Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tipń 0,60 EYPO
ΣΑΒΒΑΤΟ 25
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
AP. OYAAOY 27525
Νέες ρυθμίσεις
για την Προστασία
της Α' κατοικίας
Συλλογική δράση μέσω του
Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού
Εως την άλλη Παρασκευή θα υπάρξουν ανακοινσεις από την κυβέρνη ση
για το πλαίσιο προστασίας της α' κατοικίας , το οποίο λήγει στις 30 Απριλίου , όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας. Οι ανακοινσεις
αυτές , είπε, θα έχουν χαρακτηριστικά υπευθυνότητ ας και κοινωνικής δικαιοσύΣχεδιάζει Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
νης .
Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε
νέο κύκλο παρεμβάσεων στην οικονομία,.
ο οποίος θα στοχεύει πρωτίστως στην εν σχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
( κεπιστρεπτέα προκαταβολήν, πληρωμή
τόκων ενήμερων δανείων Μαΐου - Ιουνί
ου) που θα επαναλειτουρ γούν , και χωρίς τα χαρακτηρι
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ( ΠΔΠ) , εμπροσθοβαρείς επενδύσεις
και ισορροπημένη σχέ
ση μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων.
Η χρίση του κορονοΤού δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά κάποιες χρες και κάποιοι τομείς
επλήγησαν περισσότερο από άλλους .
Θα κάνουμε μια
ενδελεχή εκτίμηση των
επιπτσεων της κρίσης
στο σύνολο της ευρωEA 4
Μείωσn 8,1% του
ΑΕΠ βλέπει ο
100BURO
παϊκής οικονομίας , στα
χράτη-μέλη και ασφαλς σε συγκεκριμένους
τομείςν, είπε εκφράζοντας ικανοποίηση για
την εντολή που πήρε από τους αρχηγούς κρατν να εκπονήσει την πρόταση του επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (ΠΔΠ)
ως μία συλλογική απάντηση στην κρίση.
Ανέφερε τον τουρισμό μεταξύ των τομέων
Fitch yıa to 2020
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 'BB' αλλά ανα θερησε
την προοπτική του (outlook) σε σταθερή
από θετικ. Οπως αναφέρει σε ανακοί νωσή του ο οίκος , η αναθερηση της
προοπτικής σε σταθερή ανταν ακλά τη
σημαντική επίπτωση της κρίσης του κ0ρονοϊού στην οικονομική δραστηριότητα , τα δημόσια οικονομικά και το ισοζύ
γιο εξωτερικν συναλλαγν.
Ο Fitch προβλέπει μία
επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
στη συνέντευξή της μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.
Η πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για
αύξηση των ιδίων πόρων στον πολυετή
Τον κίνδυνο να αυξηθούν οι ανισότη
τες μεταξύ των κρατν-μελν της ΕΕ
κατά τη φάση της ανάκαμψης αν δεν
δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικάν,
που θα υποστούν τη μεγαλύτερη ζημιά.
Επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας από την
Αναπτυξιακή τράπεζα
ZENDA 4
Επταχύνονταις
Η κρίση θα πλήξει την Ψυχική υγεία
οι διαδικασίες προκειΚαταστροφικό το
κλίμα στις
γερμανικές
επιχειρήσεις
μένου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
να στηρίξει την οικονομία και την ετι χειρηματικότητα στην επανεκκίνη σης
της μετά την άρση των μέτρων για τον
κορονοϊό . Σύμφωνα με τροπολογία του υ
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αίρεται ο περιορισμός στήριξης μόνο
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθς
η κρίση πλήττει το σύνολο της οικονομίας με αποτέλεσμα να χρειάζονται στήριξη και οι επιχειρήσεις μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης και προωθείται η
απόσπαση προσωπικού για να στελεχωθεί το ταχύτερο η τράπεζα .
Οπως αναφέρεται στην τροπολογία ο
στόχος είναι ότι με τη συμβολή των προτεινόμενων ρυθμίσεων , θα αναλάβει άμεσα τη διαχείριση χρηματο δοτικν εργα
λείων για την ενίσχυση της επιχειρηματι κής χοινότητας και την άμεση επανε κκί
νηση της οικονομίας . Πα
ράλληλα παρέχεται η δυνα- ΣΜΜ 2
<Η πανδημία του κορονοϊού και ο εγκλεισμός αποτελούν σημαντικούς ψυχοπιεστικούς παράγοντες, λέει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο καθηγητής
Ψυχιατρικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Πατρν, Φίλιππος Γουρζής,
μιλντας για την προσπάθεια που ξεκίνησε επιστημονική ομάδα της ψυχιατρικής κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου , με σκοπό την καταγραφή των Ψυχολογικν
συνεπειν στην ελληνική κοινωνία.
Παράλληλα, ο Φλιππος Γουρζής τονίζει ότι κη Ψυχική στήριξη συνιστά μια σημαντική
παράμετρο της διαχείρισης της χρίσης, τρα που φαίνεται η πανδημία στη χρα μας να
είναι υπό έλεγχο.
Επίσης, διατυπνει την εκτίμηση ότι κοι πιο ευάλωτες χοινωνικές ομάδες είναι αυτές
που αντιμετωπίζουν ήδη τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, οι άνθρωποι που στερούνται του αναγκαίου κοινωνικού δικτύου στήριξης και βασανίζονται από την απομόνωση και φυσικά οι χρονίως (και Ψυχικά) πάσχοντες.
Ειδικότερα , μιλντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ για την προσπάθεια καταγραφής ΕΤ 4
Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος
στη Γερμανία κατέρρευσε τον Απρίλιο,
σημεινοντας την πλέον δραματική .
στορικά πτση του στο χαμηλότερο επί πεδό του με βάση τα καταγεγραμμένα
στοιχεία , καθς η κρίση του κοονοϊού
πλήττει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία <με απόλυτο μένος , σύμφωνα με
έρευνα του ινστιτούτου Ifo.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα Αποιλίου που δημοσιοποιή θηκαν σήμερα, ο δείκτης επιχειρηματικού χλίματος
του Ιίο σημείωσε βουτιά στις 74,3 μονάδες
από το πτωτικά αναθεωρημένο επιπεδο των 85,9 μο-ΣΕΛΑ 2
www.dimoprasion.gr
50 EURO
50 EURO
100 EYRO

Τελευταία νέα από την εφημερίδα