Πρωτοσέλιδο Kontra News: Παράταση προστασίας για πρώτη κατοικία μόνο για χαμηλά εισοδήματα
Newspaper website Website







Recognized text:
| KC NTRA
TETAPTH
29.04.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1916
TIMH 16
kontranews.gr
ΜEΝΟΥΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
NPATH KATOIKIA MONO
ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
οι ΘΕΣΜΟΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠ0 ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 0ΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ επίδειξη καθεστωτικής ολαζονείαs οι Θεσμοί
anaiησαν από TIs Τράπεζεs να τοus nοραδσουν όλεs T1s κινήσειs λογορια
σμν nou αφορούν στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Ερχεται κατα ιγίδα
Σ. 10
ΕΚΤΟΣ Τόηου και χρόνου κινούνται οι εκτ
μήσειs κάπoων συστημικν napaγόντων για
μονοψήφια ύφεση στην Ελλάδα .
ΠΡΟΦΑΝΩΣ όλοι αυοί οι αιθεροβάμονεs
έχουν Πειραχτεί από rην καρανίνα και δεν
6ουν ανηληςφθεί π ακριβs συμβαίνει και ο
κυριότερο είναι ανίκανοι να δουν τον εφιάλη
ms enόμενηs μέρα .
Η ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ στην πραγματικότητα θα είναι απότομη οφού τα μηνύματα nouυ φτάνουν
είναι δυσοίωνα.
Ο ΕΜΠΕΙΡΟΣ από η θητεία ου στο Διεθνέ
Nομοματικό Τομείο Ντομίκ Σροs Καν, nρ βλέπει ότ οι συνέπειεs στs χρεs nou η or
κονομία τουs στηρίζεται στον τουρισμό, όnωs
η Ελλάδα και αυτέs nou εξάγουν ητεs ύλεs
θα είναι καταστροφικέs.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τέλοs στα SMS από
την 4η Μαΐου ΣΕΛ. 3
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΕΛ. 11
NTONAANT TPAMN
ΠΟΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ
ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ ΠΑΝΤΟΥ
Μελετά το ενδεχόμενο
αποζημισεων
Πολλν διs
από την Κίνα
>ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 8-9
ΣΕΛ. 13
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
TO TEPMANIKO MONTENO «KURZARBEIT»
KONTRA
NEWS O
Το κυθερνητικό σκέδιο nou anοσκοnεί στη διατήρηση των
θέσεων σnοσχόλησηs γο την μετά κορωνοό εnoxή n τόε στο γερμονικό μονιέλο Kurzarbei nou εnπρέπει
στιs εnxειρήσειs να μεισουν τα ωρόρια των εργοζομέ
νων τουs χωρίs οι ίδιοι νο έχουν μεγάλεs onλειεs στουs
μιοθούs τοus, οφού το κράτοs αναλομβάνει να καταβάλ
λει ένα μεγάλο ημήμα των αnoδοχν τοus.
εδ Πρωταγωνστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΓΩPΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
) ΣΕΛ, 10
KAOHMEPINA ETIE 22:00 KONTRA