Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρντής -Νύλους Καραθάνως 1951-194 * Βιοκτήτρια-Εκδότρια Σταυρίδου L Συλιή
APAMA, IIAPAEKEYH 1 MAÏOY 2020
Περίοδος Β' (1974)* Αp. φύλλου 6330-12.103
0,50 €
Αδελφοποίηση
των Αθλητικν
Συλλόγων ΓΑΙΑ
βόλεϊ Δράμας
και ΓΑΙΑ Σπατν Αρτέμιδος
Κοινοτικοί πόροι
και επανεκκίνη ση
της οικονομίας
Επιστολή του ΕΕΒΕ Δράμας
προς την Κ.Ε.Ε. Ελλάδας
ατο την αλιά Δράμα. |
οί θησαυροί τής γής μας
Να αποκατασταθεί η ζημά
εκατοντάδων μικρν και πολύ
| μικρν επιχειρήσεων των ΚΕΚ
Για την α ναστολή του προγράμμαπος
woucher επιστημόνωνν
Αρχαίος τάφος
είς τά 'Αμπελάκια
του Δήμου Δράμας
Tου Δημήτρη Σκάλκου, ΕΕ Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
Φόρμες και μάσκες υγειονομικής ! Δηλσεις του διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας στον Πρωινό Τύπον
προστασίας πρόσφερε το ΤΕΕ
Αν. Μακεδονίας στο Νοσοκομείο
Πολύ δύσκολο το παζλ για τη λειτουργία
των σχολείων όταν θα ανοίξουν
Αν. Σαλής: Είναι πολύ άσχημη η εικόνα ενός άδει ου σχολείου χωρίς μαθητές και φωνές )
ΟPΜΕΣ και μάσκες γα την υγε - εδρος της Δακούσας Επιτροπής κ Από
)ονομική προστασία κατά του κορωνοίού , προσέφερε θες το λλων επισημαίνει ότι προτεραότητα
μεσημέρι η Διαικούσα Ετροπή του TEE για όλους μας είναι να ακολουθούμε
Αν . Μακεδονίας στο Νοσοκομείο Δρά - πιστά τις οδηίες του ΕΟΔΥ και της Γεν
Το θέμα αυτό είε παρουσιάσει τη Με - προστασία της υγείας , ατομεκής και δηΥόλη Εβδομάδα ο -Πρωνός Τύπον με μόσιας.
δηλσεις του προέδρου του ΤEΕ AM κ
στολος Παυλίδης ο οποίος μεταξ
Του Θανόση Πολυμένη
Ι ΔΗ, από τις 11 Maΐου συμφωνα με ανακο
νωση του Υπουργείου Παιδείας , ανοέγουν τα
1σολεία για να υποδεχΦοντους μαθητές της
Γ τάξης Λυκείου, eν από τις 18 Μatou, θα ανοίξουν
για να υποδεχβούν και τους υπάλαπους μαθητές της
Α και Β' Λυκείου καθς και των Γυμνασίων .
Το άνοιγμα των σχολείων και το πς θα λεπουργήσουν, παρουσιάeται ως ένα πολύ δύσκολο παλ
καθς χρειάζεται ένας αρκετά καλός προγραμματ
σμός, στε όχι μόνο να μην χάνονται ρες δδασκαλίας , αλλά κυρίως να μην παραμένουν άσκαπα στο
σχολείο μαθητές και εκταιδευτικοί
Πα τις ιδιατερότητες και τον τρόπο με τον οποο
θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Δευτεραβάθμας
Εaταίδευσης στη Δράμα, οΠρωνός Τύπος- επικο
ννησε κα μλησε με τον δευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ
Δράμας κ Αναστάσο Σαλή, ο αποίος τονίζει ότιπρος
το παρόν υπάρχουν πολλές απορίες και ερωτηματικά και ζητούνται δευκρνήσεις από το Υπουργείο Παι - ανήκουν τα δια σε ευπαθείς ομάδες-θα μπορούν να μην
õelaç.
Ο διος Πάντως, εxφράζει την αγωνα του για τον τρόπο δεν θα μετράνε
που θα λειτουργήσουν τα σχολεία και σημεινει όι θα Τηλεκπαίδευση
έπρεπε να ίνουν μόνο οι πνελλαδικές και από εκeί και
πέρα να μην ανοίξρυν τα σχολεία και να πάνε κατευθείαν οκ Σαλής μας λέει ότι όσα παιδιά δεν έρχονται στο σχοείτε στς 20Αυγούστου, είτε την 1 η Σεττεμβρίου.
Αγωνία για ης απουσίες
Μλντας στον -Πρωτινό Τύπο και απαντντας σε παίδευση , η οποία γίνεται από επαιδευτικούς που για
σχετικές ερωτήσεις ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ κ σοβορούς λόγους δεν θα μπορούν να δδάσκου.
