Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
Aoroz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630- Αρ. φύλλου 17.749. Τμή 0,60 . Παρασκευή 1 Μαΐοu 2020
Tpapeía: 0. TÇaBENa 11- IOANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Η πανδημία, ένουσμα για ένα νέο ανοπτιξιοκό μοντέλο στη χρα..
ΣΤΤΗΡΕΝΣΕ ΕΠΧΙΡΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑ!
ETHPEH
E ENIXEIPHEEIE-EPTAEIA!
Ο Παράταση επιδομάτων, αποζημισεων , νέες επιδοτήσεις αενταικό πρόγραμμα τλοΠΟιείτο εργοτάξιοστα Γάνενα, αλλά..
Ο Σερα αντιπολίσυση και χυρς παντάίαςο Αλ. Τοίτρας χς ση Rουλή
.Σίπους γενκί τνοις οι οιλές τον αοηγόν τον άλον κημάτων
Είναι ασφαλείς οι απολυμάνσεις
που κάνουν οι Δήμοι στις πόλεις;
. Η κυβέρνηση Εκανε μία πο λύ ξεκάθαρη επιλογή . Προστάτε
Ψε Την υγεία, Τη ζωή των πολ.
Τν υποτάσσοντας σε αυτό τον
υπέρτατο σκοπό Τον οικανομικό
Καίρια ερωτήματα θέτει ο Δημ Μακρής σχετικά με Τις επιπσεις που μπορεί
να έχουντα συγκεκριμένα χημικά σκευάσματα στο περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία . Τις δομές του καθαρίζει και ο ΟΚΠΑΠΑ
PENOP TAZ
. Εκτεταμένο :
θαρισμού και απολύμανσης κονόχρηστων χρων της πόλης
υλοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτν
όπως και πολλοί ,
όλη την Ήπειρο, σε μία προσπάπρόγραμμα κ της σχεδιασμό . Ενίσχυσε το
Εθνικό Σύστημα Υγείας και στή
ρ Τους εργαζόμενους και nς
επιχειρήστις . Με άλλα λόγια δ i ακόμη ΟΤΑ σ'
πόρου ουνειδητά πολλούς
προκειμένου καταρχάς
ΟΚ Μητοοτάκης από το βήμα της Βουλής,
DA DIg
ayabó
που δεν t ανακοίνωσε χθες ένα νέο πακέτο γεναίων μέ να υπερασπιστούμε Το υπέρταTOU Kopuvoioú
άλλο Τρων στήριξης εργαζόμενων και επχειρήσεων
τουλάχιστον σε σημεία συνά θροισης πολιτν .
: Η νέο δέσμη μτρων για
Οικονομία- εργυζήμενους
που πλήττονται από τον κορωνοίο
προστασία
Της υγείας
Των πολιτνn , τόνισε χθες
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη
τσοτάκης μιλντας σε μαραθ , Τρα ύψους 17,5 διο . εuρ, που
νια συνεδρίαση της Βoυλής, αντστοχούν περ .
που είχε θέμα τις οικονομικές
επιπτσεις από την πανδημία
του κορωνοίού.
PENOP TAZ
-------- ..
«Méxpi orjuepa oVégepe- TO EA
ληνκό κράτος προχρησε σε μεΕκτεταμένες απολυμάνσεις ό pόνο στην πόλη αλλά
και στις Τοπικές Κοινότητες κάνει ο Δήμος Ιωαντν
αυτή την περίοδο. Στην ένθετη φωτό ο Δημ.. Μaκρής.
..Τη νέα δέσμη μέτρων γα ην
: στήρη της οικονομίας και πων Η
; εργαζομένων ανακοίνωσαν χθες
, βράδυ και μετά τη συήηση στη!
! Βουλή οι υπουρ Κ εν τα συνεργεία εργάζοντα
με ενταικούς ρυθμούς, όλο και πιο
πολλοί είναι εκτίνoι που αναρωτ
ούνται η επιπτσεις μπορεί να έχει
: η εκτετμένη χρήση χημκν απολυμαντκν σκευασμάτων Τόσο στο
διο το πεpιβάλλον , αφού τα υπολείμματά τους κάπου δοχετεύονται
τελικά , όσο και στη δημόσια υγτία
καθς δεν μπορεί να σχυριστεί κα νείς ότι είναι απολύ MarapáperKE ot KANIn TOu NS.N. luovivuv
hia βιακζτρηηρότμα
- 11g oed.
Μα αναδρομή με αφορμή την Πρωτομαγιά
Η δρυση Εργατικν Συνδικάτων
στην Ευρπη και την Ελλάδα!
> Παλαγές έρερε η πρη Ελληνική Εργατική Νομοθεσία
Εκτός Μονάδας
ο οδηγός βουνού
V15 τα νέα κφούσματα στηχρα
5 armpunis repolov orm Hnapo
oEl.2
Δεν Πτοήθηκε από την καραντίνα
Με νοικιασμένο 1.Χ.
μετέφερε 93 κιλά χασίς!
. Ένα θετικό γεγονός προ | κυψε από τη eεσνή ανακοίση
της Περφέρειας για την εξέλιξη
| των κρουσμάτων κορωνοίού στην
Ήπειρο, καθς ο Γιaντης οδη
Υός βουνού., μετά ατό πολυήμεpη νoonλεία
Meton Analysis Taló saló fahpá
άμαη λη α λια έμm
ozl.12
>Συνελήφθη ο διακινητής στη Βροντισμένη Ιωαννίνων
. Pίσκαρε , αλλά δεν του βγή εσυτερικό της χρας μεγάλη
κε σε καλό! Ο λόγος για έναν
διακινητή ναρκωτικν που εν
PENOPTAZ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ
ποσότητα ναρκωτικν.
Στο πλαίσκο συντονισμένων
μέσω καραντίνας και συστηρν δράσεων , αστυνομικοί της Δίωης : μένης Φροντίδας (MΑΟ ) και την
περιορισμν στις μετακινήσεις Ιωανννων , συνέλαβαν το απόγευ- : σημαντική βελτίωση της υγείας
μα της Τετάρης στην περιοχή της
στη Μονάδα ΑυξηΚατά τον 19ο ακνα αρχίζουν
να εμφανίζονται τα συνδικάτα
στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Γαλλία και άλλες Ευρωπαϊκές χρες.
Συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο
Συνδταλιστκή Ενωση δημιοργή θηκε πρuτη φορά στην -2ησελ.
Σiγωηg ioρύ Ενοςμ
νηγμα Των νον σης 17 Μοου,
οίτpημίτοηη θά Ιοnή
επιχείρησε να διοχετεύσει στο
| του έχει μεταφερθεί πλέον στην
Βροντισμένης Ιωαννίνων έναν : ιKή, Στη Μονά -11η σελ.
ημεδαπό , ο oποίος -1η στλ:
OEL12
Αυξάνουν τα δηλητηριασμένα δολματα
Αβραάμ Μπεναρόγια .
ίδρυτής της Φεντερασιό
(1909 ) και ένας από τους
Οι φόλες απειλή για όλη την
άγρια πανίδα της Ηπείρου!
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Ο Μεγάλος
Παιδαγωγός .
πρωτεργάτες mς δρυσης
Του Εργαπικού κέντρου
Θεσοαλονίκης (1917 , Του
ΣΕΚΕ και της ΓΣΕ
VΕκληση της Ορνιθολογικής στις Αρχές για εταγρύπνηση
. Ανησυχη τικές διαστά
σεις λαμβάνει το πλευταίο διά
στημα στην Ήπειρο η διασπορά δηληηρασμένων δολωμάrων , Τα οποία αποτελούν μεγ
λη απειλή τόσο για τα είδη της
dγριας πανίδας , όπως ο
Ασπροπάρης στην πεpιοχή
μας όσο και για α οικόστα
* Tov nibuva Tou KIvbivou ya
1ο φαινόμενο κρού η Εληνική
Οpneoλaγική Εταρεία, καλωντας Τις
>ης ΑΙΚΑΕΡΙΝΗΣ ΝΤΟΤΗ
>TH TEAIAA 4
Tou r. FIANNAKH IEA. 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Οπως ανακοίνωσε χθες οΥο. Αθλητισμού
Την ερχόμενη Τρίτη επιστρέφει
στις προπονήσεις η Super League 1
whhioχύει τις επύμενες ημέρες στς αθλητικές εγκαταστάσεις
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Αγροτική δουλειά
αντί ειδομάτων!
αρμόδες Αρχές να βάλουν φpένo
με κάθε τρόπο στην
>Της ΑΡΕΤΗΣ ΜΑΛΑΜΗ
. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια στοχίζουν
στο Κράτος οι επιδοτήσεις, στους άνεργους της
Χρας και στους μακροχρόνια άνεργους . Ασφο
λς όσο
γασίας , πρέπει να επιβσουν και είναι υnοχρέωση του Κράτους να μερμνήσει .
Αλλά , θα στοίχιζε , πστεύουμε , πολύ λιγότερα στο Κράτος και θα : ε να επιτραπούν από την
είχε πολύ λιγότερους ανέργους να δίνει ειδόματα , εάν ο ΟΑΕΔ,
αντί να επιδοτεί μόνο , ήτον επιpoρησμένος και με την εύρεση ερ .
γοσίος Των ανέργων και μάλιστα Των Ελλήνων . Γιαί οι
Ανο ο δρόμος για την
επιστροφή της Super
League 1 στην αγωνιστική
δρόση με βάση Τις χτεσνές
ανακονσεις του Υφυπουρ- uPE EGLJE
γού Αθλητισμού Λευτέρη Aυ
veváan saboç amopaoien EAAAA
Διαπιστσεις. . .
διάφορους λόγους έμειναν εκτός ερΠάθαμε και μάθαμε . .
> ράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
ερχόμενη Τρίη 5 Μαiou o.
ομαδικές προπονήσεις σε ανοr χτούς χρους και γήπεδα με πε
ριορισμό όμως στον αριθμό ποδοσφαιριστν που θα
κυμαίνεται από 6 ως 11η σελ.
Φιλολογος-Συγγραφέας
ΟΗ χρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο μεΥόλες κρίσεις , μία με το μεταναστευτικό στον
Εβροκαι μα με την υγειονομική επιδημία . Και σης
δύο κατόφερε να σταθεί όρθια και να φέρει αnoτε
λέσματα Τόσο θεπκά και σημαντικά που και οι συμπολίτες μας επιδοκιμάζουν , αλλά και η παγκόσμια κονότητα θαυ μάζει . Άλλωστε τα amoελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής είναι
χειροnιαστά και δεν εππρέπουν αμφισβήτηση σε κάθε νουνεχή και
σpρονα πολίτη.
Θεωρ, λοπόν, οφού βρισκόμοστε στο τέλος ης μεγάλης υγεονομικής κρίσης , ότ θα πρέπει να εξηγήσουμε πού οφείλεται ουτή η επτυχής διαχείριση στε να καταλήξουμε κατά
E To mpwi
της Δευτέρας
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
BSUAN
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Μια ξεχωρίστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα