Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Δαφων μοφ οου .
ΓΟ ογωνoτ όμος .
μέχρι Βoνότου ppo
νο εκφρόζν
ελεύθερο/
την 6ηoe
loou."/
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 6001
Τιμή φύλ.:0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
ONTATOE
Ξεκίνησε
η' φάση πληρωμν
του επιδόματος των 800 ευρ
moerEO OKONOMAI KA OKONOA
ANOAEKTIKO EaPATNE
eOPOY EOATOE
OK ETOYI
O TAMIAI
KT EXP
MIA TON COPONorOYMENO
EMHNIKH AHMOKPATIA
YnoverEO OKONOMAE KAI O
ANOTO URONOM
OmaNPAD
WEBOUHMAT
Σελίδα 12
Φορολογικές δηλσεις:
Οι παγίδες των κωδικν
049-050 για το <χτίσιμον
του αφορολόγητου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Σελίδα 16
της εφημερίδας Πρωινήν
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
VΕνα ακόμη σοβαρόταιο ,
δικαστικό σφάλμα
σε βάροs τns ελευθερίαs
του Τύπου
Πανελλήνιες 2020
με μάσκες ,
αντισηπτικά και . . αποστάσεις
- Πς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
Σελίδα 13
Γεμίζει το αμείο
της ΕΠΟ
Πετρέλαιο
θέρμανσης:
Παράταση
στη διάθεσή
Σελίδα
HpoomiIa&
ATIOU EIE
Θα λάβει 4,3 εκατ. ευρ
από την UEFA
Σελίδα 24
Καιρός να χάσουμε
τον ύπνο μας
έως και 15
Maïou
οταν οι περισσότεροι στην Ελλάδα πστευουν πως τα!
χειρότερα είναι πίσω είναι καιρός κάποιος να αρχίσει ν
χάνει τον ύπvo του
Τούτο συμβαίνει γιατί όσες φορές η συντριπτική πλει.
|οψηφία της κοινής γνμης κινείται προς τη μια κατεύ|θυνση είναι θέμα χρόνου τα πράγματα να κινηθούν προς
την αντίθετη.
| Αυτές είναι οι πρτες σκέψεις όποιου θέλει να δει "ψύ-|
χραιμα" τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας της Metron
| Analysis για τη "Διανέοσις, με τίτλο "Πς ζουν οι Ελλη-!
|νες στην πανδημία".
Στην ερτηση πχ , αν τα πράγματα κινούνται πος τη
συνέχεια στη σελίδα 4
ΦΑΡΙΚΗ ΟΜΟΣ
Το αίτημα της αγοράς
για παράταση της π Ιριόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης,
η οποία λήγει στις 30
| Αrριλίου, μέχρι και τις!
|15 Μαΐου υιοθέτησε η
| κυβέρνηση .
VONAIA
RESPECT
Σελίδα 7