Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: Εργατική πρωτομαγιά 2020. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Επίκαιρο όσο ποτέ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
του Σαββατοκύριακου
ΔΙΑΒΑΖΩ-ΕΕΑΙΦΑΛΙΖΩ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΤΗ
ΡIΖΟΣΑΣΤΗΣ
ΤΟΝ PΙΖΟΣΠΑΣΤΗ
ΣΤΟ ΕΠΙΤΙ
Tiνε συνδρομητής
Káve avavéon
www.sep.gr
ZABBATO 25 - KYPIAKH 28 ANPIAH 2020 - Apia QUA AOU: 13487
Ευρ 2.5
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚEΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ
IPATOMATIA 2020
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
1 BAPBAPOTHTA
ENIKAIPO OZO NOTE
Μήνυμα της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ
ΣΕΛ. 3
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΗ
Αναδημοσίευση άρθρου
rou fT tnç KE tou KKE,
Α. Καστσούμπα, στην εφημερίδα
αlοβιετική Ρωσίσ
ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ANPIAH
Μένουμε δυνατοί!
Πληρσαμε Πολά
δεν θα πληρσουμε ξανά!
χρόνια από τη γέννηση του
AENIN
O Aéviv KaL n Enoxń rou pÉra má
nς εκδόσεις της αIύγκρανης Εraής
ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ|
4OYAEIAI
Αγωνιστικές πρωτοβουλίες αnό Ομοσηονδίες, Εργατικά Κένφα κα
συνδικάτα σε όλη τη χρα πέλνουν μήνυμα Aεν κάνουμε βήμα Πίσω
Ε θΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ από τα δικαιματα και τς διεκδικήσεις μας!
FANA!
ΣΕΛ. 19-21
HAHPOLAME NOMA
H TANAHMIA
ΣΤΟ ...MΙΚΡΟΣ Ο1Ο
Μέρα δράσης και για τους υγειονομικούς, με συμβολικές
κινητοηοήσεις στα νοσοκομεία και διαμαρτυρία της ΟEΝΓΕ
στο υπουργείο Υγείας
ΣΕΛ. 6-7
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
. Hομλία του ΠΤτης ΚΕ ταυ ΚΚΕ mν Παροσκευή στη Βουλή, ση συήτση
για τις ΠΝΠ της κυβέρνησης
. Aio για οw τοόστη σ μν Αστορ Γκαμοία, Γκό Γραματα Παρτε το Πίσω τρα!
τις ΚΕτου Κομμουνιστικού Κόμμτος Εργαςομένων τις onνίας
Τειoνομικοί και επσιήμοχες προείδοnοιούν Η κατάστοη οο δημόσιο
σύστημα Υγείας αιμαίνει συναγερμό, στο ενδειόμενο μιας επάμενης έξαρσης
νοος Κορυφής της ΕE Στον αφρό α αντέσεις με τηνέα καπτολστική κρίση ενόμει
. Διαμαρτυρίο γυνέων , εκπαιδευτικν, φοτπτν και μαθπτν
v Παρασκειή 24/4 σε Αθήνα και θεσσιλονίκn. Νέο αγωνιστικό
ραντεβού τmν Τρίτη 28/4
. Παρέμβαση του Κ ΚΕ για τον καθορισμό ημερομηνίας και τους
| όρους διεξογωγής των Πανελλαδικν εξετάσεων
MES EKONETNSE MAVA0
ΣΕΛ. 28-29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα