Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E ANATOAH
anatolh
TETAPTH
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolhcom
Ετος δρύσίως 1932
Αριθμός φ0λλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.802
Απαιστόδοξοιοι άνθρωποι του Τουρισμού
Σελίδα 21
Κ Καστελιαννάκης: Το πρωτάθλημα
στους αγωνιστικούς χρους
το κατέκτησε η ΑΕ Νεάπολης
Σελίδες 3,5
Σε επτά στάδια
. Τα καταστήματα
αντιμέτωπα με την ανέα
κανονικότηταν
| επανεκκίνηση της οικονομίας
Σελίδες 7 και 15
Το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικν μέτρων
Ο Πρωθυπουργός Κυ - κουρεία , κέντρα αισθητιριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες το απόγευμα
το σχέδιο σταδιακής άρ - 4741, 47424761, 4762 4764 , παγγελματίες από τους
σης των περιοριστικν μέ , 4776,720, 9602 Επίσης ε - 690.000 nou είχε αναστα ρων noυ είχαν ληφθεί Πανεκκινούν οι υπηρεσίες λεί η λειτουργία των επι , ρηση των αnoστάσεων
για την αντιμετπιση της παροχής υπηρεσιν υno- χειρήσεων τους ( ποσοστό στις επιχειρήσεις nου
nανδημίας του κορονοίου δημάτων , τα καταστήματα 10%) και επαναλειτου .
Ακολούθησαν οι ανακοιν , οπτικν και πλησης a γοuν 26.167 επιχειρήσεις πpοβλέπονται τα εξής:
gεις των αρμόδιων υπουρ - κουστικν βαρηκοίας
γν , που εξειδίκευσαν τα
μέτρα ανά τομέα,
Όπως είπε ο κ . Μητοο
τάκης από την επόμενη
Δευτέρα , 4 Μαtοu , αίρο
νται οι περιορισμοί στην
μετακίνηση των nολιτν.
Καταργούνται , με άλλα
λόγια, η γραπτή άδεια και
τα σχετικά SMS.
| θα εξακολουθήσουν , ό.
μως , να ισχύουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες
ου περιορισμοί στην κυ .
κλοφορία εκτός νομού της
κατοικίας μας
Η ατομική άθληση θα
επιτρέπεται στους ανοι.
κτούς χρους και στη θάλασσα . Αλλά οι οργανωμέ
νες παραλίες θα παραμέ ,
Μουν ακόμα κλειστές
Επανέρχονται
ρίπου 260.000 (ποσοστό
κής και ΚΤΕΟ ) Οι κωδικοί εργασία τους συνολικά 10%).
nou επανεκκινούν είναι οι 68.528 εργαζόμενοι και εΜέτρα ασφαλείας
Όσον αφορά στην τήe SUPER.POEOOPA
Σήμερα Τετάρτη
θα επαναλειτουργήσουν
από το ούνολο τν πεΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελδο 24
Μαρίδάκι31,988
Ελουντας
IKTEO
G AWNOH KATOIKON
Oo 6945-800,183
OO 28411-01.800
ΜΣΙΟΙΟΥ
NEA YNHPELIA
Σερόστια γτόμα καθημερινά φρέσκw Ψοριν anό τα καίa μος
oος κοι τερόστια γκόμα τενυγμένων θαλαονν npoovrwv
όος κοκκνόψορα, βοκολόο, γλooακαι noλla άλλα
DELIVERY!
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Παραλαβή
του οχήματος
στο χρο σας
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΙΓΥΤΟΥ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 04%ΚΙΟ
ΜΕΛΤΤΖΑΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΝΑΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο993 ΚΙΛΟ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΟΙΚΝ
ΣΤΟ ΤΗΛ 28410-21,711
Σε επτά στάδια
Τον οδικό χάρτη επανεκκίνησης της οικονο μίας, που θα ξεκινήσει από
την Δευτέρα 4 Mαΐου και
θα γίνει σε επτά στάδια
παρουσίασε ο υφυπουρΝός Ανάπτυξης αρμόδιος
για θέματα Βιομηχανίας
και Εμπορίου , Νίκος Παna θανάσης
Στο πρτο στάδιο nou
τοποθετείται στις 4 ΜαΚου επανεκκινούν οι επ χειρήσεις λιανικού εμπο ρίου (ββλιοπωλεία , αθληπικός εξοπλισμός πληση
ντν . ηλεκτρονικά είδη.
ργορές καταναλωτν και
απελευθερνεται η μετα
κίνηση nαpαγωγν για τις
λαϊκές αγορές μεταξύ nε .
ριφερειν) και παροχής
υπηρεσιν ( κομμωτήρια .
Agios
Nikolaos
Mochlog
Moykoc
Ay. NikOAaoc
0,39€/KIAO
0,49€/KIAO
Xavia
0,49€/KIAO
PŁOuuvo
λασίθι
Ηράκλεο
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕΕ0? ΚΑΛΕΣΕ: 28420-93400
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
FIA NA AEITE NEPILIOTEPEx NPOIOOPEI
| ΚΑΝΤE ΜΑΣ tE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK xtbook ά
www.facebook.com/Onuponaleio Mukavakns
.Φpέσκα φpούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
| ΕΙΜEΝΙΔΟΥ 51- AΓΟΣ ΝiΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 2841021711
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΟ AUTODIAGNOSIS )
IΕΒΑΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΟΛΕΙΑ, Ε ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΤΟΣΥΝΗΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα