Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
AOTOZ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.746. Τιμή 0,60 Ε. Τρίτη 28 Απριλίου 2020
rpapeía: 0. TaBENMa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λίγο πριν ξεκινήσει η υπό όρους σταδιακή άρσητων απαγορεύσεων. .
MPATOMATIA ME METPA NAEXA!
Ο Στις 9 Μαΐου ο εορτασμός . Ανιδράσεις από το ΚΚΈΟδιακεχριμένος νομικός Μι Μορισέτις αποκολύπτει μέσω του Λ.
Το Εφετείο μόνη διέξοδος για
τα Κληροδοτήματα Ιωαννίνων!
ΟΠΕΙΑΣ (κβ. επρόσυπος : Δεν πρέτι α υπάρξει πουγίμομα.
Eος Τς 5 Μαϊου αρυθμίσεις σε παραλίμνιο Ιωαννίνον- δασύλλο Φρόντου
. Μι δεδομένο όι η χρα
δεν μπορείνα μείνει για πάντα σε
dockaown, έχει ξεκινήσει η ανt
στροφη μέτρηση για ην άρση
mων mεpιοριστικν μέτpων, αφού
Όπως απέδειξε η περίπτωση Του Ζάππειου, μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να
επιλύσει ορισπικά, μετά σπό προσφυγή, το πρόβλημα της διαχείρισής τους
. Ανφελες οι προτροπές προς Πρόεδρο Δημοκρατίας και Κυβέρνηση. . .
PENOP TAZ
όμως περόσει και το Τριήμερο της
Πρωτομαιάς , που θα είναι και Το
τελευταίο ακρας Τεστ για m μετά βαση στην επόμενη μέpα.
Και μπορεί να έχαι ξεκινήσει για
τα καλά η συζήτηση γα το πς θα
. Πολύχρονο, και πεισματδες είναι οι αγνες ενσεων πο
Ατν και πνευμαπκν ανθρπων της πόλης Των ωννiνων ο
oποίο έχουν στόχο να αλλάξει το
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ανα αποφευχθεί μια
μαζική μετακίνηση των πολ.
τν Το Τρήμερο Του Πάσχα
αναμένεται να αυξηθούν οι
ελεγχο, Της ELAΣ στο εθνικό
και εnαρχιακό οδικό δίκτυο .
επανέλθουμε στην κανονικότημα
σήμερα το απόγευμα (5 μ.μ.) ο
Αρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης
Βα παρουσιάστι το σχέδιο της
Κυβέρνησης-ωστόσο οι επόμενες
μέρες μέχρ κι Τς 4 Μαίου θα είναι
καθοριτικές. Τα περοριστικά μέτρα
όχι μόνο ισχύουν στο ακέραο, αλά
ενοψα και Του τρημέρου Τς Πρω - : Τα ανακοίνωσε χθες ο Σωτήρης Τσιόδρας
Τομαγάς αναμένετα να αυστροποιηθούν , στα πρότυπα των ημε
ρν του Πόσχα, προκεμένου να α
Μετά την άρση των μέτρων...
καθεστς διαχείρισης rων παλαι ν Κληροδοτημάτων και rων
Σχολικν Περιουσν, περνντας από τα Αγαθοεργά Καταστή
ματα της Μητρόπολης σον Δήμο
lwavvTÚv.
Υποχρευτική θα εναι η χρήση
μάσχας σε κλειστούς χρους
Με την
UnoxprwTIκή χρήση
| μάσκας, σε
Κλειστούς
χρους , θα
yive n Em|στροφή στην κανονικότητα,
σύμφωνα με όσα είπε κατά τη
διάρκεια της χθεσινής ενημέ !
puons, o EKTpó- - 11n oek.
Στην αίσα δικαστική κατάληξη της περ πέτειας του Ζαππείου μπορεί να βρεθεί η
οριστκή λύση και για η διαχεριοη:
Κληροδοτηράτων Ιωαννήνων, τονζει ο Μχα Μαρταέκης (ένθεη φωτό
Δεκαεπτά νέα κρούσματα στην
Το με μοn τελική ευθεία για την άρση των μετρων
των πολπν. Δεν αποκλείεται λο----------------------------------------πόν να στηβούν μπλόκα στα σημεία
εξόδου Των μεγάλων οστν κ
ντρων προς την επαpyίa, εν εξετά- : VΜε 20 άτομα θα λειτουργήσουν οι Κινητές Ομάδες
ζετα η επανοφορ .
νΠαραμένουν δύο οιασθενείς στην Ήπειρο
Αγνες όμως που μέχρι σήμερα δικοστικής οδού και στην περίπτωσή
δεν απέδωσαν αποτελέσματα κι αυτό
επείδή, όπιως αποδεικνύετα, όσοι δνουν τη μάη γα τα Κληροδοτήματα άpθρο του ( ea δημοσευθεί στον αυ χυπούν τελικά λάθος κπόρτα . Η poνό nΛ) ο Ηπερτης διακεκρ αλαγή συτή δε μπορεί να γνει με
παρεμβάσεις πολτειακν cρχόντων Μιχαήλ Νι. Μαρτσάκης βοσιζόμε ή κυβερνηικν στελεχν , ούt με νος στο προηγούμενο που δημουpνόμους , αλλά αποκλειστικά μέσω της γεί η πρόσφατη απόμας μέσω του Εφεπίου Ιωσννiνuν!
Αυτό τουλάχιστον επσημαίνι σε
11n aeh.
. Με τα βλέμματα
να είναι στραμμένα
στην σταδιακή επαναφορά της κανονικοη
τας και rωv μέτρων
προστασίας που πρέ.
πει να λαμβάνονται,.
τα νέα από η χθεστνή
ενημέρωση ου Καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιό
δρα κινούνται προς
η θεπική κατεύθυνση.
Τα νέα κρούσματα ανήΑθν σε
17 από τα οποία τα 12 σχετίζοντα νεχροί ουθηκαν κα 1η σελ
μένος δικηγόρος Παρ 'Αptίω Πάγω
Εξαπίας του κορωνοίού που έκλεισε τα σύνορα
Η Αλληνική ύπαιθρος. . ξέμεινε
από Αλβανούς εργάτες γης!
ν Μύνο για την Καντρική Μακδονία ούνται άμεσα 7.000 άτομα.
Ηπαράταξη του Γρηy Γίκα καταθέτει .
Προτάσεις για τη στήριξη των
επενδυτν- εταγγελματιν!
Μέσω ΥΠΑνΕΚ Αναπτπυξιακού , Προγραμμάτων Επιχειρίτας
STENHU
. ο παρενέp γεες από την επέ
λαση Του κορωνο
ού άνά ς χρες
μΕήδη γνωστές πηγές μόλνσης Ο.
Sev érouv
Kleíoipo
TOv ouvópav amó
Tv Ellása kau aálles yaipes
προκαλεί , πρόσθε Ο Ηπειρπης πρ. Πρύτανης του Πανεπ. Αθηνν επισ μαίει.
ΚΩΝ. ΓΑΤΣΙΟΣ: Μια Ευρπη
του κβλέποντας και κάνοντας!
. Η επάνοδος σε μία νέα
κανονικότητα δε θα είναι εύκο
λη, ειδικά για την οικονομία και
ης επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί σφοδρά από την παν
δημία Του κορωνοίού θα σ.
παιτηθούν λοιπόν και χρημα
Τοδοτικά εργαλεία yα τη
στήριξή τους και γενικότπρα η
δημιουργία ενός ευνοίκού ε.
πενδυπικού περιβάλλοντος για
όλους , στε να πάρε πάλι
μπρος η φμηχανήρ.
Στο πλσο αυτό , η παράταξη
του Γρηγoρη
λιμήρο με ανακοίνωσή mς διατυ
πνε μία σειρά από προτάσεις , με
γνωμανα, όπως Τονίζα, αποκλεστ
κά και μόνο το συμνα εστάζεται ΕΡγατν που κάθε χρόνο απa στην αδονμία άφιξης Αβανον σολούνται, σε αγροnκές εpγoσες και ειδικά το επόμενο δά νArολμηη Κιβρνηση, χατά τον υπον. του ΚΙΝΜΛωaννίνων
. Τη στάση mς Ευρπης ό
σπημα στη συγκομιδή φρούτων : σον oφορά τα οικονομικά μέτρα .
ΕΠΙΚΑΙΡΟ
omv Kevrparf Ma- - 11noek.
για την ατμετπιση τoυ κορωνοίού σχολιάζα με γραπτή δήλω
σή ου ο m. Πρύτνης Του Οικο: νομικού Πανεπιστημίου Αθηνν
και υποψ βουλευτής bωaννίνων
Του ΚΙΜΑΛ Κωννος Γάτσιος
Αναφερόμενος στην πρόσφατη
Σύνοδο Καρυφής ης - 11η σελ
Αγωνία για την
επόμενη μέρα .
Oi Bacurai átoveç tou aEbiou
EvÍCZUonç TwN KUnVorpópUN
DEA. 12
Euç 15 Maiou n dióbean
1 Γκiκα eίσχuρό Επιμε
> Too ATENOY KOAEMITA,
ONOVooldyou
ETgeaaiou eépuavenç
GER.12
ITH ZERAA 4
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΛ.>
Στο φουλ ομπχανές ενμέσω καραντίνας
Ριζική ανακαίνιση στο
Κλειστό της Λιμνοπούλας
- Π δήλωσε στον "ν ο αντιπρόεδρος Χ. Λαάνης
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΟμΕΙΣ
Μνημεία από τη θηριωδία
των φασιστν Τσάμηδων!
Η δημουργία καντίδοτο
στην πανδημία και την κρίση!
> pάpei ΕΩΡΠΟΣΔΚΑΨΑΛΗΣ
> Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΚΑΛΗ
Καθηγητής- πp. Πρότανης Πανεπ. lωαννίνων
. Θλίμη και πόνος καταλαμβάνει την Ψυχή κάθε πολιτσμέ
νου ανθρπου, όταν παρακολουθήσει νideo στον στότοπο
Εpirustv.news με θέμα Παλιά Σαγιάδα Το μαρτυρικό χωριό
κοντά στα σύνορα ( 25-42020/12.02) του κ . Λάζαρου Τσάτσου .
Το εξαιρετικό ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτό.
video παρουσιάζει την τωρινή εικόνα από την καμένη Την 23η
Αυγούστου 1943 από τους ισλαμονα φασίστες Τσάμηδες και
Τους ούννους.Γερμανούς της Μεραρχίας ΕΝΤΕΛΒΑΣ παλιά
Σαγιάδα . 0 pεαλισμός της εικόνας μιλάει από μόνος -4ησυλ
. Στο φουλ, είναι
οι μηχανές και εν μέσω
καραντίνος σε χρους
Του ΠΕΑκι με η Δο .
κηση να εργάζεται πuρετωδς , έχοντας προβεί σε ενέργεες, έσ
στε ν αλλάξουν όψη
οι αθλητικοί χροι
Aυτό το διάστημα
βρίσκοντα
. Είναι γεγονός ότι , παρακολουθντας κανείς
όλα όσα συμβαίνουν στον κόσρο, αναφορικά με
την πανδημία που μαστίζει την ανθρωπότητα , όχι
μόνο αναθεωρεί διάφορες σπόψες που είχε μέχρι
σήμερα , αλλά προβληματίζεται, παράλληλα , γιατο
αύριο Τόσο σε προσωπικό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό και εθν
κό επίπεδο .
Διατστνει ότ μεγάλες χρες και παγκόσμες δυνμες, οι
οποίες μέχρι πpν από λίγο καιρό διαφέντευαν ολόκληρο 7σλ.
11noeh

Τελευταία νέα από την εφημερίδα