Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθηημερινή Εφημερίδα ms Hneiρoυ-Ιδρυτήs Ευθ. T2άλλαs-Έτos 980-Αρ. Φύλλου 24798-Τρim 28 AΠριλίου 2020-0,00 e
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
OIKONOMIA
ΔΗΠΕΘΙ
Και στο Ποδόσφαιρο
Περιμένουν το διάγγελμα
Μέχρι 15 Μαΐου
το Πετρέλαιο θέρμανσης
Παίρνει σειρά
το ΧAηλητήριον
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 4
Οικονομικά
τα κίνητρα
Σταδιακά , συγκροτημένα και με ληρονομιάν τη διατήρηση αποστάσεων και μέτρων ατομικής υγιεινής και
Προστασίας θα αρχίσει από τη Δευτέρα 4 Μαΐου η αντίστροφη μέτρηση για να πάρουμε τη ζωή μας Πίσω
αΠΡΟΓΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Σε οικοναμικά αυμαέροντη και όχι
σε πολικούς λόγους onoδ5ε1ο δ
οικηυής του Παντηστημιοκού Νoείοu Βοσλης Τοίκορης τη με ροληητκή αντιμε τηση σε βάρος
tou NINI and to unoupyelo Yyelaç
και την 6 Υγειονομική Περιpέρεια.
σε ό,ι σφοά τις Προσλήψεις.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Η βιασύνη
δημιουργεί υποψίες
Γενιευμέας αντιδράσεις συνα ντά η κατάθεση Προς ήφιση , anό
το υποuργείο Περιβάλλοντος και
Eνέργειος , νομοσχεδίου γα ον εκσυρpρονιομό της nεριβολλοντικής
νομοθεσίας εν μέσω nαvorημίος κι
με τη Βουλή ουσιηστικό λειστή .
ΣΕΛΙΑΑ 5
Στον χρόνο και τον
τρόΠο Που θα ανοίξουν
τα σχολεία εντοπίζεται
το ενδιαφέρον
των σημερινν
ανακοινσεων του
Πρυθυηουργού
και των υπουργν
Σημάδια κόπωσης
των Πολιτν
Που έσπευσαν να
χαλαρσουν τους
Περιορσμούς Πριν
την ρα τους , με την
Αστυνομία να κάνει
τα στραβά μάτα σε
Πολλές Περιπτσεις
Βλέπει σχέδιο
συρρίκνωσης
Πισωγύρισμα στο έτη 2013-2014
χορακηρίζει η ΕΛΜΕ Ιωοwiνων to
νομοσκέδιο του υnουργείου Πο δείης, nou τέθηκε σε διαβούλευση ,
ως ηρος την επαγγελματική εκno .
beuon.
ΣΕΛΙΔΑ 5
K. ΓΑΤΣΟΣ
ΚΒλέποντας
και κάνοντας ω
η Ευρη,
κάτολμην η Ελλάδα
EEAIAA 3
Βyαίνει
από τη ΜΑΦ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δηλητηριασμένα
δολματα
στα Σερβιανά
Πρόταση ανίχνευσης
του κορωνοiού στα λύματα
ο οδηγός βουνού
Μισενδιαμέρουσα πρότοση, με στάχο και οι μικονικο να ουβλουν
με ης γννες τους στή διοχορon της naνδημίος, καιθεοεη ξνω κό
Πρωτοβουλί Maνικνο καλάντας τη δια κού συ επτporή τoυ τμήματος
Hπείρou τou Τεχνκού Εημελητηρίου να οολόβα ηpωτοβαυλα για τον
ανοnομό μας επδημιολογκής μελέτης , βοσσμένη σε δείγματα σπό
υλύματαnou καταλήγουν στους βιαλογικούς καθαρισμούς. Η εξξιαση
των λυμάτων μπορεί α rρασφέρει οπμανικό στοιχεία και στο naρελόν
brουνδεμοσιευθεί aπoτελέσμοτο που σε ορούν, po παpόδειγμα, mχpήn
μαpμάκων σπό ταν πληθυαμό, εν, σε ό παραρά ταν καρωνείό, ονίστιxgμελέτες έγνον ηρόσφατα σε χρες του Εξωτερικού
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ό και καλύ τερα είναι
μέρα με η μέρα τα νέα
για mν κατόστοση ue
υγείας των ασθένν nοu
νοσηλεύονται στο Πανε
nιστημιοκό Νοσοκομε
lωαw/νων και οι onoo
εκονδιαγνωστε! θετικοί
στον κορωνο.
ZEAIAA 3
Ακολουθήστε
LOV «H.A.» Oto
Twitter.
ΣΕΛΙΛΑ 3
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κατέθεσαν Προτάσεις, άκουσαν τις αγωνίες
@Agongr
ΣΕΛΙΔΑ 4