Σαλής, επσημαίε ότιτόσο ο δος όσο και α συνάδελφά
του , eίμαστε όλοι επpυλακτικοί καθς υπάρχει αβεβαι - παίδευσης μέχρι σήμερα , οκ Σαλής εxpράζει την θετική
ότητα και υπόρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για του γνμη και επισημείνει μεταξύ όλλων :
τη λεπουργία των σχολείων για τα μέτρα ασφάλειας nou Μaς παρουσίασαν κάποια φανταστικά εργαλεία, για
μπορούμε να έχουμε κυρίως για τα παιδιά , αλλά και
τους καθηγητέςΕρωτμενος για το πες είναι οι βασυές αγωνίες μα - ποήσουμε καθ όλη τη διάρκεια της χρονάς
θητν και γονέων , απαντάει ότι κυρίως συζητάνε για τις Ξεκνήσαμε από το μηδέν, κάναμε ένα τεράστιο αγνα
απουσίες: Αυτό που έχει τεθεί είναι ότι θα μπαίνουν
απουσίες αλλά δεν θα προσμετρούνται , για εκενα τα πα διά που για σοβαρούς λόγους είτε θέματα υγείας των και ήταν απαραίτητη προϋπόθε ση, να εκπαιδευτούν ο
διων των μαθητν, είτεγια σοβαρούς λόγους ευπαθν μαθητές για το πς, που , τι από ποα συσκευή βλέπουν,
ατόμων στην οογένεια , με υnpuθυνες δηλσεις καιγνωματεύσες , δεν θα έρχονται στο σχολείο .
Δεν είπαν ότι θα είναι προαιρετικό. Το σχολείο θα λει- για τα εργαλεία που τους προσφέρονται και να ξεκνήτουργεί κανονικά Και όπως και με την εποχική γρίτη, θα σουμε
μπαίνουν απουσίες αλλά δεν θα προσμετρούνπαι σε κάποες περπτσεις αποδεδειγμένα φαντάζομαι..
Ο διος, επιβεβακνει ότι
σίγοuρα κάποια παιδιά που
PEITAA
κής Γραμ Πολιτικής Προστασία για την
ΕΠΙΛΕΓΩ
Όπως τοίεται μάλιστα στην σχετική
Μηαναλογικός Τομέος
APAMAZ
ΛΙΚΟΤΗΤΕΣ
eNTO APXEIOY N.T.
έρχονται στο σχολείο , αλλά θα παίρνουν απουσίες και.
Στην ερτηση για το ανθα συνεχστεί η τηλειταδευση,
Παυλίδη, ο οποίος είε ανακονσει επί - ανακονωση της Διοκούσας Εππροπής
σης ότι, είχε ανοeεί και ειδικός τραπε - του ΤΕΕ AM, "nμάη απέναντ στον-αόζκός λογαρασμός (BAN GR360140800 ρατον εχθρό συνεχίζεται, ο πόλεμος δεν
0800002371000440), péow TOu onoíou,
όλοι μπορούν να ουνοιοφέρουν στη μεγισταποηση της ωφέλειας.
Το υλικό που προσφέρθηκε χθες στο γαζόμενους στα Νοσοκομεία και το
Νοσοκομείο της Δράμας, είναι 100 φόρ - ΕΚB , τους γατρούς , τους νοσηλευτές
μες και 50 μάσκες τύπου FFP2 εν παρόμοο υλκό προσφέρθηκε αργότερα από τις μάσκες που αγωνζονται στην
και στο Νοσοκομείο της Καβάλας
Πατην ενέργεια αυτή του ΤΕΕ ΑΜ., μί - ρωνοίού .
λησε χθες στον -Πρωνό Τύπο- , ο πρό λείο θα μπαρούν να nαρακολουθούν τόσο την ασύγχρονη
που θα συνεχστεί κανονικά, όσο και την σύγχρονη τηλεέχει κερδηθεί ακόμη .
Αισθανόμαστε την ανάγιη να συγχαρούμε και να ευχαρστήσουμε τους ερ Στην ερτηση για το πς είδε τη λεπουργία της τηλεκ
και τους δασστες, τους ήρωες πίσω
είχαν επιμορφσει
τα οποία όμως θα μπορούσαν ν
κάποα στιγμή αρκετά πρω , για να μπορούμε να τα αξιο
πρτη γραμμή της μάχης κατά του κοΌπως είπε οκ Παυλίδης έχει καιρό
που ψάχνουμε υγεονομκό υλικό , γιαί δεν
ενα εύκολο να το εντοπίσει κανείς Έχουμε
αποφασίσει όι θα διαeέσουμε ένα χρηματικό
ποσό , αλλά όπως μας
είπαν οι δοικήσεις των
Νοσακομείων δεν ενδιαgépovta vo Kupas
για να μπορέσουν να κάνουν οι μαθητές ηλεκτρονκό λο
γαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δέτυο που δεν είχαν
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
πς βλέπουw και τι βλέπουν, πς θα εγκατασταθούν ο
εφαρμογές και όλα αυτπά, να εκταιευτούν οι συνάδελφο
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
να συλλέξουν
σελ.5η
χρήματα,
υyeoναμικό υλκόν.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης .
ηεξΕλιξη στην εξέτοση του μαστού
. Ynέρnχoς Μοστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
BARCOM
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo-Τrplex σγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
Ορθoπαντοηρόφος
- Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων.
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
-πρωτοκόλων.
Η Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
C 25210 31290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνκα δπλα 6ας οξφπέτ
μεαθμίπν τνοωτο
Κύκνος
9 Παγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791/2521 104962
od Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕNΊΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα