Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" δoφων μο4 oou ..
Γθ αγυnστ όμως μέχρ θονάτου pp
| νο εκoρόζεν
| cλεύθερe/
την όηοφ
oou./
Τρίτη
ΠΡΩΙΝΗ
Απριλίου
Αριθ. φύλλου 6000
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
penTAI Or
ΣτΟ προσκήνιο
σχέδιο για επανεκκίνηση|
της οικονομίας
- Τi Προβλέπει και Πότε θα τεθεί σε ισχύ
Σελίδα 12
Δήμος Κοζάνης:
Απαρέγκλιτη τήρηση
των μέτρων προστασίας
στη λαϊκή αγορά
Oõnyóc
Σελίδα 6
EAAeKH AOPATIA
NEPIOEPEIA AYTIKHE MAKCAOMIA
για μείωση ενοικίου
-Η μείωση στα ειοίκα
40% και όσα Πρέπει να
γνωρίετε γα τw έκπτωση
200 EURO
Συνεδρίαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
την Τετάρτη 29/4/2020
Σελίδα 13
Έρχονται
οι εκλογές στην ΕΠΟ
τον Ιούλιο
Έκτακτο
Σελίδα 5
επίδομα σε
οικογένειεs
Hpoomiae
με ανήλικα
Παιδιά
Σελίδα 24
Μόνη βεβαιότητα
η αβεβαιότητα
PAIPIKA ONCETONE
Η πανδημία μυεί , για πρτη φορά , το μεγαλύτερο
|μέρος της ανθρωπότητας στη σοφία του Σωκράτη:
| γνωρίζουμε τόσα στε να γνωρίζουμε ότι δεν γνωρί
ζουμε αρκετά. Ολοι ζούμε την ίδια περιτέτεια την ίδια!
|εποχή , με aποκλίσεις κάποιων εβδομάδων ίσως . Παρα
| κολουθούμε τις ανακοινσεις , κρίνουμε τις επδόσεις
| όχι μόνο των δικν μας ηγετν αλλά και άλλων χωρν .
| Μας αφορούν οι εξελίξεις παντού . Πς μεταδίδεται ο
Πός; Γιατί συμπεριφέρεται τόσο διαφορετικά από τον
Ι έναν ασθενή στον άλλον ; Πόσο θα διαρκέσει η φάση
της απομόνωσης και της οικονομικής παράλυσης : Θα
συνέχεια στη σελίδα 4 .
Έκτακτη οικονομική
ενίσχυση θα δοθεί σε δι.
καιούχους του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) nou έχουν ένα
τουλάχιστον
μέλος στο νοικοκυριό
τους , με rρωτοβουλία
της υφυnοuργού Εργασίας και Κοινωνικν Υnoθέσεων , αρμόδιας για
θέματα Πρόνοιας και Κοι.
νωνικής Αλληλεγγύης,
Δόμνας Μιχαηλίδου.
ανήλιο
OMOTO
Σελίδα 14
200 EURO
ZOMIVUN