Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
I EABBATO 2 MAÏOY 2020 - AP OYMOY 496 www.edromos.gr € 200
Πανδημίαs φάση Β
και τεχνολογική κπρόοδοs
ΕΛΔΕ P13
Spojuos
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΔΕ 10-1
Κανονικότητα
με μισή ζωή
TO OEMA
Αναζωπύρωση
τns τουρκικns
επιθετικότηταs
Είσοδ0s στη δεύτερη φάση με τιs ελίτ να αρπάΖον ται αλλά με κοινή
γραμμή : Τα κέρδη πάνω από ον άνθρωΠΟ Νοσηρέs επιπτσειs και
Πολλά ανοικτά ερωτήματα . Αναγκαία η αύξηση των Βαθμν κυριαρκίαs
και αυτονομίαs τns xραs
ENAEI 23
ΣΕΛΔΕΣ5 1617
Πανδημία τns νόσου
ενδημία του φόβου
JENAA7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
οι 5 Πληγέs
τns κUβέρνησns
Μητσοτάκη
ENAEE 8-9
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ηανθρωπολόγοs
χριστίνα Πετροπούλου
μιλά για τα ελληνόφωνα
Χωριά τns Κάτω Ιταλίas
ENAE 26-27
9771792252007