Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ώθηση στην οικονομία με νέα δέσμη μέτρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH M 18
9 771234 567126
Τρίτη 28 Απριλίου 2020 / τιμή : 1,30 ε
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.209
Ώθηση στην οικονομία
otny oikOVoj
με νέα δέσμη μέτρων
Control Power Services
Tel: 210 6728890, e-mail: [email protected]
Προς αναβολή η απόσυρση
110.000 ταμειακν μηχανν
Τι προβλέπει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
Νέα αναβολή για αρκετούς μήνες στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την απόσυρση Πάνω από
110.000 ταμειακν μηχανν , οι οποίες δεν
έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το ΤΑX ,
είναι Πολύ πιθανό να Προκαλέσει η κρίση της
Πανδημίας του κορονοίού. σελ .4
Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας εισέρχεται το
κυβερνητικό σχέδιο της β' φάσης ενίσχυσης ερ.
γαζομένων και επιχειρήσεων , Που Πλήττονται από
την Πανδημία, το οποίο θα είναι και σε συνάρτηση δόματος των 800 ευρ μόνο για όσους εργαζόμε- θα Παρέμβει ενισχύοντας οικονομικά τον εργα
με τα βήματα επιστροφής των επΠιχειρήσεων στην
κανονικότητα. Έμφαση αναμένεται να δοθεί στην
ενίσχυση των εργαζομένων οι οποίοι είτε θα Π ραμείνουν σε καθεστς αναστολής και μέσα στον
επόμενο μήνα είτε θα κληθούν από τους εργοδότες ρνει τον μισθό του εργαζόμενου, αλλά και τις
τους να απασχοληθούν με μειωμένο ωράριο ερ ασφαλιστικές εισφορές του . Από την άλλη, αr
γασίας και κατά συνέπεια με μειωμένες αποδοχές. εργοδότης καλέσει τον εργαζόμενο να απασχοληθεί
Ο υπουργός Οικονομικν , Χρήστος Σταϊκούρας , για λιγότερες ρες σε σχέση με αυτές Που τον
τόνισε χθες ότι θα υπάρξει επανάληψη του επι
απασχολούσε Πριν ξεσπάσει η Πανδημία, το κάτος
Νομοσχέδιο
Φραγμός στην εκτός
σχεδίου δόμηση
νους Παραμείνουν υΠοχρεωτικά σε καθεστς ανα
στολής. Αντίθετα, αν n επιχείρηση ανακαλέσει
τον εργαζόμενο από το καθεστς αναστολής, ο
εργοδότης θα είναι αυτός Που θα Πρέπει να Πλη
ζόμενο Προκειμένου να αναπληρωθεί ένα μέρος
του μισθού του . Εντω μεταξύ, σε 1,8 εκατομμύριο
εκτιμάται ότι θα ανέλθει ο αριθμός των πολιτν
Που θα εισπράξουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση
από το κράτος μετά και τον νέο γύρο Πληρωμν
Που ξεκινάει από σήμερα. σελ 5
Περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης , νέες
κατηγορίες χρήσεων γης και ολοκλήρωση του
θεσμικού Πλαισίου για τη Μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης και την Ψηφιακή Τράπεζα
Γης περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων , ν/σχ του υπ.
Περιβάλλοντος, Που πρόκειται να παρουσιαστεί
αύριο στο ΥΠουργικό Συμβούλιο . σελ . 12
Δάνεια 150 εκατ. δίνει
η Αναπτυξιακή Τράπεζα
13,05
Σε εταιρείες Που επλήγησαν από τον κορονοίό
Με το Ε3 κατά
Στη χορήγηση δανείων κε φαλαίου κίνησης Προς τις επιχειρήσεις Που έχουν τεθεί σε
αναστολή ή περιορισμό της Τα μείου Επιχειρηματικότητας
λειτουργίας τους εξατίας της
Πανδημίας Covid19 και οι οΠοίες
διαθέτουν έναν
εν το επιτόκιο θα επιδοτείται
της φοροδιαφυγής
κατά 100% για τα δύο Πρτα
χρόνια από τους Πόρους του
Το κόπλο του εντύπου E3 (κατάσταση οικονομικν στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα) ρίχνει και φέτος στη μάχη
κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου
χρήματος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό δων. σελ. 10
ΤΕΠΙ Ι ,με βασική Προϋπό
θεση τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας τουλάχιστον
κατά τα δύο Πρτα
έτη της διάρκειας
δολβαρέλι
Από σήμερα
οι αιτήσεις
από τους επιλέξιμους ΚΑΔ Που έχει
ανακοινσει το υπουγείο Οι, επιδότησης του δανείου. Οι αικονομικν, Προχωράει από
σήμερα Ελληνική Αναπτυ - Προϊόν , Προς τις τράπεζες, ξε
ξιακή Τράπεζα . Το ύψος των
δανείων Που θα χορηγηθούν , Πληροφοριακού Συστήματος
μέσω της διαδικασίας αυτής , Κρατικν Ενισχύσεων (www.
θα υπερβεί τα 150 εκατ. ευρ , ependyseis.gr). σελ . 9
27 30 31 01 02 03 06 07 08 09 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28
Μάρτιος 2020 1
Morgan Stanley - BofA
ΔΙπλό κόκκινον για ελληνική
οικονομία και τράπεζες
Απρλιος 2020
Νέοχτύπημα δέχθηκαν οι τιμές πετρελαίου
τήσεις για το νέο δανειοδοτικό
Ανησυχητικές εκτιμήσεις για την έκταση της
ύφεσης στην Ελλάδα και την Πορεία των τραΠεζν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, λόγω
των συνεπειν της Πανδημίας του Covid-19,
Περιλαμβάνουν οι αναλύσεις της Μorgan Stanley και της Bank of America. σελ. 9
κινούν από σήμερα , μέσω του
Νέα μεγάλη θύελλα χτύπησε χθες τις τιμές του Πετρελαίου, με εκείνη του αργού να κατρακυλάει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σχεδόν 30% και να ακολουθεί Πορεία Που θύμίζε
εκείνη της προηγούμενης εβδομάδας , όταν και έφθασε σε αρνητικά επίπεδα, εν μέσω φόβων
ότι οι αποθηκευτικοί χροι φθάνουν στα όριά τους σε Παγκόσμιο επίπεδο. σελ 3
Eτήσιο τζίρο
220 εκατ. ευρ
αυπόσχεται
Προϊόν
συμβιβασμού
ηaγορά μάσκας το ευρωπακέτο
Υστέρηση
φορολογικν
εσόδων
α' τριμήνου
Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΕΡΔΗ
ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
>3,17
Αρθρο των Τζόζεφ Ε.
Στίγκλιτς , Αρζούν Ζαγιάντεφ
και Αχάλ Πραμιχάλα
Ποιοι είναι οι παραγωγοί Δάνεια- επιχορηγήσεις
YIIOIK
σελ.9
Στα 800.000 τεμάχια και άνω
την ημέρα και σε ετήσιο τζίρο
της τάξης των 220 εκατι ευρ σε
τιμές λιανικής υπολογίζεται η
αγορά χειρουργικν μασκν πόβσκις και τον επίτροπο Πάολο Τζεντιλόνι, οι
Που δημιουργείται απότις ελληνικές επιχειρήσεις κλάδου Πλαστικν , αλλά και υγείας, Προκει μένουνα καλύψουν την εγχρια
ζήτηση λόγω κορονοίού . σελ. 15
Μεγάλη υστέρηση στα έσοδα
από τον ΦΠΑ (314 εκατ . ευρ) ,
στις εισπράξεις από τον φόρο
εισοδήματος (137 εκατ. ευρ)
και στον ειδικό φόρο κατανά
λωσης των πετρελαιοειδν (-74
εκατ. ευρ ) κατέγραψε ο
υπουργείο Οικονομικν κατά
το Πρτο τρίμηνο της φετινής
χρονιάς. σελ 4
Συνδυασμός δανείων και επιχορηγήσεων θα
είναι το Πακέτο των χρηματοδοτήσεων από το Προσωρινό ταμείο ανάκαμψης, σύμφωνα με τον εκτε
λεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντς Ντομ Πρόταση
Χάρης Θεοχάρης
ΥΠουργός Τουρισμού
οποίοι έκαναν λόγο για απάντηση χωρίς προηγού- νια ΕΣΙΑ
μενο, ανάλογη των επιπτσεων της Πανδημίας του
κορονοίού στην οικονομία. Στα μέσα Μαΐου η
τελική Πρόταση. Πείτε το όΠως θέλετε , κορονο
ομόλογο ήό,τι άλλου είπε ο Ντομπρόβσκις. σελ. 3
στήριξης του
τουρισμού
Διπλματα ευρεσπεχνίας
εναντίον τuς Πανδημίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα