Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
SLAROOPUI .
skywalker
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
OAYMIIAE
Βορείου Ελλάδος
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετάρτη 29.04.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 28ο -Αρ Φύλλου: 7343
28 χρόνια
ΠΙΝΑΛΗΝΙΑ Καθησυχάζει για την επάρκεια σε μάσκες
Υπ. Ανάπτυξης:
Βορείου Ελλάδος
>>( 3n
TENIX II:
Ποιοι δικαιούνται να λάβουν δάνειο
Πς θα δοθούν δάνεια
Φορολογικά
κίνητρα για τις
επιχειρήσεις
Που επενδύουν
σε έρευνα και
ανάπτυη
με την επιδότηση επιτοκίου
Το Ποσό των 250 εκατ. ευρ θα διατεθεί συνολικά μέσω του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας Π (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για την επιδότηση του
επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις που έχουν
Πληγεί από την πανδημία ή έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους στο Πλαίστο αντιμετπισης του κορωνοίού.
Παράταση υποβολής Α.Π.Δ
p | μισθολογικής περιόδου Μαρτίου
Σημεινεται ότι η διαδικασία
απήσεων όρχισε από την
Τρίτη 28 Απρλίου, εν σε
αναμονή βρίσκεται η αγορά
για το μεγάλο Πρόγραμμα
Που έχει εξογγελθεί για
δάνεια κεφολαίου κίνησης
επίσης με εγγύηση Δημοσίου
Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικν Υποθ- επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων είτε είχε
έσεων Παρατείνει έως Τις 15.05.2020 την
Προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής Περιο- με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται
δικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριόταπασχόλησης Μαρτίου 2020.Η Παράταση ηας ή δευτερεύουσας όπως ορίζονται από
αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο Τις
ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα
Συμμετοχή Θεοχάρη
στην τηλεδιάσκεψη
των υπουργν
Τουρισμού της ΕΕ
τον Υπουργείο Οικονομικν.
Χταίκούρας
ειτμέμουμε σε
ύφοη αλλά όισε
μημότο
Προβλήματα είαι μεγάλη και η λτότητας γιατί έχο-Πόρους γιατί θέλοχρα θα επιστρέψει υμε συμφωνήσει με υμε η επιχειρημασε ύφεση , Γι αυτό, τους Θεσμούς για το
τους τα 600 ευρ,
σήμερα
τικότητα να κρατή- Τετάρτη και έως την
θέσεις Παρασκευή ανοίγει
Που Προκάλεσε και
αναμένεται να προ
καλέσει και στο μέλ . όπως είπε , χρειάε - 2020" είπε χαρακ
λον ο κορωνοϊός
αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων , ο υπουργός ο κ. Σταϊκούρας ηση διέθεσε Πόρους κοίνωσε ότι σύμφω- δεν έχουν κάνει
Οικονομικν, Χρή- ξεκαθάρισε πάντως για τη στήριξη των
στος Σταϊκούρας . όπι δεν πρόκειται να
Όπως τόνισε ο υπουργός, η έκταση του
προβλήματος
ται όλοι να ενεργή- τηριστικά και πρό- εργασίας" σημείω- η Πλατφόρμα για
σουμε αλληλέγγυα, σθεσε ότι η κυβέρν- σε.Παράλληλα, αναTEE:
Οικονομική ενίσχυση
800 ευρ σε όλους τους
μηχανικούς
όσους επιστήμονες
να με τον προγραμ- ακόμα αίτηση.
γυρίσουμε
μνημόνια. " Δεν θα
θα υπάρξουν μέτρα ημέρα "Δίνουμε
Πολιτν αλλά κρατά ματισμό , 150.000
και " καύστμα" για επιστήμονες
επόμενη δουν την Πέμπτη
λογαριασμό
Created by Universal Document Converter