÍWV Zutá n NOMIAA
Εξετάζεται να δοθεί επιπλέον
χρος στον κλάδο της εστίασης
τα Σαββατοκύριακα ασχολούμενο με
τα σπία και τους κήπους Τους γ και Το καλοκαίρι
Στο μεταξύ ,η δαφανόμενη απayoνός που εκτιμάτα πως θα έχει αp - γoρευση πων εκδηλσεων κατά τη
νημκές Επτσεις για ην ύπαθρο θερνή περοδο, μεταξύ πων οποίων
περιλαμβάνοντα πανηγύρα κα ο νταμματα, αποστερεί τν ύποθρο
από μια βοσική δραστηρότημα που
της δίνει ζή, κυρίως τα καλοκαίρα
. Στη σελίδα 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ:
Etόχος να ουξιθούν
σε 1.200 οι κλίνες ΜΕΘ
>Για περισσότερα τραπέζια, όπου είναι εφικτό .
έστω και πpοσuρνά.
to npóypaupa avabiápopung
1μίς μλίνν
Δεν ζωντάνεψαν!
Πέρα από τους μόνμους κατοί
κους. Ελάχστα άλλο πίγαν ουτή την
ávoin ora xupid TOUS - 11n oa
. Να προσαρμοστούν με τα
Αναπόνέα δεδομένα που επιβάλλει ο
κορωωνούός καλούνται πολίτες κα
επχειpήσεις, προκμένου να α
DEUKTO óuag
δημιουργού
ντα πολλά
ποτραπείη ευρεία εξάπλωσή rου προβλήματα ,
με τα περιο σότερα να a φορούν Τις ή.
δη πληγείσες
επιχειρήσεις
από το ανα
• Im oeAlSa 12
στιην κοηνότηα
Μετά τις 20 Μαΐου οι αποφάσεις
Πότε και πού οι πολίτες
πρέπει να φορούν μάσκα
νοδηγίες από την, υπό τον Σ Τσιόδρα, Επιτροπή
για άνοιγμα των δημοτ. σχολείων
*Με νέους κανόνες η επιστροφή στα θρανία .
γκαστικό
JoKÉJO TTOU
έχει επιβληΒεί ως μέτρο περιοpoμού διασπο-σης είαι ένας από τους κλάδους
pός του ού. Οι επαγγελματίες εστία - που δέχετα καίρο 1τη σελ.
. Αλαλούμ έχει
επικρστήσει Τις Τ
λευταίες μέρες σχεπκά με τηχΡήση της
μάσκας, sάν και πού
πρέπει οι πολίες να
m popouv umoXpr
Πκά, που απλά συστήνεται από τους εδικούς και κατά πό .
0o Eivai aapakis.
Και π δεν έχει σκουOrEi
• Tia ro ávorypa
TOv oyokrfuv mporΤομάζεται ενταπικά η
Εκπαιδευτική κανο .
τητα της χχρας καθς την tρχόμενη
Arurépa, 11 Malbu n
apri ea yive pe Toug
Συνεχίζεται ηπωτική πορεία
των κρουσμάτων κορωνοϊού
V Móluç 6 véa avazovaiðypeav zbes, wnabaprfn xapauére y Hrapos pagrés mgr"AuKeiou.
Μια εβδομάδα αpγότερα , στις 18 του
μήνα επιστρέφον
σης aίθουσες ο μαθητές της Α' & Β'
. ίκανοποητικά συνεχίζu να εξελίσσεται η
πορεία του κορωνοίου
στη χρα μας, καθς τα
TEAEUrala 24apa o apieμός νέων επιβεβαnωμ
νων κρουσμάτων που ο νακοιννεται από Το
Υπουργείο Υγείας ακολουθεί σταθερά καθοδική
πορεία, γεγονός εξάλλου
άνογμα rων δημοκν , προσδιο
Του Γυμνασίου , goνας ης σχεΤιΚες -11η σελ.
-Ungra
Λυκείου , καβς κ
εν άγνωστο παραμένα ατόμη εάν
πλικά 6' ανοοuν φέτος τα δηματικά
, α νηπιαγωγεί .
* Σε δηλσεις της η Υπουργός
Παιδίος Ν. Κεραμέως ανέφερε χα ά μόνοσνη πορεία Της
Connavin Test
Mapicaon éug 15 lowviou yu
alicaç Eninç EvÍCINonç 2020
Βολές...
σχολεία και
Η επανεκκίνηση ..
νόσου ε.
2n oeh.
> Tov TIANNH MIHOYIIA*
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ. της Δευτέραςν
ETTIOYAAIAES
. Στη δύοκολη περίδο του εγκλεωμού , είχαμε στα σπ
τια, δυοτυχς , ύβρεις και. δαyκματα , αλλά και πυροβολ σμούς και μαχαρματα! Η ενδοοικογενεική βία, φούντωσεί
Στην Αμερική, έφτασε στο ζενθ, ξεπερνντας κάθε όριol
Στην Ελλάδα , ευτυχς, τα πpάγματα ήταν ηπιότερα!
Την ίδια ρα , που στη χρα μας μπήκαν καινούριες λί
ξεις στη ζωή pας , άλλαξ ρικάη καθημερινότητά μας Το
σο στην υγεία , όσο και στην οκονομία!
Τη στημή που στα mλεoπτικά παράθορα, λόγω κορω
voioó,
Η ε1 εη χνηλαοία, αυτομάτως ξεσπούσε και
H Super League 2 αποφασίζει για
το μέλλον του πρωταθλήματος .
Η ζωή είναι υπέρτατο αγαθό
και όχι λογιστική πράξη! .
Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση των εκπροσπων της. .
> Του 1ΝΝΗ ΙΩΣΑ, Φλάλογου-Συγγραφέα
. ίδιαίτερα κρίσμη και
καθορισηκή για Το μέλλον
του πρωταθλήματος ηs
Super League 2 ziva n onpeρινή μέρα και συνολκά ολόκληρη η tβδομάδα, καθς θα
αποσαφηνστεί το αν θα ξεκ
νήσουν ο προπονήσις πων
ομάδων , όπως θα γήνει σπό
σύριο με ηις ο .
. Ηζuή είναι το μεγαλύτερο δρο που χάρισε ο Θε ός στον άνθρωπο και δημιουργντας τον κατ' εικόνα
και κα, ομοίωσή του προσέδωσε σ αυτή την ιδιότητα
της ερότητας, Είναι ένα καθημερινό θαυμα που συντε.
λείτα σε κάθε ζωντανή μορφή και όσοι από την επ
στήμη τους γιατροί
έχουν εντρυφήσει στη μελέτη της, τόσο ως συματική όσο κα ως Ψυχοσυναισθηματική λετουργία, υποκλίνονται στο μεγαλείο τη .
ον αντίποδα ης αξολόγησής της ως υπέρτατου αγα
Βού, έρχεται η πρόσφατη ασύλληπτη, κυνική (και άκρως
FOOTBALL
LEACUE
στο πορτοφόλι του Ελληνα! Το θηρίο της κερ
δοσκοας ξύπνησε!
Μόλις μιήκε στη ζωή μας, το . . υγειονομικό πρωτόκολλο,
αμέσως εκπνάχτηκε στα ύψη και η τμή στο μπρόκολο
"EKTOTE,
: ειδικότητας, αλλά και βολόγοι - χημικοί .
Του μπροκο μεγαλες στηγμές, Του πρωτοκόλλου και
Φρένο α' αυτή την κατάσταση, δεν πρόκειται -1η σε
11n orA.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα