Πρωτοσέλιδο Kontra News: Βιομηχανία σκανδάλων εν μέσω πανδημίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
! KC NTRA
TPITH
28.04.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1915
TIMH 16
kontranews.gr
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΔΕΚΟ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΖΝΕΣ
Η ΜΠΟΧΑ και η δυοωδία nou εκπέμπουν τα σκάνδαλα εν μέσω nανδημίαs
μιορεί να δηλιτηριόσουν τη δημόσια ζωή αν ο πρωθυουργόs δεν δείξει οντα
νακλοστικά nορεμβαίνοντas όμεσα για να αnoκατασταθεί η νομμότητα .
D EEA. 3
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Σεκαθάρισμα
λογαριασμν
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟκαλυπτικά τα
στοικεία του κρατικού
Προϋπολογισμού
οΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ βρήκαν
την ευκαιρία μετά την ηροκλητική συναυλία τηs A. Πρωτοψάλη να ξεκαθαρίσουν
τOυs λογαριασμούs τOUs και να δρομο λογήσουν διαδικασίεs ανάδειξns νέου
Αρχεπισκόηου.
ΤΟΙΣΧΥΡΟλόμπι nou έχουν συγκροτήσει
Τρεs Μpoολίτεs κρύβειαι πίσω από Ts
επιθέσειs nου δέχεται ο Αρχιεπίσκοηo
Ιερνυμο .
ΣΤΟΧΟΣ των Τριν ιεραρχν nou έχουν
ανάγει τον φραξιονισμό σε επιστήμη είναι
το Πριόνισμα του Ιερωνύμου και η δημ
ουργία κλίματos αναταραχής noυ θα δρο
μολογήσει διαδικασίεs διαδοχής.
ΣΕΛ. 7
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗ ΣΑΜΟ
Ο ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΣΕΛ. 10
ΑΡΣΗ LOCKDOWN
Πυρετδεις
ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 90 ΗΜΕΡΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΣΠΡΕΙ-ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΤΟΚΟΝΙΚ ΚOΝIΚ Ε 13
προετοιμασίες των
καταστηματαρχν
ΣΕΛ. 10
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
NΕΑ ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΙΣ
ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
εδ πρωταγνστής
, είναι η ένημέρσή σου/
H μή του Βορελού του ομερικονικού οργού έκονε νέα Βου
πό , χάνοντos Το 9% κοι ηλέον τms οξίo ms στην οσιστική
αγορά χθεs , εξοπίos των συνεχζόμενων οηouν για n
Suvarórntes w
κορωνοίού ουνεοζeι να μεινει δροστικά m ήησn , nopόn
ο nετρελαιοoρoγωγκέs χρes ετοιμάζονται να μειοουν
mv nopoyωγή Τous γιo νο τονοουνT15 ογορes.
να κρατηθεί στοκ, Την ρο nou n navδημία του
ANAITAIIA
HAMAAH
) ΣΕΛ. 10
o ΤΡΙΤΗΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟΒΡΑΔΥ KOΝTRΑ