Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠON ΝΗΣΟΣ
NNMIDAPWIOY
HMLHEA ANLAPIHDI ABFLAKH LOIMLPOA LIUE nR 10
Holateia
LIDU bev éyrve
Νύχτωσε στο συμβούλιο
και τρένο δεν φάνηκε
Da ak tou te. ala
taeer erne im ni wm
ATOPA «TiatÍ ÓXI Eucíc»
Αδημονία κα
δυσφορία
ΕΟΥΓΕ ΕΝΑΣ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΑΓΝΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ
ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΠΙΚΡΙΑ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΑΣΗ
MA TA METPA
ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΒΕΡΩΣΗ
Το οιαυρόλεξο Κεραμέως για την Παιδεία
ZTE 13IOCMO
seerr vcececaa
SEN GA MHOVN
hwteugtsELIN
ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ME BPEOOE
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ZE &TO RAPLEZ
NEPI 15 VnT:
HrEncnoxHIor
ETHM ANANENH
totrastese
EETTEMEM
Owndp tatasNAVA OKA A
EHVEPA MAD VETEN n
EnEIdn
η ζωή
ουνεχίζετοι
onpβnς
μας nριμέs
erurhia
beingenaAe
algeti
i i 2610 312530
Kai s 6981 933337 I fostgneci