Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Όλα τα σενάρια μείωσης της προκαταβολής φόρου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
*H NAYTEMIIOPIKH
771234 "567119
Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 / τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.208
Όλα τα σενάρια μείωσης
της προκαταβολής φόρου
EXCLUSIVE REPRESENTATIVE IN
GREECE AND CYPRUS OF
NEMONTOWA
BWTS & SCRUBBERS RETROFITS
DIGITAL CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL
tel: +302104181833 / email: [email protected]
IIpOkat
Covid-19: Στόχος του ΥΠΟΙΚ ο Περιορισμός βαρν για επιχειρήσεις- επαγγελματίες
στο 50% ή ακόμη και κάτω από το επίπεδο του 50%
οικονομίας n απότομη, δραματική επιδείνωση της
οικονομικής κατάστασης της συντριπτικής πλειονό
τητας των επιχειρήσεων στη χρα μας και η μεταΣημαντική μείωση uς Προκαταβολής φόρου ε
σοδήματος Που θα κληθούν να καταβάλουν φέτος ειδικά για όσες επιχειρήσεις , επαγγελματίες και αυγια τη χρήση του 2020 Περίπου 1.000.000 επιχε
ρήσεις , ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαΠασχολούμενοι εξετάζει η κυβέρνηση. Στόχος είναι ο πε
ριορισμός των επιπτσεων ης κρίσης του κορονοίού τομέτρο της μείωσης της Προκαταβολής φόρου και
στη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων,
οι οΠοίες υπέστησαν οικονομικές ζημιές από το
lockdown. Οι εισηγήσεις Που εξετάζονται Προβλέπουν
μεισεις στον συντελεστή υπολογισμού της προ - Προσπων από το 24% στο 20%, είναι ότι αυτή τm
καταβολής φόρου από το 100% του κύριου φόρου στιγμή θεωρείται ως μείζον Πρόβλημα της ελληνικής φόρου εισοδήματος για m χρήση του 2020. σελ.5
τοαπασχολούμενους υπέστησαν ξαφνικά μεγάλου
ύψους οικονομική βλάβη Που απειλεί άμεσα τη βιο - τροπή των Περισσοτέρων εξαυτν από κερδοφόρες
σιμότητά τους. Ο λόγος για τον οποίο Προκρίνεται
Control Power Services
Tel: 210 6728890, e-mail: [email protected]
το 2019 σε ζημιογόνες το 2020. Αντατος κυβερνητικός
Παράγοντας επεσήμανε μάλιστα χθες στη N ότι το
την ίδια ρα Παραμένει στον πάγο η εισήγηση Πρόβλημα πλέον είναι οι Πολλές ζημιογόνες και όχι
για Περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολογίας
των κερδν των εταιρειν και τωνλοιπν νομικν ξεκάθαρα την κατεύθυνση προς την οποία κινείται
οι ελάχιστες κερδοφόρες επιχειρήσεις, δείχνοντας
C SCORPIOS
ηκυβέρνηση, δηλαδή τη μείωση της προκαταβολής
Security Services
210- 8070 427
2295 0-367 00
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Αναβολή .. πτήσεων
12 SOS στις δηλσεις
ιδιοκτητν ακινήτων
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Κόκκινο συναγερμό
KÓKKIVO
To 2021
χτύπησαν οι ξενοδόχοι
Πς θα συμπληρωθεί στο ΤΑXISnet το E2
Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι ξενοδόχοι
σε όλη τη χρα, εν μετρούν τις επιπτσεις
από την ανδημία του κορονοίού . Η πτση της
τουριστικής κίνησης αναμένεται να ξεπεράσει
το 50% σε σχέση με πέρσι . σελ . 11
Η πληση του 30% του ΔΑ
Η ιδιωτικοποiηση 23 Περιφερειακν αεροδρομίων
Η λειτουργία των υδροπλάνων
Πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι Που απέκτησαν το
2019 εισοδήματα από ακίνητη
περιουσία θα Πρέπει φέτος να
συμπληρσουν και
να υποβάλουν ηλε
κτρονικά στο σύστημαΤΑXISnet πρτα
το έντυΠο Ε2, Που φέ
ρει την ονομασία μισθσεις τύπου
καναλυτική κατάσταβραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
(μέσω Airbnb κλι) Πρέεινα δη
λσουντα ποσά των εισοδημάτων
αυτν συγκεντρωτικά ανά ακίνητο
στη στήλη 16 του ενΕπανεκκίνηση της αγοράς
τύπου Ε2 με τον κο
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Παραδοσιακές
μισθσεις
ακινήτων και
δικό 60. Όσοι απέκησαν εισοδήματα
από βραχυχρόνια
υπεκμίσθοση ακινή
των (μέσω Airbnb
κλπ) οφείλουν να δη
λσουν τα εισοδήματα αυτά συγ
κεντρωτικά ανά ακίνητο, επιλέ
Αρθρο του Τζιμ 0 Νιλ
Πρην Πρόεδρος της Goldman
Sachs Asset Management
Airbnb
Επικίνδυνος
περισπασμός
οι κατηγορίες για
τον ρόλο της Κίνας
στον κορονοίό
ση για τα μισθματα
ακίνηuης Περιουσίας, και κατόν
να συμπληρσουν και να υπο βάλουν το βασικό έντυπο της φο
ρολογικής δήλωσης, το E1,Όσοι
από τους φορολογούμενους αυ τούς απέκτησαν εισοδήματα από
Τον Σεπτέμβριο
Ο διαγωνισμός των άγονων αερογραμμν
Υοντας τον κωδικό 61 στη στήλη
16 του Ε2. ΗΝ Προσδιορίζει τα
12 SOS για τις φετινές δηλσεις
των ιδιοκτητν ακινήτων . σελ3
σελ 15
Περισσότεροι Τα μέτωπα
δικαιούχοι
για το επίδομα των ελληνικν
των 800 ευρ τραπεζν
Πόσο βαριά
χτυπήθηκαν
οι ΑΕEΑΠαπό
Tov Covid-19
Αρθρο του Μοχάμεντ
A. ΕλΕριάν
Επικεφαλής οικονομικός
σύμβουλος της Αllianz
Η διάσωση του
αναπτυσσόμενου
κόσμου από
TOv Covid-19
Έως 28/4οι αιτήσεις
Πρτος στόχος η κεφαλαιακή ισχύς
15% τα ετήσια έσοδα
Εργατο
Διευρύνεται το Πεδίο των δι
καιούχωντης αποζημίωσης ειδι
κού σκοΠού των 800 ευρ , σύμ
φωνα με νέες ΚΥΑ, οι οΠοίες εκ
δόθηκαν 24/25 Απριλίου, λίγες
μόλις ρες μετά τηνψήφιση από
τη Βουλή του ν. 46842020, με uν
κύρωση της ΠΝΠ για τα μέτρα
αντιμετπισης της Πανδημίας
του κορονoϊού COVID19), σελ. 4
Οι προτεραιότητες των ελληνικν τραπεζν αλ
λάζουν στο Πλαίσιο τmς Πανδημίας, Που μεταβάλλει
Προγραμματισμούς, διαφοροποιεί άλλους και εντέλει
διαμορφνεινέες συνθήκες για τα ελληνικά πιστωτικά Δύο
ιδρύματα . Οι τράπεζες ως Πρτο μέλημά τους έχουν
όλες εκείνες τις ενέργειες που θα τους εξασφαλίσουν σεςον
την επόμενη μέρα το λιγότερο δυνατό κόστος, με τιν
αρχή να γίνεται από τα κεφάλαια. Μάλιστα .
αυτήν την κατεύθυνση ιδιαίτερες διευκολύνσεις-προ
σωρινού χαρακτήρα- προσφέρει η ΚΤ. σελ 6
Απλεια μέρους των ετήσιων
εσόδων τους , τουλάχιστον έως
15% , θα υποστούν φέτος οι
ΑΕEΑΠ από τα καταστήματα
του χαρτοφυλακίου τους για
τα οΠοία έχει επιβληθεί μεί
ωση του μισθματος κατά
40% μετά το αναγκαστικό κλεί
σιμό τους, εξαιτίας του κορο
νοίού. σελ. 12-13
oEr. 10
ΛΟΓΙΚΑ
χαμένες
6+1 BHMATA
ΠΡΟΣΤΗ ΝΕΑ
KANONIKOTHTA
θα μετρήσει
η κρουαζιέρα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
  Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Κουμουνδούρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς επιχειρούν 9…Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Θέμα αρχής, ο γερμανικές αποζημιώσεις» λέει το υπουργείο Εξωτερικών
  Η Βαρσοβία εντείνει τις πιέσεις προς το Βερολίνο διεκδικώντας το ποσό των 1,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ για πολεμικές αποζημιώσεις. Κατά την πρόσφατή επίσκεψή του στη γερμανική πρωτεύουσα ο Πολωνός υφυπ. Εξωτερικών…«Θέμα αρχής, ο γερμανικές αποζημιώσεις» λέει το υπουργείο Εξωτερικών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Φωτιές στην περιοχή του Σχιστού από Ρομά
  Το απόγευμα της Πέμπτης σημειώθηκε ένταση στην περιοχή του Σχιστού στον Κορυδαλλό λόγω διαμαρτυριών νεαρών Ρομά για τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που γνωστοποίησε η…Φωτιές στην περιοχή του Σχιστού από Ρομά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την σύνδεση του λιμανιού με τέσσερα λιμάνια της Β.Ευρώπης
  Τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα τέσσερα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης: Σαουθάμπτον (Ηνωμένο Βασίλειο), Αμβέρσας (Βέλγιο) Ρότερνταμ (Ολλανδία) και Αμβούργου (Γερμανία), γεγονός που του δίνει…Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για την σύνδεση του λιμανιού με τέσσερα λιμάνια της Β.Ευρώπης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος
  Η αλλαγή στις προτεραιότητες  για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των συστημάτων υγείας ώστε να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε αυτές που θα προκύψουν στο…Συνέδριο: Το μέλλον του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα επί τάπητος - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