Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής - Νικά . αος Καραθάνος 151-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Σνλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974) Ap. φύλλου 6880-12.100
0,50 €
Η πρόοδος
των εργασιν
Συζήτηση στο Δημοτικό
ΣυμβούΝο Δράμας
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικν
Σε αποχή οι δικηγόροι
της Δράμας έως
και 5 Μαου εξαιτίας
της έλλειψης
μέτρων υγειονομικής
προστασίας
Επιχειρήσεων στο πλευρό
Στα 65.000 ευρ
της ελληνικής κοινωνίας για
ανέρχονται τα χρέη
των σχολεί ων της Δρά μας
στον Τύμβο Καστά
την αντιμετπι ση της CοVID-19
Παραδόθηκε ISOBOX ειδικής κατασκευής στο Νοσοκομείο Δράμας
προς τη ΔΕΥΑΔ
στην Αμφίπολη
Πραγματοποιήθηκε το πρτο | Σο Νευροκόπι η πρτη βιοτεχνία για παραγωγή μοσκν και υγειονομικού υλικού
Εταιρεία στο Νευροκόπι Δράμας
παράγει 100.000 μάσκες
ημερησίως κάθε τύπου
Δημοτικό Συμβούλιο
Δράμας με τηλεδιάσκεψη
MYPOOOPA V.
Ο επιχειρηματίας μιλάει στον n.Τ.ν: Παράγουμε νοσοκομειακό υλικό από το 1993
Του Θανάση Πολυμένη
ΟΛΥΣ λόγος τελευταία , εξρτίας της
πανδημίας του κορωνοού , για ης
Ι μάσκες υγειονομικής προστασίας.
Πρόκειται για ένα προϊόν , το οποίο στην
αρχή της πανδημίας ήταν σε έλλειψη
καθς η ζήτηση που υπήρξε ήταν πολλαπλάσα από τις συνηθισμένες καθημερωές
ποσότητες
Aν και ήδη α μάσκες υγειονομικής προ στασίας είχαν ήδη εξαντληθεί πρω ακόμα ο
κορωνοός εμφανιστεί στην Ελλάδα και
στην Ευρπη καθς οι Kιέζα, αγόραζαν
απ' όπου έβριοκαν και πολλοί από εδ
έστελναν στην Κίνα, πλέον , οι σχετικές βιοτεχες και βιομηχανίες έχουν ξεκνήσα την
παραγωγή μασκν.
Μα από Τς μοναδκές στην Ελλάδα εταρίες παραγωγής μασκν αλλά και γενκ τερα νοσοκομειακού υλκού λετουργεί στο Κ Νευρoκότι πων , ακόμα καιτις mo εξειδοευμένες Όλες αυτές πηγαίτης Δράμας από το 1993 Πρόκεται για μα εταιρεία , η
οποία παράγει γενικά υγειονομικό νοσοκομειακό Ακό αυτές πηγαίει και στα φορμακεία Μόλιστα, αυτές τω
όπως μεταξύ όλλων και μάσκες εδ και πολλά χρόνα και πολλαπλν χρήσεων πηγαίνουν και στα φαρμακεία Αν
προμηθεύει τα νοσοκομεία της χρας.
Μλντας αννυμα για ευνόητους λόγους στον
-Πρωνό Τύπον ο επιχeιρηματίας, μας λει ότι η βιστεχνία τίας από το Neυροκόπ, μας εξηγεί ότι χουμε φτάσει
του κατασκευάζει απολειστικά νοοκομεακό υλικό από στο σημείο να χρησιμοπαιούμε και τη νανοτεχνολογία
το 1993 και είναι η μοναδική-μέχρι τρα τουΑλάχστον-όπου κάποια υφάσματα εμποτίζονται ειδικά και ίνονται
με πισταποηση από τον ΕΟΦ στην Ελλάδα για την παρα - αδιάβροχα , αντιβακτηριακά και απωθούν τα βακτήρα.
γωγή μασκν.
Όπως επσημανει στον -ΠΤ ο επιχερηματίας από είναι ότι αυτές τις μέρες, οι μάσκες της μίας χρήσης
τον Φεβραυάριο ήρθαμε σε συνενόηση με το Υπουργείο έχουν μεγαλύτερο κόστος απ' αυτές των πολλαπλν χρήΥγείας και ήμασταν-δεν ξέρω αν είμαστε ακόμα-οι μο - σεων , τρα σχεδόν όλοι-και στο εξωτεροκό- ητούν
ναδεκοί με πιστοπαιημένα προϊόντα στην κατασκευή τους πολλαπλν χρήσεων . Απές αντέχουν από 10 έως 30 πλύΚαι το Υπ. Υγeίας το γνριζε αυτό, γιατί χρόνα είμαστε σεις ανάλογα με την παραγγελία .
