Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
IPAINHalagr
ΚΙΛΚΙΣ
E AAAE
MENOYME
eidisis.gr
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλ κίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τρίτη 28 Απριλίου 2020-έτος 210-ISSN : 2654-0533-αρ. φύλλου 5087 0,50 ευρ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1942-2020
Ο ιατρός με την αδούλωτη Ψυχή
Πάνδημη συγκίνηση από τον χαμό του γιαΤρού γυναι κολόγου Λεωνίδα Τριανταφυλ
λίδη.
Ποταμός συλλυπητη ρίων μηνυμάτων και
δηλσεων από τους βουλευτές Ειρ. Αγαθοπούλου και Γ. Φραγγίδη, Τον Δήμαρχο Κιλκίς
Δ. Κυριακίδη, τον πρην βουλευτή-υπουργό
κ. Κίλτίδη, το ΚΚΕ, Τον Κίλκσιακό , Τον Ιατρικό
Σύλλογο, την ΕΠΣ Κλκίς, τους παλαίμαχους
Κιλκισιακού, τους εργαζόμενους της μαιευτικής κλινικής
eidisis.gr
σελίδα 2 & 3
Tablets σε μαθητές για
την εξαποστάσεως διδασκαλία
Στο Δήμο Κιλκίς
Αντιπλημμυρική θωράκιση
με δεκατέσσερα έργα
σελίδα 7
Δήμος Παιονίας: Πρόσκληση
συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστν και Προσφύγων
σελίδα 5
113 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
του ΟΑΕΔ στο Δήμο Κιλκς
σελίδα 5
Ξεκίνησε το πρόγραμμα
καταπολέμησης κουνουπιν στην Παιονία
σελίδα 5
σελίδα 6
Διανομή τροφίμων σε 367
κατοίκους της Παιονίαςν
Προδημοσίευση από το πό έκδοση βιβλίο
του Χρήστου Γκόλιαρη
Κύπρος 1945-1974, Κρυφές
πικρές αλήθειες
Χρήστος Γκόλιαρης
ΚΥΠΡΟΣ 1945-1974
ΚΡΥΦΕΣ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Ο Χρήστος Γκoλαpη, γνήBrae onç lippec to 1947 xai ans ro
1901 ζο μετην απογίν ό του σιο Κιν
iç Eirai auvteluiyo deenahac ea
BeTiheor yo roko pova Iyahnos
Συβολο ρεκ βέλμος nakuns
ntiç en ipoinraptvog ms nE N
Kakeiç Eyer ouyypéụo Bikia noidoyu
myevned opts nriora yov ipkpan
or noidopoya pekakoynd o kayore
Anó ta 1978 ooyaketret xa a ro
ouvbwahisuó, ouwtypoie & tvov
ani npeyepvm ka Beyirov opya
uons n Nadeioc, 1a onoio
Opoasimeav c arianoya ivruta.
Teheuraia coyoheira pe bor pa,
1oropntu nipgopivos, nou ukopo
popr. oç delko eprpepiker, nepro
Ένα αnλό ισιορικό ββία
OMATIC PLANTS
EKAOEEI
O AKYITHI
σελίδα 4