Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΚΑΤΑΡΤΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Εγγενές στοιχείο στο DNA του
ομίλου Mitsis Hotels είναι η
πρόοδος, σημείωσε στο άρθρο
TOU, O Managing Director tou
Ομίλου Σταύρος Μήτσης.
ΜΕΤΡΑΣΤΗΡΙΕΗΣ
24 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ
Για τα μέτρα στήριξης με 24
δισ. ευρ σε εύρος τριμήνου
που υλοποιεί η κυβέρνηση,
αναφέρθηκε υπουργός
Οικονομικν, Χρήστος
Σταϊκούρας .
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΩΣ ΤΟ 25% ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ
Από τις αρχές Μαΐου θα έχουν
τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις
να λαμβάνουν δάνεια ύψους
έως το 25% του τζίρου τους ,
είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΕΛΙΔΑ4.
ΣΕΛΙΔΑ&
ΣΕΛΙΔΑ2
2020 | APIOMOE
O YAAOY 981 | 0,50 €
TPITH 28
ANPIAIO Y
ENIXEIPHMATIKH
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤHΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τη συνέχιση των επενδύσεων
και την υλοποίηση του σχεδίου
μετασχηματισμού του ΟΤ,
επισήμανε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Μιχάλης Τσαμάζ, κατά τη
διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με
τους δημοσιογράφους.
ZEAIAA 7
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ
ΚΟΜΒΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Ε.E.
ΣΕΛΙΔA3
* ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΙ ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ
EEOAHMATIAE
TPITH 28 ANDIAIOY 20z0 | APIOMOI OVAAOY 981
ΙΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Στην προθηση βισιμων πρακτικν, με προτεραιότητα την προαγωγή
της υγείας των ασθενν, των εργαζομένων καθς και της κοινωνίας,
εστιάζει η επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου Υγεία , με τον
διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Καρταπάνη.
ANAMENONTAI
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
700 ΕΚAΤ.ΕΥΡΩ
Στη θετική επίπτωση στα
λειτουργικά αποτελέσματα
της ΔΕΗ, που αναμένεται από
την εξοικονόμηση κόστους
λόγω της χαμηλότερης τιμής
φυσικού αερίου, αναφέρθηκε
ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ Γιργος
Στάσσης.
XPHMATIZTHPIO I ERENAYZEIZ I AFOPA
Με σημαντικά κέρδη και
πάνω από τις 625 μονάδες
XPHMATIETHPIO
AOHNON
64, povler ikme
vAtipa, 27Ampliou
ΣΕΛΙΔΑΚ.
610,76 povádev, vav
poualate pt dvole
ΔΩΡΕΑ ΤABLET ΣΕ 87 ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Στη δωρεά tablet σε 87 σχολεία ακριτικν και δύσκολα προσβάσιμων
περιοχν, στην οποία , πρωταγωνιστούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της
εταιρείας, προχωρά το Πλαίσιο, με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο Κστα Γεράρδο.
0,72 7,3poválev,
dravtpe1,4.
eAInd, vte boudde
eTIOThpro Ayvniv, to
alotlo oave25 ovbber. Amevovnc ovon
noTov orvdeo noucne
and to olnou Eoloynon tav
pmyoevoopobe
Ooocovrom 479E.
puodyx om 34.7Et tat
m. tvtou
ovveklevn
KAue nou touv noupynor to
otba Enevogopex K Omovour
oovon onion 15An Bono avEAda
eonolouon ouon aváoun
Topav lochdo ou nooneor
olon touopovolo, to XA
Morgan Staney npooychuor opue
Ev, FEK THove, upaua ROI
Eurobank ve loulovr ovode
2.5ct
Me dvolo1,%, Ru
Kalanolnen
nopdala, o decirtec vena quiv Nopeou
onlonolonk ovodo
3,4, Ox 1.50S,53 ovber. ev
ucevobo23olopuor
vlayt oidCap POSJ6
ovaer
Teutopov.a TeneCndc det
Moebolaovoioor eni
ip oEK TIKYOK
vkouon dne,
vdede ToUopovolov souotepn dunbnole ounlonainonc
utiook and ou ooStandard
e Caca Cola. AE o
puntpen)om no nevoox
Eninebe. chvei dooole ve ouri
vo, Adde Motor OL
Novoloc EAAvnptlon,
OTE. Ooupl. Ttpva Evoye.
OAn a EXAE Entpoor to . u
TK AEN nbo va etvo oto
ΣΕΛΙΔΑ S,
tunou V.
ΣΕΛΙΔΑ.
an Goldman Sachsnpi a
Egon oupryetouK touOE
evdeec T EKT S00 ENT.
19.2unooi va oyitnonpe o
ovob tdpovo an
EYAANONAN elapovrve
plo Upove
bvono yEAa
And tyn nnpt, olA
132.90 yovober.
75obaparyknvenourvoveloinocv pon
Cavpoornm
ouovabcnoutnerocov
elo FISE 25, poolo
Alpha Bank obynev Toupen
@ κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr
9"771109 "014106'