Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TAARATDI MAor an
HMLMER ANLAPIHI ABPLAKH LSIMLPLA•LICE E 8
4IABAEIE EIHM REABNONM HER THI KYPIANAE
LYZHTKEEL
ne KYPIARHE
Ma vên cuxccquKh THE NATFAE
porpaunóuna
Degensi
ETOPIEZ
THE ATAT
reery ary
Ακούστε κι εμάς,
. Πρωθυπουργέ>
NAPAEENH
ΡΓAΤΙΚΗ
NPATOMANIA
O KAAAOE
THE EETIAEHI
TA HETPA
ΤΟΥ ΙΟΥΚΙΟΥ
ΚΑΒΙΣΤΟΥΝ
entdarostr
EKEANA
AN ETMNENENA
AEYNUOPH TH
NHTAN
ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ
ΜΕ ΗΡΩΙΝΗ
ΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 05κKποκ ry
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΠΝ
AKPOAEH ANO
ΜΗΠΟΤΑΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
Αγpότες στα
po3upa mς
καιουροφς
Maala pe slear
TPAOOYN
ΖΕΣΤΑΙΝΟΝΤΑΙ
OI MHXANEI
ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΗ
Η μεγάλη λησιεία του τρένου
Oninnapl:
WAVANTY
Neemányand
AMAKOINOZH piTO.
ihuro.
ΑΚΑΚΟΙΝΟΣΗ
ΦΕΑΧΑΙΑΣΤ
.vatrmo
ANONTADKINOOrO
NTOIENn.
Aapol
YAOEavemroO
i i e 2610 312530
a o 6981 933337 reser
NAAaroARANDAE
SU UMunNS rAOUN