Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OPAKIKH
ATOPA
α.ΑΝ ΔEΝ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
XOPA,
ANAMTYEH
<-24->
ΔΕΝ ΘΑ
EPOEI...!
ΜΕΝΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ
OPP6AC
ΠΕΜΠΤΗ 30 Απριλίου 2020
Ετος 26ο
. Αρ. Φύλλου 1281 Ευρ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γραφεία: Γ. Νικολάου 3 69100 Κομοτηνή, Τηλ. και fax. 25310- 26500, emai: [email protected], www.thrakikiagora.gr
"το 199% των επιχειρηματιν
θεωρούν πως αρκούν 2 έως 4 μήνες |
για την αποκατάσταση της
λειτουργίας των επιχειρήσεν τους,
εν 19% θεωρεί ότι εντός ενός
εξαμήνου κάτι τέτοιο είναι εφικτό"
Έρευνα για Τις οικονομικές επιπτσεις
του COVID -19 στις εμπορικές επιχειρήσεις και για τα μέτρα αντιμετπισής τους
OIKONOMIA
>Η πρόβλεψη του
ΔΝΤ είναι πολύ κονΜΕΝΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ
τά σε εκείνη της GoIdman Sachs yıa úφεση 9% φέτος στην
Ελλάδα και πιο ζοφερή από τις προβλέ
Ψεις των HSBC και Morgan Stanley.
>"Μαύρα" λοιπον
είναι τα μαντάτα από το ΔΝΤ. Και αυτό
δεν αφορά τόσο την
πρόβλεψη για βαθιά
ύφεση φέτος, κάτι
που είναι ήδη γνωστό από τις εκτιμήσεις των ξένων ofκων , αλλά και την
προειδοποίηση του
υπουργείου Οικονομικν.
>Η εκτίμηση που
απογοητεύει περισσότερο είναι αυτοί για
τους ρυθμούς ανάκαμψης του 2021, αφού δεν θα είναι ικα
νοί να καλύψουν το
χαμένο έδαφος της ε φετινής χρονιάς. Για
την ανεργία δε βλέπει
αύξηση 5 μονάδων
φέτος και μείωση την
επόμενη χρονιά, αλλά
όχι επιστροφή στα επίπεδα του 2019.
BLECTO
ΚΛΕ ΤΟ
CLOSED
Από τις 4 Μαίου αίρονται οι
απαγορεύσεις κυκλοφορίας
Όλες οι ημερομηνίες επιστροφής στην "κανονικότητα ".
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού
Τι θα γίνει με σχολεία , καφετέριες, κομμωτήρια, τουρισμό. .
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οικονομία, ΣΕΛ. 13
noomalc antva
poumen
avoka mp
Mcend utap u
"ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑMΕΙΛΙΚΤΟΙ ! ΜΗΠΩΣ
ιδιοκτήτες καταστημάτων στέλνουν μήνυμα αγωνίας:
"Θέλουμε να μπορέσουμε να
ανοίξουμε τα μαγαζιά μας,
με ήθος και αξιοπρέπεια"
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ
Κοινωνία, ΣΕΛ. 8
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ;"
Απόψεις, ΣΕΛ. 6
Έξι μέτρα που θα δσουν
ανάσες στην "Αγορά"
...συνέχεια στην σελ 15
Προτάσεις Γιάννη Κλτσίκη για τους Επαγγελμαπές που πλήττονται από την κρίση .
ΘΡΑΚΙΚΑ, ΣΕΛ. 3
Ανεξάρτητη Ενωτική
Πρωτοβουλία:
"ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
όπως και ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
AnOETO MEKTPONO TAKYAPOMEO
EAHNIOH AHMOEPATIA
A 13 Mariou 200
vnovrO vnoaOMON KAI METADOPON
PENIEH PAMMATEA VnOAOMON
FENIH ANIH ANnOKATAITAIHI EmoEON
OYEKON KATASTPODON AALOK
Κοινωνία, ΣΕΛ. 7
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
Tag Aven
Tag K
ranpodopler A faykia
Pot: vnosOMON KAI METADOPON/TS.V
Tutga koopoukevt Eyo
Avardoeu24 Toydv
14 71 AOHNA
Τονέο Νομοσχέδιο Του υπουργείου Παιδείας:
TX 101 91, nandypos
Fex 210 650 2 99
210 6411 90
-210 6451994
ΠΑΙΓΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ
mait im
elarh
Οι 10+1 αλλαγές
από το δημοτικό
έως το Λύκειο
ΑΝΤΙΔΩΡΑ"
Etouliov Mvein-enive
pomsartg atn ad pato pdotany ocorortso de at laa olanpyvwIe
a To .YIA222/1002020 wp oas
I Te pe pn AALOKjou. nssA 6201s(AGA 00emepate
Avan Youpyo Oovoiac Veodoi, Naunia Toupo
V To pur 06.12.201 (ASA VOMTA04 "in Taloon tou lev
wArayein e Auenoariac rn uvemniv
and Eduon paiv Oaraut e y udunt ovoasia aANO, a
nhaina tou feveo anlio okmak oomalac u nevamat Min ENORPATHE
41 To e a pur. SO10 20ss epato sou utanos mokmat pomaela n
niepapepeak Evdyra uben . AAEOKE. 7815/1707 201N.
nolunutk poensdia,
nupupipea Avarokt Madoviaç & Oodan AALOK KE VO 01.200
To Rpur o 1A/A6/6.022020 pote AALOEE Rpo p Auue
A/ven Nakmu leoonaia n feppra, Avannkat Manedovias &pdng e Tu
Pekmet eoeriaç nRE Pnea tou Koyov Mapuveias-tanv va
doou.
Ouon kanampoi rAALOKLoac epivo the
un or nd and duouranpo ineớc mpeyd, niripn latimn Aa
Απόψεις, ΣΕΛ. 6
K univ u V ME. Apuda peola ya daloon aunt K
anodeong elvan divon Annnaan Emio univ kanapoi Kavputc ado
IAAEOK-KEJ a ptpe enoembornng kmupvovm tdeov e ampoe o aloiv
no mpone vk araeok a nov upopes Repoytc dp uuovqutve
Το θέμα-1, ΣΕΛ. 3
Ξεκίνησε το Ραμαζάνι, αλλά
με κλειστά Τζαμιά και με
ης προσευχές στο σπίτι
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απάντηση του υπ. Υποδομν και Μεταφορν...
γιαπί καθυστερεί η ΚΥΑ για Την οριοθέτηση
των πληγεισν περιοχν της Ροδόπης από
την πλημμύρα στις 10 Ιουλίου 2019. ..
ΜΕ ΙΔΙΑΠΕΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ
Κοινωνία, ΣΕΛ. 2
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ"
Οικονομία, ΣΕΛ. 13