Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 151-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ilepiodog B' (1974)
Ap qlov 680-12.101
0,50 €
Διαγραφή ποινν
ζητούν
οι Κτηνοτροφικοί
Σύλλογοι ΑΜΘ
για τη συνδεδεμένη
ενίσχυση βοοτροφν
Σμα Ελληνικού Οδηγισμού
Τοπικό Τμήμα Δράμας
Ξεκίνησε το πλύσιμο
Επιδιορθθηκε
η γέφυρα που οδηγεί
στους εντυπωσια κούς
καταρράκτες
του Δ. Παρανεστίου
και η απολύμανση
Το δεύτερο Δωρεάν
Βιωματικό Webinar για
να μετατρέψου με τα εμπόδια
σε ευκαιρίες ανάπτυξης
των κάδων
στο Δήμο Δράμας
Πρόταση για να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο
το κΕξοικονομν από την Περιφέρεια ΑΜΘ
Διάγγελμα Μητσοτάκη για την άρση των μέτρων
"Προτεραιότητά μας
η υγεία των πολιτν
Δηλσεις του προέδρου του TEΕ AM κ. Παυίδη στον Π.Τ.. γα
τα προβλήματα στους Νο μούς Δράμας και Καβάλας
Του θανόση Πολυμένη
,ΠΟΣ είναι γωστό
σε όλους μας , η
/ εποχή της καρανίνας σε όλους τους το
μείς της χρας, έφeρε και
νέα ητήματα σε όλαα τα
eninsöa. MeraEO Aav,
αυτά τα ζητήματα και τα
προβλήματα απαιτούν λύ.
σεις και όλοι οι αρμόδιου
φορείς , αρχζουν να συν
TOVIÇOVTOL
Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε στο βοήθημα των ε00 ευρ λόγω καραν γενικότερα με τα προβλήματα των πολ- τνας , έπρεπε να συμμετάσχουν σε ένα
τικν μηχανικν με τον πρόεδρο του Πe - πρόγραμμα τηλοκατάρτισης Τελικά αυτό
ριφερειακού Τμήματος Ανατολοής ηκυβέρνηση το πήpe πίoω και είτε ότιτα
Μακεδονία του TΕΕ EE AMκ Από - 600 cuρ θα τα πάρουν όλοι οι μηχαν σταλο Παυλίδη.
Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 24 Απριλίου , συνήλθε μέοω τηλε - δης κατά τη συήτηση στην Ολομέλεια
διάσκεψης η Ολομέλεια των προέδρων συμφωνήθηκεαα αφήσουμε στην άκρη
των Περιpeρeoκν Τμημάτων του ΤΕΕ τα 600 ευρ και όλοι οι μηχανικοί χωρίς
και συήτησε θέματα που απασχολούν καμά προύπόθεση , να ενταχθούν στο
τον χρο τους. Της τηλεδάσκεψης προ - καθεστς των 800 ευρ
ήδρευσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ . Γεpγιος Στασινός
Μοντας στον "Πρωνό Τύπο-ο πρό - στους αρμόδιους υπουργος. -ητντας
εδρος του ΤΕΕ Αν . Μαεδοίας κ . Παυλίδης μας εξηγεί ποα θέματα προϋποθέoεις στο επίδομα των 800
απασχόλησαν την Ολομέλεα και κυρίως ευρ .
για τα θέματα που αφορούν τους δύο Συμβολια Αρχτε κτονικής και ΣΥΠΟΘΑ
Νομούς της Δράμας και της Καβάλας, Οκ Παυλίδης έβαλε με τη σεφά του
της περιαχής ευθύνης της δηλαδή
Τηλεκατάρτιση και νουcher
Από τα πρτα θέματα που συζτήθη- νικής και τα Συμβούλα Πολεοδομικν
καν , είνα αυτό το γνωστό με την τηλεκα- θεμάτων και Αμφοβηπήσεων (ΣΥΠΟΘA .
τάριση και τα νουches όπου οι Στο ΣΥΠΟΘΑ καταφεύγουw μηχανκοί και
μηχανικοί , προκειμένου να ενταθούν πολίτες, όταν έχουν δένεξη με υπηρεσία
Οποιος, σε λίγο θα κλείνει πίσω του την πόρτα του σπιτιού, ταυτόχρονα θα ανοί.
γει την πόρτα της ευθύνης
ΗΝ ΑΡΣΗ των μέτρων , στα διακά , από τη Δευτπέρα 4
Η Μatou, ανακονωσε χΟες το
απόγευμα ο πρωθυπουργός της
χρας μας κ Μητοοτάης Οπως
είτε μεταξξύ άλλων ο πρωθυπουρΥός , τα μέτρα rou πάρθηκαν μέχρ
σήμερα , στόχο είχαν την προστασία
της υγείας των Ελλήνων παλπν .
Οκ. Μητοοτάκης , σημείωσε ότι
εδ και μήνες η πατρίδα μας αλλά
και ο κόσμος ολόκληρος, δίνει μια
μάχη με έναν αόρατο και υπουλο
εχθρό. Πήραμε μέτρα πρωτοφανή
για να πeρορίoουμε την εξάπλωσή
του Αποδεχτήκαμε , ως κανωνία , την ανάγκη να παραλύ - και τα κομμωτήρια, πάντα όμως με ραντεβού . Το υπό
σει η οκονομική δραστηριότητα για να σσουμε ανθρ - λοιπο λιανεμπόριο θα επανειοκνήσει την Δευτέρα 11
πινες ζωές . Μeίναμε μακριά από ανθρπους που
αγαπάμε για να τους προστατεύσουμε Δεν πήγαμε στις την 1η louνίου . Σε όλα τα καταστήματα , βεβαίως , θα
eoλησίες μας Και μείναμε στο στίτι ακολουθντας Τις ισχύουν όροι που θα περορζουν την πικνότητα των επισυμβουλές των ειδικν . Επιδείξαμε , επιδείξατε, πρωτοφανή υπευθυνότητα και αλληλεγγύη . Έτσ, η ατομκή σίας των εργαζομένων .
στόση έγωε συλλογική επτχα Και α δεσμοί Πολιτείας Εκλησία
και πολιτν πλαισιθηκαν από μεταρρυθμίσες που άλλοτε έμοιαζαν μακριές ή και αδύνατες: Ψηφιακή δημό - τσστσάκης είπε ότι από την Κυριακή 17 Μaίου οι πιστα
σια Δαίκηση που εξυπηρετεί γρήγορα , απλά και εύκολα
Εργασία και Εαταίδευση από απόσταση. Ένα καλύτερο στις υπόλοιπες ακολουθίες Πάντα όμως με αυστηρούς
Εθικό Σύστημα Υγείας, Και μα Πολιπική Προστασία που κανόνες nou θα συμφωνηθούν με την Ιερά Σύνοδο και την
απέδεξε ότι μπορεί να βρεθεί δίπλα μας σε κάθε ανάγκη επιστημονική κοιότητα
Όλα αυτά δεν ήταν προόν τύχης , αλλά σληρής δου - 11 Μαΐοu τα μοθήματα της Γ Λυκείου
λειάς .
ο πρωθυπουργός εξφρασε την συμπαράστασή του
στς οικογένειες που έχασαν τους αγατημένους τους εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιτες τάξεις
εν σημείωσε ότ είμαστε πια έτομα να περάσουμε στη του Λυκείου αλλά και το Γυμνάσο . Τα σχολεία , όμως, θα
2η φάση του σχεδίου μας Στη σταδιακή απακλιμάκωση λειτουργήσουν με όλλους κανόνες που θαπεριορίσουν
των μέτρων , καθς σήμερα είμαστε πο έτομοι απ' όσο όσο αυτό είναι εφιτό - τον συγχρωτισμό . Η εξ αποστάπριν από τpeις μήνες . Μπορούμε να κάνουμε πολύ περιο - σεως εκταίδευση θα εξρκολουθεί να υποστηρίζει παιδιά
σότερα τεστ, άρα να εντατίζουμε γρηγορότερα πιeανές τα οποία , γα εδκούς λόγους, δεν πρέπει να έρθου στη
νέeς εστίες του ού.
Aίρονται οι περιορισμοί στη μεταιάνηση Των πολιπν
Ανακαννοντας τα μέτρα της επόμενης ημέρας , ο
πρωθυπουργός είπε ότι μετά από τις εσηγήσεις της Επ ρεία της ειδημίας βαίνει καθοδεκόστημονικής Εππροπής από
την επόμενη Δευτέρα 4
Maou , aίρονται α περορ
σμοί στην μετακάνηση των
πολιτν . Κατοργούντα, με όλλα
λόγια , η γραττή άδεια και τα σχετικά
SMS Θα εξακολουθήσουν , όμως, να
ισχύουν για τουλάχστον δύο εβδομά
δες οι περορσμοί στην κυκλοφορία
εκτός ναμού της κατοικίας μας Η
ατομική άθληση θα eπτpέπετα
στους ανοικτούς χρους και στη θάλασοα . Αλλά οι οργανωμένες παρα
Μες θα παραμένουν ακόμα κλειστές .
Την ίδια μέρα θα λεπουργήσουν κα
ορισμένα είδη καταστημάτων και υτη
pεσιν . Αναφέρω ενδευτικά: Βιβλιοπωλεία , ηλεκτρονικά είδη, ΚΤΕΟ και
καταστήματα αθλητυκν ειδν Οπως.
Παρ' όλα αυτά , όπως είτε ο κ Παυλ Metou, eκτός των εμποροκν κέντρων. Αυτά θα ανοίξουν
Ηδη , από τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του
TEE K Στασινός απέστελε επιστολή
σκεπτν Και α λαμβάνονται αυστηρά μέτρα προστανα ενταχθούν όλα οι μηχανικοί χωρίς
Αναφορκά με τη λεπουργία των ερν Ναν , οκ Μηθα μπορού να συμμετέχουν και στη Θεία Λεπουργία και
θέματα που αφορούντη Δράμα και την
Καβάλα , όπως τα Συμβούλια ΑρχιπεκτοΟ πpωθυπουργός είπε ότι στην Εταίδευση, τα μαθή ματα της Γ Λυκeίου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαtou Μα
δόμησης ή ελεγκτή δ μησης Έχουμε πολλς
ατήσεις σε εκκρεμό τητα Στη Δράμα έχουν
συσταθεί και στην Καβόλα πιθανόν θα συσταεντός
εβδομάδας Αυτό που
μας επιβεβαίωσε ο πρό
εδρος , είναι ότ θα ξεκα
νήσουν οι συνεδριάσες
μέσω τηλεδιάσκεψης .
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
τάξη . Δημστικά και νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά
Ανοοτό άφησε το ενδεχόμενο πάντως, από τηνlouΝέες υπερούγκρονες υπηpeoiες
διαγνωστικν εξετάσεων
νiου και μόνο αν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η πο
| σελ.5η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μουμανίδης
BARCOM
RERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ενδυση-Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
C 25210 31290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διλα 6ας αξότίσα
ye avdqéómvo rpócano
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
8 6985 643 791 / 2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα