Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αδ. Γεωργιάδης: Θα έχει επιπτσεις μια μονομερής ενέργεια για την 1η κατοικία
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5712 Τρίτη 28.04.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Γιατί τρεις
οίκοι αξιολόγησης κέκοψαν
τις προοπτικές
της Ελλάδας
Πλακιωτάκης:
ΥΠΟΙΚ:
>>> TɛA.
>>> TɛA.
Επεξεργαζόμαστε οχέδιο ενίσχυσης
των ακτοπλοϊκν
Παράταξη στις προθεσμίες είσπραξης
ΕΦΚ και ΦΠΑ στα αλκοολούχα
Σε μόλις 48 ρες δυο κποογο
αμματισμένες
κέτοτη κίνηση σπό οκους
εξιολόγησης οδήγησε στο ίδιο
οριβάς ατοτέλεσμα αλλογή|
επί τα χείρω των προοπτικάν
της ελληνικής οικονομίας , ατό
κθετικές
αλλά και διατήρηση της
οξιολόγησης στο ίδιο επίπεδο
με προηγου μένως.
Κόβει σε στιθερόο otlok
Kóßei oe
σε κσταθερέςν,
Όπως είναι φυσικό , δεδομέ
νου του χτυπήμετος που δέχε
ται η οικονομία, με την κίνηση
αυτή αίρονται οι ελπίδες για
νέες ονοβαθμίσεις κα μένει
να φανεί η στάση παυ θα χρα
τήσουν οι οίκοι ότεν υπόρξει
περισσότερη ορατότητα για τις
συνέπειες της πανδημίας στην
πορεία του ΑΕΙ και τα δημοης ληνκής οκονημίας η DBRS
OLXOVO
σιονομκά μεθη Αλωτ Χρηματοδοτικά εργαλεία
παρότι διατυπθηκαν εκτιμήσεις για βοοιά ύφεση, όλοι
επεσήμαναν
μεγάλη αβεβαιότητα για την
εξέλιξη των πραγμάτων.
Επδύτηση της εργαίας
ζητούν οι ξενοδόχο
ότι υπάοχει
DBRSY
Η αοχή έγινε την Πέμπτη . Ο
οίκος Fitdh αιφνιδίως εξέδωσε
ένθεση για τη χάρα μας με την
οτοία διατήρησε την αξιολόγ
ηση στο  είναι πλέον οι εκπιμήσεις τωνοίκων αξιολόγησης
σε ότι αφορά την πορεία του
ΑΕΠ Η ύφεση φέτος θα είναι
σαρωτική και με τα έως τρα
δεδομένα ένα μόνο μέρος των
απολειν θα ανακτηθεί το
και συνεργάτες , η οποία μάλι στα απορρόφησε και τα δυσβά σταχτα φορολογικά βάρη που
Στην απόφαση να
βαθμίσει το outlook της
ελληνικής οικονομίας σε
κσταθερόν από θετικό ,
όπως ο οίκος Fitch το βράδυ
της Πέμπτης, προχρη σε ο
καναδικός οίκος αξιολόγ
ησης . Διατήρησε ωστόσο την
αξιολόγηση σε
UTOιδιωτικές επενδύσεις που μόνο
για ανακαινίσεις ξενοδοχείων
φτάνουν το 1 δισ. ευρ το
Όπως εξηγεί μετά την τελευταία αναθερηση, το ξέσπα
σμα του κορωνοϊού οδήγησε
oɛ lockdown xal to Xoovoδιάγραμμα και η ταχύτητα
της εξόδου παραμένουν αβ Baia.
2021.
Η itch προβλέπει ύφεση
8,1% του ΑΕΠ φέτος καυ μερ
κή ανάιαμψη το 2021, με το
ΑΕΠ να αυξάνει καπά 5,1%.
Η S&P εχιμά ότι θα φτάσει
στο 9%, εν από την πλευρά
της , η DBRS εκτιμά ότι οι
οπλειες θα περιοριστούν στη
ζνη του 5%.
να ξεπεραστεί η δεκαετής ρίση
και να επιστρέψει η χρα στην
ανάπτυξη, στηρίζοντας τα δημόσια έσοδα και την απασχόληση ,
όπως ευρέως πλέον γίνεται αποδεκτό.
3 (low).
Created by Universal Document Converter