προμηθευτές σ' αυτά τα εδη. Η ήτηση για μάσκες ήταν
τόσο μεγάλη τελικά , που δεν μπορέσαμε να τους καλύ - μια συνεργασία με τα αστικά eράκης, η οποία έχει
ψουμε και έτσι τους υποδείξαμε και εμείς στην Κίνα, αν ήδη αλλάξει την παραγωγή της σε μάσκες Ο Δραμνός
μπορούν να ρouν και από εκεί υλικό
Ερωτμενος για το πόσες μάσκες μπορεί να παράγει νησε, καθς τα -Πλαστικά Θράκης- παράγουν ένα αδικό
η εταιρεία καθημερνά ο επιχερηματίας επισημαίνει ότι υλικό στο θυγατρικό τους εργοστάσο στην Σκωτία , το
-μπορούμε να παράγουμε ακόμα και 100.00υ μάσκες οποίο χρησμοπαιείται ως ένα εδικό φλτρο.
της υπόθεσης ήταν ότ , κάποιοι δεν είαν
ΥΡΩ στις δυόμαι ρες κράτησε το καταλάβει την ένwοια του κλειστού μικρο πρτο Δημοτικό Συμβούλιο του φνου και έτσι ακούσαμε και άλλους θ Δήμου Δράμας, που έγε το μεση, ρύβους από τους χρους στους ατοίους
uépi mglopdoSung pao eOKTray "Noo' ka qurá, uéxpi va auvTovOTOUN
Του Θανόση Πολυμένη
μέσω τηλεδιάσκε - βρισκόντουσαν..
ψης και αυτό .
νουν κυρίως στο δημόσο ταμέα, εν μια κατηγορία από
μέτρων κατά της μετάδοσης του κορω - όλοι οι συμμετέχοντες πέρασαν περίπου
νοού , όπως είναι γνωστό . Προς το 20 λεπτά της ρας, και ο πρόεδρος κ
παρόν πάντως , άτως φανετα, θα υπάρ - Χαραλαμπίδης ήτησε λόγω της κατά στασης να μην υπάρξει η διαδικασία γα
τα προ ημερησίας θέματα που συνήθως
αναγκαστεί να συνεδράσει κατ αυτόν θέτουν οι σύμβούλα και η οποία έγνε
δεκτή. Από την όλη διαδεκασία ατπουσίαζε
Οφελουμε να πουμε πάντως , ότ , παρ' ο δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος, και
όλο που ήταν η πρτη φορά για όλους , σύμφωνα με τον πρόεδρο απουσίαζε γα
και τεχνικούς και υπολλήλους του ουκογενειακούς λόγους στην Καβάλα.
Aν και οι επικρφoλής στη συνέχεια ή
μοτικούς συμβούλους η όλη διαδικοσία τησαν να συζηπηθούν κάποια θέματα, ο
κύλησε καλά και ομαλά χωρίς διαίτερα κ . Χαραλαμπίδης αρνήθηκε λέγοντας
τεχνικά προβλήματα. Τοχαρακτηριστικό πολύ ευχορίστως και όταν λυθεί το προβλημα αυτό ... εννον
τας την τηλεδάσκε ψη.
πράγμα που σημαίνει ότι
προφανς ούτε σε επό
μενη τηλεδιάσκεψη έχει
οκοπό να συζητηθούν
προημερησίας διάταξης
ξουν και άλλες τακτικές ή έκτακτες συνε
δριάσεις, κατά τις οποίες το σμα θα
τις βρείτε , θα δείτε eπάνω και την ετικέτα μας.
Ερωτμενος για τον τρόηο παραγωγής, ο επιχειρημα τον τρόπο.
Δήμουπου βοήησαν καθς και τους δη
Φυσκά παράγουμε και της μίας χρήσης Η διαφορά
Ηδια εταρία το τελευταίο διάστημα έχει ξεανήσει και
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
επιχειρηματίας σημεινει ότι η συνεργασία αυτή ξεκίθέματα.
Νέες υπερσύγκρονες υπηpεσίες
διαγνωσικν εξετάσεων
| σελ4η
ημερησίως διαφόρων τ
σελδη
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnaκόνσης
ηεξΕλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
M'ENOYME
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
EAMH OHMOKPATIA
T ya Tyeies
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tiávca Sinda Gaç ažıómeca,
ye ardpuómvo rpósano
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791/2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα