Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TIIPQINA NEA
Αρ. φύλλου 15234 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 28 Απριλίου 2020 www.proinanea.gr Ε0,50
ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ
Υποχρεωτικές ο1 μάσκες
σε κλειστούs χρουs
Σήμερα οι ανακοινσει για την χαλάρωση των μέτρων
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ολοκληρθηκε η διανομή
τροφίμων σε 1.141 νοικοκυριά
Αρνητικά όλα τα νέα
δείγματα στην Ή πειρο
Σελ. 2
Coronavis
Σελ. 8
Σελ. 8
Προετοιμάζεται το έδαφ0ς
για τον τουρισμό
Σελ. 3
ΙΩΑΝΝINΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
II.r.N.I.
Για λιγότερεs ρεs n
απαγόρευση κυκλοφορίαs
Μετ' εμποδίων η απόδοση
τns χερσαίαs ζνns
Διατήρησε την άδεια για τιs
αορτικές Βαλβίδες
Έτοιμοs οισόπεδοs κόμβοos Πλαταριάs- Συβότων
Σελ. 4
Σελ. 2
> Σελ.4