Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΟ
ΤΕΛΟΣ
"-μ8Tιςχαμηλότερες ΤΙΜΕΣ
HMEPHTIEE
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ίσελ.21
Τοχ. Γραφείο
N. ΩΝΑ
Αριθμός Αδείας
Hellenic Post
ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΓΚΥΡΑ και με ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2710769
ΚΑΙΡΟΣ σεh.21
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΝΤΥΠΟΥ
REGIONAL
CRegional MEDIA
AWARDS
To MONAAIKO
Boußɛio
δόθηκε για το
syneidisi.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΣΗ
Media
AWARDS '19
SILVER
Όμιλοs Media AΝΤΩΝΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
• www.syneidisi.com
ΕΤΟΣ 180 ΦΥΜΟ 42290 ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΟΥ 2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ . ΤΙΜΗ ΦΥΜΟΥ 0,05ε
Website
10:28
14,3KB/s O .
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Μετάβαση σε φαρμακείο
Μετάβαση σε εν
ή επίσκεψη στον γιατρό λειτουργία κατάστημα
προμηθειν αγαθν
ο Δημοτικό Συμβούλιο
Πειραιά συνεδρίασε με
τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ενέκρινε τις
απαλλαγές τελν και τις οικονομικές διευκολύνσεις για δημότες Που διαβιούν και
ασκούν επαγγελματική δραΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δημιουργήθηκε
η Πρτη Δημοτική
Εφαρμογή
αΜένουμε Σπίτη
ΠΡΟΣΩΠ0
στηριότητα στην Πόλη.
Τα μέτρα κοινωνικού σκοπού
Που εγκρίθηκαν έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση και τη στήρίξη όλων όσοι Πλήττονται
από την Πανδηημία του κορωvoioú.
>> ΣΕΛ.3
στημάτων κατά περίπτωση.
- Αναστέλλεται η Πληρωμή των
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τροφείων στους παιδικούς σταθεπικαιροποίησε μεταξύ άλλων μούς του Δήμου από 1 Μαρτίου
και μέχρι τη λήξη των μέτρων και
- Απαλλαγή από το αναλογούν την έναρξη λειτουργίας των δοενιαίο ανταποδοτικό τέλος κα- μν . Τροφεία τα οποία έχουν
θαριότητας και φωτισμού των ήδη καταβληθεί για τον μήνα
καταστημάτων, για όσο χρόνο θα Μάρτιο με αίτηση των δημοτν
έχει επιβληθεί παύση λειτουρ- θα επιστραφούν αχρεωστήτως.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για απαλλαγές τελν και
Απαλλαγή από τα αναλογούν- οικονομικές διευκολύνσεις, στο
τα τέλη κατά ληψης κοινοχρή- site του Δήμου Πειραιά , στον
στων χρων , για το χρονικό εξής σύνδεσμο: https://pi διάστημα ισχύος των μέτρων raeus.gov.gr/hlektronikes-aithΟ ΗΜΟΣ ΑΓΑΛΕΩ ΕΝΙΣΧΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΛΑΣ
τις παρακάτω αποφάσεις:
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΤΥΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Aínãa
στους δημότες
γίας των καταστημάτων κατά περίπτωση .
>> EEA. 2
Κατ' οίκον διανομή
εκατοντάδων
γευμάτων
Παύσης λειτουργίας των κατα - seis/.
>> ΣΕΛΛΑ 3
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΗΑΡΧΗ
ΑΝ. ΑΤTΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΗΑΡΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αμεση ολοκλήρωση
της Δομής Υγείας
Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
του Δήμου Περιστερίου
KAHBO
Πολιτιστική
αξιοποίηση του Πλούτου
tης περιοχής
CHMOTIKA IATPEIA
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
>> EEA.3
>>EEA. 2
Ζητά εκ
Ο Δήμος
Maħańvng
Τρόφιμα
Gɛ 2.000
NORÍTEG
m-MNEP
A HMOE
FAYOAAAE
1llom
hillowe
4EX 2020
ATABL
Μέσω του δημοτικού κοινωνικού
Παντοπωλείου Γλυφάδας
>> ΣΕΛ. 3
2XA202
REPIOAIKS
Kadvertising
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
27-04
9 772623 491008"
ISSN 2623-4912
>>EEA.2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα