Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TITAPTIa ANRANOr
HMLHCR ANLAPIH LADEFLAKH LOIMEPLA LIUE YUA E0
Ημοίρα ήθελε θύμα
και τελικά το Πήρε
Οιμρτοι
Πολεμιστές
O Máios
Μάιος έρχεται,
εμπρός βήμα αργό
TI NPOKEITAI
ΝΑΠΝΕΙΤΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΟ
EMEYBEPH EEO40I
AnO AEYTEPA,
ANEAEYBEPAEH ME
NPOXOPAME ME ZYLTHNA
10ΕΣ, ΜΕ OΡΟΥΕ
AOKIMH KAI ANAKAHIH
KAI NE NOAY LIABAINA
NEIPAMATIKH
EAN ITPABONEI KATI
ΠA ΕΠxEΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ noΜTEΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΟΛΕΙΑ
ETHN NOPEIA
TPIA DHMATA
ΩΣ ΤΩΡΑ ΓΠΑ
ΤΝ ΠΡΤΑΝΙΑ Ξέρεις.
τι Πρέπειr
va kávEIS
rel vretren re
nepcae ya ea t, Oto
>111, AMO2
Ασύμφορη
ανάσταση
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ
ΕΡΑΣΙΤΕΚΝΙΚΟ
adan.Tade
natdaterNas.
TPADOYN
Σε πέντε
μέpας 0
ROTaorpapotar
badintie
Rnenet ARH
H ti 2610 312530
Kai s 6981 933337 I foutgaeci