Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
O AOTOE e.lia
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10097-ΕΤΟΣ 36ο -ΤIΜΗ 1 Ε-ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Στις 634,96 μονάδες
Άνοδος 1,41%
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
ATTO TO evOUue onÍTI
Σε εξέλιξη πάνω από
100 προγράμματα
εμβολίων
uμόνουμε 4σφαλείς"
OTO MENOUE
Cobaleie"
Σελ. 6
ΟΥΡΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Σελ. 3
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Νέα κανονικότητα
Μέχρι τέλος της εβδομάδας
Τους νέους κανόνες Που θα συνοδεύουν από εδ και Πέρα τnν κα θημερινή μας ζωή εξήγησε η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚ
ΠΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Προληπτικής, Περιβαλλοντολογι κής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.
Προστασίας , όχι στην αποξένωση",
αναφέρει η κ . Λινού . "Ναι να Προσέχουμε, αλλά να μην φτάσουμε
στο άλλο άκρο , να είναιο φίλος
μας ή ο γείτονάς μας στο απέναντι
Πεζοδρόμιο και να μην τον κοιτάμε στα μάτια , να μην τον χαιρετάμε, να μην του χαμογελάμε. Δεν
μεταδίδεται ο ιός ούτε με το χαμόγελο, ούτε με έναν χαιρετισμό και
κούνημα χεριού" , σημεινει και
Προσθέτει: "Η Ζωή μας θα είναι
δύσκολη και θα πρέπει να συνηθί
σουμε, ωστόσο, Πρέπει να διατηρήσουμε τη ζεστασιά Που είχαμε
Πριν, χωρίς όμως να αγγίζουμε
τους άλλους, χωρίς να ερχόμαστε
σε Πολύ κοντινή απόσταση. Να
οι πληρωμές
Με θερμομέτρηση
η επαναλειτουργία
του Ειρηνοδικείου
ZEA. 5
"Ναι στα μέτρα ατομικής
ΜΠΛΟΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ
Σελ. 8
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
TpwTouayia
Μηταράκης:
Δεν είναι ανεκτά
τέτοια έκτροπα
0E KapavTIVa
Σελ. 2
μην χαθεί το ενδιαφέρον".
Σελ. 4|
Ο λογικός