Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

28

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5416

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΤΑ∆ΙΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
n Πότε ανοίγουν τα καταστήµατα
n Για ατοµική προσευχή οι Ιεροί Ναοί
n Σχολεία: Προτεραιότητα
στους µαθητές της Γ’ Λυκείου
n Στις 9 Μαΐου οι εκδηλώσεις
για την Πρωτοµαγιά

∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (6 µ.µ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Προ των πυλών
η έξοδος...
ΣΕΛ. 9

ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Υποχρεωτικά
µε µάσκα

17 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ
ΣΕΛ. 3

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Αχαΐα: Η πρώτη
που επλήγη
ΣΕΛ. 4

«ΒΡΟΧΗ» ΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Χορός...
αναβολών

σε γάµους και βαπτίσεις
n Οι πολίτες προτιµούν να µεταθέτουν

n Μιλάνε στη «Γ» επαγγελµατίες

τις ηµεροµηνίες, περιµένοντας την επαναλειτουργία της Πάτρας, περιγράφοντας την
των εκκλησιών και τις... καλύτερες µέρες
αρνητική οικονοµική διάσταση
ΣΕΛ. 8

ΕΝΩ Ο Α. ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ
ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΑΠΟΧΗ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΤΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Και ο Πολάκης
υπέρ Γρηγόρη!

Ανασφαλής
η λειτουργία

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΑΝΕΟΣΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:

Το 85%
αισιοδοξεί
ΣΕΛ. 13

«Απελευθερώθηκαν»
Νότιο Πάρκο και Πλαζ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΣΕΛ. 16

Συµφωνία…
λόγω τιµής!
ΣΕΛ. 12