Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
789-1989
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 28. 04.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:21 0-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6522
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 (T+2)
Στις 29 Απριλίου η δημοπρασία 6μηνων εντόχων
Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικν Χ. Σταϊκούρας
Στα 36,6 δισ, ευρ το κταμείον του χράτους
Στα 10,7 δισεκατομμύρια ανέρχοντι τα διαθέσιμα των Οικονομικό έγκλημα
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε εμπορικές τράπε- η άρση προστασίας
ζες και στην ΤΤΕ, αναχοίνωσε ο Χ. Σταϊκούρας . Στα
10,2 δισ . τα τα ταμειακά διαθέσιμα της Κεντρικης Καθόλου τυχαία δεν είναι
Διοίκησης . Κοιτική στο ΣΥΡΙΖΑ
της α' κατοικίας
ιδιωτν και εμπόρων
σύμφωνα με τον τομεάρχη
Οικονομίας της
ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Νότιου
Αθηνν , Νίκo
Παππά , η επιλογή της χυβέρν ησης να ξεκινήσει την άρση των
ασκντας παράλληλα κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημείω - μέτρων περιορισμού από την
δικα στηρίων . Όπως σημείωσε σε
συνέντευξή του στο Ράδιο Ακρύψος τον Ιούνιο του 2019 , χωρίς τον ειδικό λογαριασμό . αμα της Μαγνησίας, <το νέο
πτωχευτικό δίκαιο , που ετοιμάχυβέρνηση ,
"χουμπάσει" στη λογκή ότι η
ύφεση επιβάλει συγχωνεύσεις
και εξαγορές , που θα λειτοuργήσουν εις βάρος των μικρν
και μεσαίων ελληνικν επιχειρήσεων . Συμπλήρωσε δε ότι.
<η άρση προστασίας της α .
κατοικίας θα αποτελέσει οικονομικό έγκλημα . Δίνουν τα
κλειδιά στον πιστωτή ο οποίος
θα μπορεί μονομερς να ξεκι
νήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης>. Με δεδομένα
τα ελλιπή μέτρα της χυβέρνησης και την απολουθούμενη
στοατηγιή που φέρνει την
ηθελημένη διόγκαση της ύφεσης στε να πεθάνουν οι μικροί
και οι μεσαίοι και να επωφεληθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις
οι οποίες και θα ενισχυθούν με
δημόσιο χρήμα , σημε ίωσε ότι
σήμερα κείναι αναγκαίο όσο
ποτέ ένα μέτωτο λογικής , κοινωνίας των πολιπν και οργα
νωμένης επιχειρηματικότητας,
για την προστασία των σπιτιν
του κόσμου , είτε των ιδιωτν
είτε των εμπόρων και για την
ενίσχυση της οικονομίας,.
Τομέα Β'
Στοιχεία για τα ταμειακά διαθέσιμα της χρας παρουσίασε
στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας ,
Πδεμος ξενοδόμον με
τους τουρ οπερέτ09
σε : η συνολική κδημόσια περιουσίω , από 28 δισεκατομ - επαναλειτουργία των
μύρια ευρ στο τέλος του 2014 , διαμορφθηκε στο ίδιο
Τέλος Μαρτίου, το συνολικό ταμείο ανέρχεται στα 36,6
δισεκατομμύρια ευρ
ONLINE RESERVATION
notion Hodels
Generali: Ειδική επιδότηση
για μικρές επιχειρήσεις
Επιστολή προς τον υπουργό και υφυπουργό Τουρισμού απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων, ζητντας να μεταφέρει στους διεθνείς
tour operato rs την απόφαση της ΠΟΕ ότι τα ξενοδοχεία θα απαιτούν την προπληρωμή του τιμήματος που αντιστοιχεί σε κάθε χράτηση , 7-14 ημέρες.
Εκτός ασφαλς αν το ελληνικό χράτος αναλάβει.
τη δέσμευση να εγυηθεί την κάλυψη των υποχοεσεων που θα προκύψουν από την τυχόν πτχευση κάποιου tour operator, όπως υπογραμμίζει η
ΠΟΕ στην επιστολή .
Η πανδημία covid-19 και τα
περιοριστικά μέτρα για την
αντιμετπισή της, επιφέρουν συμβάλλει στην υποστήριξη
όχι μόνο κοινωνικές αλλά
και σημαντικές οικονομικές
επιπτσεις , αναφέρει η ανακοίνωση της Generali . Το
σύνολο των μικρν επιχειρή
σεων , που αποτελούν τη
ραχοοχαλιά της Ελληνικής
Οκονομίας , έχει διακόψει περίοδο που οι επιχειρήσεις
κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα , με το μεγαλύτε
ρ0 μέρος της επιχειρηματι κής χοινότητας να αναζητά
λύσεις για την επόμενη μέρα
Η Generali, επιθυμντας να
του κλάδου
επιχειρήσεων στις παρούσες
συνθήκες , προχωρά στην
ενεργοποίηση
επιδότησης , αναλαμβάνοντας η ίδια να καλύψει μέρος
των ασφαλίστρων για την
των μικρν
ειδικής
αυτές βρίσκονται σε κατά σταση αναστολής της επιχει ρηματικής τους δραστηριότητας .
Created by Universal Document Converter