Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MPOTNOE TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδον Ι. Συλιανή
APAMA, IEMITH 30 AIPIAIOY 2020
Περίοδος " (1974" Ap. φύλλου 6880-12.102
0,50 €
Σε επτά στάδια
Αναλυτικός οδηγός
για Τις μάσκες
Το σχέδιο
Άρση μέτρων
θα γίνει
γέφυρα ασφάλειας
Πς θα πίνουμε
Που είναι υποχρεωτικές
το άνοιγμα
για μια να
καφέ και θα τρμε
και πως πρέπει
να χρησιμοποιούνται
έξω από Ιούνιο
της αγοράς
καθημερινότητα
σελ. 5η
Κατά πλειοψηφία με ενστάσεις για τα σημεία τοποθέτησης από το Δ.Σ
Δηλσεις στον n.T." του προέδρου του Σωματείου Καφετεριν-Κέντρων Διασκέδασης Δράμας
Μέχρι τέλος Μαΐου η τοποθέτηση
των κάδων απόρριψης ιματισμού
στην πόλη της Δράμας
Με λουκέτο απειλούνται
καφετέριες και κέντρα
διασκέδασης στο Ν. Δράμας
Του θανόση Πολυμένη
ΕΡi τέλος Μαΐου αναμένετα
να τατοθετηθούν σε διάφορα
Ισημεία της πόλης της Δράμας
κάδα απόρριμης ματισμού Πρόκεται
για 20 συνολικά κάδους ιματισμού
όπως λέγονται, εκτωνοποίων οι 2 από
αυτούς θα τοποθετηθούν αντίστοχα
στις Κοινότητες Ξηροποτάμου και Χωριστής
Οι κόδα ματισμού θα τοποθετηθούν
από ιδωτική εταιρεία, η οποία ανά
τακτά χροΜικά διαστήματα θα συλλέγει
η δια τα απορρίμματα εδν μτισμού
και δεν θα απασχολείται καθόλου !
αυτό το θέμα ο Δήμος Δράμας, γλυτ
νοντας έται σημαντεκό μέρος από την
περισυλλογή των απορρψμάτων και
φυσικά αρκετν τόνων κάθε χρόνο
από το σύνολο των σύμμεικτων απopρμμάτων .
Ο Δήμος Δράμας δεν μπορεί να δια χειριστείτο υλικό των εδν ματισμού
που πετάει ο κόσμος και λογικά τα
στέλνει όλα μα στο ΧΥΤY των Σερ
ρν Απ' όλη αυτή τη διαδικασία, η
οποία λειτουργεί με τον τόνο , ο Δήμος αρνητική ψήφος ήταν αυτή του επικεφαΔράμας θα μπορεί στο σύνολο κάθε λής της -Λaϊκής Συσπείρωσης- κ . Μήέτους, να κερδίσει ένα μέρος του ποσού τρου , ο οποίος δεν ψήφσε το θέμα,
που ηληρνει και φυσικά, τα ρούχα αυτά διαφωνντας με την ανάθεση σε δτη
θα οδηγηθούν προς κάπαια μορφή ανα- γιατί ενισχύει τη λογκή της εμπορευμακύκλωσης από την ιδωτική εταιρεία.
Το θέμα της τοποθέτησης των κάδων , μάτωνσυζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημστι
κού Συμβουλίου Δράμας που έγwε με τη λίτευσης ψήρισαν θετικά με κάποιες επλεδιάσκεψη την περασμέη Παρασευή, σημάνσες . Η Πλη +Ζωή- πρότεινε
και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία . Μόνη καλύτερη κατανομή των κάδων όσον
Δyογαμταρρμέ piρα nmim
Ηλιάδης: Πολλοί συνάδελφοι σκέφτονται να μην ανοίξουν καθόλου
Για Μάρτιο και Απρίλιο ο Δήμος Δράμας δεν θα εισπράξει τέλη
Του Θανάση Πολυμένη
ΛΟΙ ο ελείθεροι επαγγελματίες
| σήμερα , βρίσκονται στη δυσκοΨερη ίoως σημή της λεπουργίας των καταστημάτων τους . Τα έα
μέτρα μετά από το τέλος της καραντίνας
κατά του κορωνοίού , αναμένεται να φ ρουν νέες δυοκολίες, καθς θα έχουν να
αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα έξοδα,
αλλά κυρίως δεν θα υπάρχουν έσοδα, ή
τουλάχστον θα είναι αρκετά χαμηλά.
Σύμφωνα με τα όσα ήδη ανακαίνωσε
την Τρίτη ο πρωυπουργός κ . Μητσοτά
κης, οι καpετέριες και τα εστατόρια
αναμένετα να αναίξουν από την 1η Ιου
νΜου, nap'όλα αυτά όμως, οι προϋποθ σεις υπό της οποίες αναμένεται να
ανοίξουν δεν προσδοκούν τίτοτα θετικό
για το μέλλον τους .
Τα νέα μέτρα ορίζουν ότι το σερβίρ σμα στις καφετέριες θα γίνεται μόνο σε εξωτεροκό χήooα μτορουν να καλύψουν ούτε τα έξοδα της ημέρας
και με τρατεζρκαθίσματα τα οποία θα είνα ανά δύο τους οΚΗλιάδης επβεβανε: Eνοείται όι δεν μπομέτρα , εν κάθε τραπέζι θα μπορεί να δεχθεί μόνο τέσσερα άτομα. Αυτό ουσιαστικά σημοίνει ότι , ακόμα και αν
η πελατεία φτάνει- υποθετικά-στην πλήρωση του 10% τηpοuντα μέτραασφαλείας που λογικά πρέπει νατα ητου μαγαφού, τότε ήδη ο τζρος θα είναι τουλάχιστον στο
50% της προ κορωνοίού εποχής .
Και αυτό σε καλές περπσεις, μιας και η πελατεία τες εmχεερήσες Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας τα
προφανς δεν θα είνα η δια όπως ήταν κάποτε. , διαπστνει μιλντας στον Πρωνό Τίπο ο πρόεδρος του γκά έξρδα επιβαρuνονται Μeινονται τα έσοδα, άρα με
Σωματείου Καpeτερν και Κέντρων Διασκέδασης κ .
Ηλιάδης.
Όπως επισημαίνει ο δος σε ετικοινωνία που εχαμε Κωφεύουν
μαζίτου, τα μέτρα που έχουν Παρθεί είναι δυσβάστακτα
για τους eπαγγελματίες Οι όροι και α προύποθέσεις γα νοντας χορακτηgστικά: Αλλά εμένα μαυ κάνει εντύπωση
ένα κατάστημα είναι ασύμpοροι και απ' όσο μιλάω και με
τα Σωματεία άλλων Νομν , όλοι είναι σε άθλια κατάσταση .
Όπως εmισημαίνει ο ίδιος, πολλοί συνάδελφοι μάλιστα ά Σταμάτηραν οι εισχύσες στους υπαλλήλους μας ή
σκέφτονται να μην ανοίξουν καθόλου , γιατί με τους πeρορισμούς που μας έχουν βάλει και τα μέτρα που έχουν
πάρει στους περισσότερους δεν συμφέρει να ανοίξουντα μαγαά τουςΣτη διαπίστωση ότι δεν
ρούν να καλύψουν τα έξοδά τους - και συεχζει: 4Οταν
σου λέει ότιθα πρέπεινα βάλεις ανά δύο μέτρα τραπέφα,
να μην δοιλεύεις σε εοωτερεκό χρο και όλοι αυτοί να
ρούν αυτό σημαίνειόι όλα αυτά είνα δύσκολα για τό
τοποίησης και διαχείρισης των απορρμ
Όλες οι άλλες παρατάξεις της αντιπο αντισηττικά, τα γάντα, όλα αυτά επιβορίνουν το κόστος
Αντίνα ελαφρuνουν τοκόστος των μαγαζν, τα λατουρ
ποο αποτέλεσμα; Me ένα καταστροφκό αποτέλεσμα για
τα οικονομκά των μαγαν.
αφορά τις θέσεις
δίχως να είναι eπιτα.
κτική η πρότασή τους
εάν δημιουργεί ανάγκη
αναβολής του θέματος
γιατί ειδκά στο κέντρο
και σε άλλη περοχή, τοποθετούνται nολύ κοντά
OL Kádol, evá ea unoρούσαν κα τοποθετηθούν στις γεπονές , για
καλύτερη εξυτηρέτηση
των δημοτν . σελ3η
Οκ Ηλιάδης στέκεται στη βαήθεια της πολπείας, λέΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ότι ανακαίνωσαν μεν τα μέτρα, αλλά δεν ανακοννωσαν και
τιθα δσουν από εδ και πέρα. Βλέπω ότικωφεύοu, όι
σιωπούν Δηλαδή, σταμάτησαν οι ενισχύσεις στα μαγαΝέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
θα συνεχστούν;σελ.δη
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκκας-Μοσμανίδης
BARCOM
RERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ενδυση-Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
C 25210 31290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αόπoη
ye avdqéómvo rpócano
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791 / 2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα